Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

26. 4. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Více informací


26. 4. 2021

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:
Technický redaktor odborného časopisu Urbanismus a územní rozvoj
Termín podání přihlášek: do 10. 5. 2021

Více informací


21. 4. 2021

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje nabídku na externí spolupráci:
PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU ČR / Specializace – Dopravní infrastruktura pro Územní rozvojový plán ČR
Termín podání přihlášek: do 14. 5. 2021

Více informací


21. 4. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2020.

Více informací


12. 4. 2021

OTEVŘENÍ KNIHOVNY ÚÚR
Vážení čtenáři, od čtvrtka 15. 4. 2021 bude knihovna ÚÚR opět otevřena pro odbornou veřejnost. Prosím dbejte dodržování hygienických pravidel. Děkujeme a těšíme se na vás!
Provozní doba knihovny ÚÚR pro odbornou veřejnost bude do odvolání upravena.

Více informací


12. 4. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2021.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nově je součástí pravidelných příloh SSP a PP přehled relevantní judikatury.

Více informací


8. 4. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


31. 3. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Hodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na lidské zdraví.

Více informací


30. 3. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci. Tento dokument je určen jako základní podklad pro diskuse nad aktualizací Politiky architektury a stavební kultury České republiky, které by měly proběhnout v letech 2021 a 2022.

Více informací


30. 3. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR k roku 2020. Vláda na svém zasedání dne 15. 3. 2021 usnesením číslo 287 vzala na vědomí vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k roku 2020. Zároveň uložila do konce roku 2022 předložit její aktualizaci, při čemž má být zohledněn materiál Náměty k aktualizaci.

Více informací


4. 3. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – Změny v územním plánování. Co nás čeká? - Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 8. října 2020, která je zveřejněna v plné verzi.
Současně je zveřejněn REJSTŘÍK 2020 k časopisu.

Více informací


16. 2. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Více informací


8. 2. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Pozemky veřejných prostranství.

Více informací


5. 2. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


5. 2. 2021

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2021 byla provedena aktualizace internetové prezentace.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.

Více informací


30. 1. 2021

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2021.

Více informací


26. 1. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Teze politik. Opětovné využití prostor a budov
Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR
Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech

Více informací


21. 1. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona
Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah

Více informací


13. 1. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – Koncepce rozvoje venkova (zkrácená verze), která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


18. 12. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Byly zveřejněny brožury Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) v české, anglické a německé verzi.

Více informací


18. 12. 2020

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna kapitola C.4 Občanské vybavení, jedna z částí internetové publikace Principy a pravidla územního plánování. Kapitola byla aktualizována ve spolupráci s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a je recenzována odborníky z oboru.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021