Česky English Deutsch Francais

Kroměříž


Kroměříž

Území a osídlení

Rozloha 499 km2
Počet obyvatel 70 090
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 140 (132)
Počet obcí 46
Města Hulín, Chropyně, Koryčany, Kroměříž, Morkovice-Slížany

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 4 696
  - dosažitelní uchazeči 4 603
  - ženy 2 126
  - osoby zdravotně postižené 721
  - absolventi 327
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 216
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 30
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 132

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 1 273
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 604
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 669
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 450
Průměrná doba evidence žen (dny) 538

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 13,43
Volná pracovní místa celkem 155
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 30,3
Průměrný věk uchazečů 38,5

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
Kroměřížská nemocnice a.s. Kroměříž Ústavní zdravotní péče 500 - 999
PSYCHIATRICKÁ LĚČEBNA Kroměříž Ústavní zdravotní péče 500 - 999
ROSA market s.r.o. Kroměříž Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 500 - 999
Fremach Morava, s.r.o. Kroměříž Výroba ostatních plastových výrobků 250 - 499
Jednota, spotřební družstvo Kroměříž Kroměříž Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 250 - 499
KORYNA nábytek, a.s. Koryčany Výroba kuchyňského nábytku 250 - 499
MAGNETON a.s. Kroměříž Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 250 - 499
MĚSTO KROMĚŘÍŽ Kroměříž Všeobecné činnosti veřejné správy 250 - 499
NAVOS, a.s. Kroměříž Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 250 - 499
PLASTIKA a.s. Kroměříž Výroba ostatních plastových výrobků 250 - 499
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Kroměříž Ústavní sociální péče o seniory 250 - 499
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 250 - 499
Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 250 - 499
TOSHULIN, a.s. Hulín Výroba kovoobráběcích strojů 250 - 499
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo Morkovice-Slížany Smíšené hospodářství 200 - 249
KMOTR - Masna Kroměříž a.s. Kroměříž Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 200 - 249
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 200 - 249
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž Shromažďování, úprava a rozvod vody 200 - 249
AEV, spol. s r. o. Kroměříž Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 100 - 199
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž Střední všeobecné vzdělávání 100 - 199
AVOS a.s. Kroměříž Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 100 - 199
CORA úklid spol. s r.o. Kroměříž Všeobecný úklid budov 100 - 199
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul - Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž Činnosti náboženských organizací 100 - 199
GASTROMA a.s. Litenčice Zpracování a konzervování drůbežího masa 100 - 199
HANÁK NÁBYTEK,a.s. Kroměříž Výroba kuchyňského nábytku 100 - 199
Chropyňská strojírna, a.s. Chropyně Výroba strojů na výrobu plastů a pryže 100 - 199
Justiční akademie Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
KovoKonsult s.r.o. Kroměříž Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 100 - 199
KRODOS BUS a.s. Kroměříž Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava 100 - 199
METAFORM-slévárna Al, spol.s r.o. Kroměříž Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů 100 - 199
NWT Computer s.r.o. Hulín Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem 100 - 199
PILANA TOOLS Knives spol. s r.o. Hulín Výroba nástrojů a nářadí 100 - 199
PILANA TOOLS Wood Saws spol. s r.o. Hulín Výroba nástrojů a nářadí 100 - 199
PNEUFORM Hulín, a.s. Hulín Povrchová úprava a zušlechťování kovů 100 - 199
Rovina, a.s. Hulín Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 100 - 199
SYNER Morava, a.s. Kroměříž Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
ÚŘAD PRÁCE V KROMĚŘÍŽI Kroměříž Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
YUCATANA, a.s. Kroměříž Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 100 - 199
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. Kroměříž Smíšené hospodářství 100 - 199
Agrodružstvo Postoupky, družstvo Kroměříž Smíšené hospodářství 50 - 99
Agroječmínek s.r.o. Chropyně Smíšené hospodářství 50 - 99
Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 50 - 99
BEDEA, SPOL.S R.O. Kroměříž Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 50 - 99
BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
CSAO, spol. s r.o. Kroměříž Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 50 - 99
ČR - Okresní soud v Kroměříži Kroměříž Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 50 - 99
DŘEVOPODNIK HAUSNER s.r.o. Koryčany Výroba pilařská a impregnace dřeva 50 - 99
EKKL a.s. Kroměříž Výstavba ostatních staveb j. n. 50 - 99
Elektro Kroměříž, s.r.o. Kroměříž Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
EMEA s.r.o. Hulín Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť 50 - 99
ERCE CZ, s.r.o. Chropyně Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
FONTÁNA Kroměříž, spol. s r.o. Kroměříž Velkoobchod s nápoji 50 - 99
FORNAL trading s.r.o. Kroměříž Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 50 - 99
GEMINI oční centrum,a.s. Kroměříž Specializovaná ambulantní zdravotní péče 50 - 99
GSP-High Tech Saws, s.r.o. Zborovice Výroba nástrojů a nářadí 50 - 99
Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496 Kroměříž Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Hanhart Morkovice s.r.o. Morkovice-Slížany Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 50 - 99
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Kroměřížské technické služby, s.r.o. Kroměříž Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
Kromexim Material Handling ČR a.s. Kroměříž Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 50 - 99
KROMEXIM Products spol. s r.o. Kroměříž Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
KROMILK, spol. s r.o. Kroměříž Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 50 - 99
KRUŽÍK s.r.o. Kroměříž Výroba kovových dveří a oken 50 - 99
LIGNIS s.r.o. Koryčany Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 50 - 99
Masna Kroměříž, a.s. Kroměříž Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 50 - 99
Město Koryčany Koryčany Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
MODIKOV, s.r.o. Hulín Výroba kovoobráběcích strojů 50 - 99
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. Kroměříž Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace Kroměříž Činnosti muzeí 50 - 99
Oblastní charita Kroměříž Kroměříž Mimoústavní sociální péče 50 - 99
ORTIKA a.s. Hulín Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 50 - 99
PHARMIX, s.r.o. Kroměříž Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 50 - 99
PIERO s.r.o. Kroměříž Výroba papíru a výrobků z papíru 50 - 99
PILANA MCT, spol. s r.o. Hulín Výroba ostatních obráběcích strojů 50 - 99
PILANA TOOLS Saw Bodies spol. s r.o. Zborovice Výroba nástrojů a nářadí 50 - 99
REMIVA, s.r.o. Chropyně Výroba plastů v primárních formách 50 - 99
SAKER spol. s r.o. Kroměříž Velkoobchod s odpadem a šrotem 50 - 99
Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. Hulín Výroba odlitků z oceli 50 - 99
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace Pačlavice Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 50 - 99
Spálovský, a.s. Kroměříž Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
SPD Kroměříž, a.s. Kroměříž Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 50 - 99
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Kroměříž Ostatní úklidové činnosti 50 - 99
Správa majetku města Kroměříže, příspěvková organizace Kroměříž Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
SVORNOST, stavební bytové družstvo Kroměříž Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
TRIANGOLO spol. s r.o. Hulín Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 50 - 99
VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o. Kroměříž Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
VW WACHAL a.s. Kroměříž Výstavba bytových budov 50 - 99
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Střílky, Zámecká 107 Střílky Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99
Základní škola Hulín, okres Kroměříž Hulín Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Morkovice-Slížany Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Kroměříž Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Kroměříž Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Kroměříž Primární vzdělávání 50 - 99
Základní umělecká škola Kroměříž Kroměříž Umělecké vzdělávání 50 - 99
Zámoraví, a.s. Břest Smíšené hospodářství 50 - 99
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Kroměříž Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 50 - 99
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021