Česky English Deutsch Francais

Chomutov


Chomutov

Území a osídlení

Rozloha 486 km2
Počet obyvatel 81 977
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 169 (132)
Počet obcí 25
Města Chomutov, Jirkov

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 6 180
  - dosažitelní uchazeči 6 107
  - ženy 3 091
  - osoby zdravotně postižené 734
  - absolventi 262
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 300
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 67
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 107

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 2 003
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 852
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 1 151
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 631
Průměrná doba evidence žen (dny) 735

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 14,69
Volná pracovní místa celkem 198
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 31,2
Průměrný věk uchazečů 38,4

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
Severočeské doly a.s. Chomutov Těžba a úprava hnědého uhlí 3000 - 3999
Magna Seating Chomutov s.r.o. Chomutov Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 500 - 999
Parker Hannifin Industrial s.r.o. Chomutov Výroba hydraulických a pneumatických zařízení 500 - 999
Povodí Ohře, státní podnik Chomutov Shromažďování, úprava a rozvod vody 500 - 999
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Chomutov Městská a příměstská pozemní osobní doprava 250 - 499
Eaton Industries s.r.o. Chomutov Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 250 - 499
Magna Automotive (CZ) s.r.o. Chomutov Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 250 - 499
PULS investiční s.r.o. Chomutov Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 250 - 499
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. Chomutov Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 250 - 499
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Chomutov Všeobecné činnosti veřejné správy 250 - 499
Válcovny trub Chomutov a. s. Chomutov Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 250 - 499
HOPPE s.r.o. Chomutov Výroba zámků a kování 200 - 249
První Elektro, a.s. Chomutov Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 200 - 249
R. B. Farquhar, s.r.o. Chomutov Výroba betonových výrobků pro stavební účely 200 - 249
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Chomutov Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 200 - 249
"JOB spectrum s.r.o." Chomutov Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 100 - 199
"LÜFTUNGSTECHNIK M.Ordos" spol. s r.o. Údlice Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 100 - 199
CZECH MEAT SERVICE, a.s. Údlice Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 100 - 199
CZECH-LOGISTIC, a.s. Chomutov Silniční nákladní doprava 100 - 199
ČEZ Teplárenská, a.s. Chomutov Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 100 - 199
EXE CZ s.r.o. Chomutov Maloobchod s oděvy 100 - 199
FraCon Electronic Systems s.r.o. Chomutov Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 100 - 199
Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. Chomutov Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
JJS Electronics s.r.o. Chomutov Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 100 - 199
KEBEK s.r.o. Chomutov Nespecializovaný velkoobchod 100 - 199
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Chomutov Předškolní vzdělávání 100 - 199
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace Jirkov Předškolní vzdělávání 100 - 199
Město Jirkov Jirkov Všeobecné činnosti veřejné správy 100 - 199
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace Chomutov Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
Městský ústav sociálních služeb Jirkov Jirkov Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
NOEL - PLUS CV spol. s r.o. Chomutov Opravy strojů 100 - 199
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, přísp. organizace Chomutov Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
OKRESNÍ SOUD V CHOMUTOVĚ Chomutov Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 100 - 199
Reis Robotics ČR - strojírenství spol. s r.o. Černovice Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 100 - 199
SAPRIL s.r.o. Březno Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 100 - 199
Slévárna Chomutov, a.s. Chomutov Výroba odlitků z oceli 100 - 199
Stavební bytové družstvo Chomutov Chomutov Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 100 - 199
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Chomutov Střední odborné vzdělávání na učilištích 100 - 199
ÚŘAD PRÁCE V CHOMUTOVĚ Chomutov Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. Chomutov Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 100 - 199
"FISAD s.r.o." Jirkov Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
"PS - Production special s.r.o." Chomutov Výroba ostatních svrchních oděvů 50 - 99
"WANZ, s.r.o." Chomutov Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 50 - 99
ABC Chomutov spol. s r.o. Chomutov Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
ACTHERM servis, a.s. Chomutov Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 50 - 99
AGAREX, spol. s r.o. Chomutov Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení 50 - 99
AGRO Březno, s.r.o. Březno Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
AMP Chomutov a.s. Chomutov Výroba kovových nádrží a zásobníků 50 - 99
Atlas ČR - Plzeň, spol. s r.o. Otvice Správa nemovitostí na základě smlouvy 50 - 99
C & C PLAST s.r.o. Chomutov Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
E.B.J.-produkt s.r.o. Jirkov Výroba počítačů a periferních zařízení 50 - 99
Ekoselect a.s. Chomutov Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 50 - 99
FANAK s.r.o. Chomutov Opravy strojů 50 - 99
HS UMFORMTECHNIK s.r.o. Chomutov Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 50 - 99
Hygie družstvo kadeřníků Chomutov Chomutov Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 50 - 99
CHPS s.r.o. Chomutov Obrábění 50 - 99
IMUNO s.r.o. Jirkov Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 50 - 99
IZ - Real s.r.o. Jirkov Ostatní stavební instalace 50 - 99
JETCON spol. s r.o. Chomutov Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 50 - 99
JUEPO s.r.o. Vysoká Pec Výroba konstrukčních kovových výrobků 50 - 99
KERNER, s.r.o. Chomutov Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 50 - 99
KOSKORD s.r.o. Chomutov Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 50 - 99
Köstler s.r.o. Chomutov Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 50 - 99
L U K Service, s.r.o. Chomutov Všeobecný úklid budov 50 - 99
LOSAN internet s.r.o. Chomutov Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 50 - 99
ME - Metal Economic, s.r.o. Březno Obrábění 50 - 99
MIKROTEX, s.r.o. Jirkov Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků 50 - 99
MZK Chomutov s.r.o. Chomutov Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
Nailfactory Europe, spol. s r.o. Chomutov Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
NOVAK CV a.s. Chomutov Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 50 - 99
Pa a Ha - opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových drah s.r.o. Chomutov Opravy strojů 50 - 99
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace Chomutov Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků 50 - 99
Podnik služeb Jirkov s.r.o. Jirkov Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
QINN INVEST s.r.o. Chomutov Developerská činnost 50 - 99
RRR spol. s r.o. Chomutov Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. Chomutov Správa nemovitostí na základě smlouvy 50 - 99
Střední odborné učiliště technické a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Chomutov Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Chomutov Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
TEDIKO, s.r.o. Chomutov Technické zkoušky a analýzy 50 - 99
V. NEDVĚD s.r.o. Chomutov Výroba hotových pokrmů 50 - 99
VAIGL A SYN spol. s r.o. Údlice Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 50 - 99
Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola,střední škola a školní jídelna,Místo 66 Místo Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99
ZAK-KOVOVÝROBA s.r.o. Vrskmaň Obrábění 50 - 99
Základní škola Jirkov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Jirkov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17.listopadu 4728, příspěvková organizace Chomutov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola chomutov, Akademika Heyrovského 4539 Chomutov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Chomutov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 Chomutov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Chomutov, Školní 1480 Chomutov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Chomutov Předškolní vzdělávání 50 - 99
ZKZ Chomutov s.r.o. Chomutov Příprava staveniště 50 - 99
ZO OS pracovníků dopravy,silničního hospodářství a autoopravárenství Č a M Správa a údržba silnic Chomutov Chomutov Činnosti odborových svazů 50 - 99
ZYFORA s.r.o. Chomutov Maloobchod s farmaceutickými přípravky 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021