Česky English Deutsch Francais

Rok 2010


Semináře pro žadatele v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik v rámci podporované aktivity 5.3.b podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území - Integrovaný operační program (IOP)

 

Pro žadatele k výzvě z 30.10.2009 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady semináře:

 • 15.1.2010 v Liberci pro Liberecký kraj a Královéhradecký kraj,
 • 19.1.2010 ve Zlíně pro Zlínský kraj a Olomoucký kraj,
 • 28.1.2010 ve Praze pro Středočeský kraj,
 • 4.2.2010 v Karlových Varech pro Karlovarský kraj a Plzeňský kraj,
 • 18.3.2010 v Jihlavě pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. (Tento seminář byl hrazen z technické pomoci Integrovaného operačního programu.)

Podklady:

K této příležitosti MMR také vydalo leták s informacemi k nyní probíhající výzvě. Leták obsahuje i základní ustanovení stavebního zákona o pořizování územních plánů.

Dne 2. 12. 2010 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj pro příjemce seminář se zaměřením na aktuální informace.

Podklady:

 

Semináře pro projektanty územních a regulačních plánů

I. Dne 11. března 2010 uspořádal Odbor územního plánování MMR seminář pro projektanty územních a regulačních plánů. Pro velký zájem bude seminář opakován 26. dubna 2010.

V níže publikovaných prezentacích jsou zohledněny okruhy nejčastěji se opakujících námětů a připomínek obdržených od projektantů a pořizovatelů územních a regulačních plánů v rámci přípravy semináře.

II. Dne 26. dubna 2010 Odbor územního plánování MMR seminář pro projektanty územních a regulačních plánů pro velký zájem opakoval.

Níže je publikována aktualizovaná prezentace "Územní plán, změna územního plánu, regulační plán".

 

Semináře pro pořizovatele územně analytických podkladů obcí (ÚAPo) - rozborů udržitelného rozvoje území (RURÚ)

V rámci metodické činnosti Ministerstva pro místní rozvoj uspořádal odbor územního plánování dne 31. května 2010 v Praze a dne 16. června 2010 v Brně výkladový seminář k aktualizaci ÚAP. Účelem semináře bylo pomoci pořizovatelům s aktualizací RURÚ v ÚAP v souladu s platnými právními předpisy.

 

Semináře a porady ke stavebnímu zákonu

 • 11. březen 2010: seminář pro projektanty územních a regulačních plánů; místo konání: Praha 2, náměstí Míru 9, Národní dům na Vinohradech (Majakovského sál). Seminář organizuje odbor územního plánování MMR. Více informací je dostupno na webových stránkách MMR: www.mmr.cz.
 • 8. a 9. duben 2010: porada MMR s krajskými úřady. Témata na úseku územního plánování - zejména opatření obecné povahy, na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zejména informace o novele stavebního zákona a změnového zákona; Brno, hotel International.
 • 26. duben 2010: odbor územního plánování MMR pro velký zájem opakovaně pořádá seminář pro projektanty územních a regulačních plánů; místo konání: Praha 2, náměstí Míru 9, Národní dům na Vinohradech (Majakovského sál). Více informací je dostupno na webových stránkách MMR: www.mmr.cz.
 • výkladové semináře k aktualizaci ÚAPo - RURÚ pro úřady územního plánování - pořizovatele územně analytických podkladů obcí (blíže viz www.mmr.cz):
  31. května 2010: Praha,
  16. června 2010: Brno.
 • výjezdní konzultace k aktualizaci ÚAPo - RURÚ pro úřady územního plánování - pořizovatele územně analytických podkladů obcí; účelem konzultace je napomoci pořizovatelům s řešením problémů, které zjistili při zpracování návrhu úplné aktualizace ÚAPo - RURÚ podle § 28 odst. 2 stavebního zákona (konzultace navazuje na výkladové semináře k aktualizaci RURÚ v ÚAP, které se uskutečnily dne 31. května 2010 v Praze a dne 16. června 2010 v Brně a na kterých byly detailně vyloženy zpracované metodické pomůcky týkající se problematiky aktualizace ÚAP):
  15. července 2010: konzultace pro kraje Liberecký a Ústecký; Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n/Labem,
  23. července 2010: konzultace pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký; Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
  29. července 2010: konzultace pro kraje Jihomoravský a Zlínský; Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
  6. srpna 2010: konzultace pro kraje Karlovarský a Plzeňský; Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
  12. srpna 2010: konzultace pro kraje Vysočina a Jihočeský; Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
  26. srpna 2010: konzultace pro kraj Středočeský; Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
  30. srpna 2010: konzultace pro kraje Královéhradecký a Pardubický; Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
  Blíže viz www.mmr.cz.
 • 21. září 2010: porada MMR s úředníky krajských úřadů na úseku územního plánování; místo konání: ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1. Porada je zaměřena na sjednocení metodické činnosti krajských úřadů na úseku pořizování ÚAP (z důvodu omezené kapacity sálu je účast jen pro zvané).
 • 23. září 2010: seminář MMR pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady je zaměřen na sjednocení přístupu dotčených orgánů při výkladu ustanovení stavebního zákona na úseku územního plánování; místo konání: Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 9, Praha 2 (z důvodu omezené kapacity sálu je účast jen pro zvané).
 • 19. října 2010: konzultace k aktualizaci ÚAPo - RURÚ pro pracovníky úřadů územního plánování - pořizovatele územně analytických podkladů obcí. Konzultace navazuje na výkladové semináře k aktualizaci RURÚ v ÚAP, které se uskutečnily dne 31. května 2010 v Praze a dne 16. června 2010 v Brně. Místo konání konzultace: Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022