Česky English Deutsch Francais

Děčín


Děčín

Území a osídlení

Rozloha 554 km2
Počet obyvatel 80 419
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 145 (132)
Počet obcí 34
Města Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Děčín, Jílové

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 5 678
  - dosažitelní uchazeči 5 611
  - ženy 2 965
  - osoby zdravotně postižené 711
  - absolventi 283
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 311
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 75
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 142

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 1 782
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 805
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 977
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 514
Průměrná doba evidence žen (dny) 572

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 13,65
Volná pracovní místa celkem 99
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 57,4
Průměrný věk uchazečů 38,4

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín Rozvod elektřiny 1000 - 1499
Alcan Děčín Extrusions s.r.o. Děčín Výroba a hutní zpracování hliníku 500 - 999
Chart Ferox, a.s. Děčín Výroba kovových nádrží a zásobníků 500 - 999
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Děčín Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 500 - 999
SCA Packaging Česká republika, s.r.o. Jílové Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 500 - 999
ČEZ Správa majetku, s.r.o. Děčín Správa nemovitostí na základě smlouvy 250 - 499
ČSPL,a.s. Děčín Vnitrozemská vodní nákladní doprava 250 - 499
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Děčín Všeobecné činnosti veřejné správy 250 - 499
České loděnice a.s. Děčín Stavba lodí a plavidel 200 - 249
Dopravní podnik města Děčína, a.s. Děčín Městská a příměstská pozemní osobní doprava 200 - 249
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o. Děčín Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 200 - 249
KDP Assembly, s.r.o. Děčín Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 200 - 249
RYKO a.s. Děčín Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 200 - 249
AIR PRODUCTS spol. s r.o. Děčín Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 100 - 199
Befrag CZ s.r.o. Děčín Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání 100 - 199
BOHEMIA CARGO s.r.o. Děčín Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 100 - 199
BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. Benešov nad Ploučnicí Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 100 - 199
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Děčín Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 100 - 199
HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. Děčín Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 100 - 199
OKRESNÍ SOUD V DĚČÍNĚ Děčín Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 100 - 199
P & K Lahůdky s.r.o. Děčín Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 100 - 199
Power-Cast Ortmann s.r.o. Děčín Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 100 - 199
SaM silnice a mosty Děčín a.s. Děčín Výstavba silnic a dálnic 100 - 199
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na učilištích 100 - 199
Úřad práce v Děčíně Děčín Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovně péče pro děti mládež Těchlovice Ostatní ústavní sociální péče 100 - 199
WICO B.G.M., a.s. Děčín Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 100 - 199
1.Severočeské družstvo zdravotně postižených Děčín Činnosti zprostředkovatelských středisek 50 - 99
AFC Servis DC a.s. Děčín Povrchová úprava a zušlechťování kovů 50 - 99
AXIN s. r. o. Děčín Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 50 - 99
DC RELAX, s.r.o. Děčín Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 50 - 99
Děčínská sportovní, příspěvková organizace Děčín Provozování sportovních zařízení 50 - 99
Děčínský stavební podnik s.r.o. Děčín Výstavba bytových budov 50 - 99
DELFI spol. s r.o. Děčín Výroba ostatního nábytku 50 - 99
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice Kytlice Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 50 - 99
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice Česká Kamenice Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
DST s.r.o. Jílové Silniční nákladní doprava 50 - 99
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
GPD, a.s Děčín Nespecializovaný velkoobchod 50 - 99
Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace Děčín Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
HEICO SERVICE s.r.o. Děčín Úklidové činnosti 50 - 99
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Děčín Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 50 - 99
CHEMOTEX Děčín a.s. Děčín Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 50 - 99
LIMMA food, a.s. Česká Kamenice Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 50 - 99
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Česká Kamenice Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
Město Jílové Jílové Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
NETEX, spol. s r.o. Děčín Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů 50 - 99
NORD SECURITY servis s. r. o. Děčín Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 50 - 99
NYSTA koopartner, s.r.o. Děčín Balicí činnosti 50 - 99
Oblastní stavební bytové družstvo Děčín Děčín Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
Papírna APIS, s.r.o. Česká Kamenice Výroba papíru a lepenky 50 - 99
PSD s.r.o. Děčín Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Severočeské koželužny spol. s r.o. Děčín Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin 50 - 99
STAMO, spol. s.r.o. Děčín Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
STIRPack, s.r.o. Česká Kamenice Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 50 - 99
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Varnsdorf VI, Slovanská 1100/55, příspěvková organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, přísp. organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední škola, Děčín XXXI., Vítězství 194, příspěvková organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Technické služby Děčín a.s. Děčín Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
TOSKAM s.r.o. Česká Kamenice Výroba kovoobráběcích strojů 50 - 99
VALDEMAR GREŠÍK - NATURA s. r. o. Děčín Zpracování čaje a kávy 50 - 99
VIA s.r.o. Česká Kamenice Ústavní zdravotní péče 50 - 99
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace Děčín Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Z A S Děčín s.r.o. Děčín Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace Benešov nad Ploučnicí Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25 , příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace Jílové Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 , příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 , příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Děčín Primární vzdělávání 50 - 99
Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. Děčín Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 50 - 99
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná Příprava staveniště 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021