Česky English Deutsch Francais

Opava


Opava

Území a osídlení

Rozloha 567 km2
Počet obyvatel 101 846
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 180 (132)
Počet obcí 41
Města Hradec nad Moravicí, Opava

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 5 410
  - dosažitelní uchazeči 5 222
  - ženy 2 389
  - osoby zdravotně postižené 624
  - absolventi 421
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 237
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 34
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 127

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 1 360
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 597
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 763
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 480
Průměrná doba evidence žen (dny) 531

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 10,37
Volná pracovní místa celkem 263
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 20,6
Průměrný věk uchazečů 38,4

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
BRANO a.s. Hradec nad Moravicí Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 2000 - 2499
Model Obaly a.s. Opava Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 1000 - 1499
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Opava Ústavní zdravotní péče 1000 - 1499
Teva Czech Industries s.r.o. Opava Výroba farmaceutických přípravků 1000 - 1499
OSTROJ a.s. Opava Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 500 - 999
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA OPAVA Opava Ústavní zdravotní péče 500 - 999
Slezská univerzita v Opavě Opava Terciární vzdělávání 500 - 999
Státní úřad inspekce práce Opava Všeobecné činnosti veřejné správy 500 - 999
TEMPO, obchodní družstvo Opava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 500 - 999
BIVOJ a.s. Opava Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 250 - 499
ISOTRA a.s. Opava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 250 - 499
J.L.N. spol. s r. o. Opava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 250 - 499
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Opava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 250 - 499
OPTYS, spol. s r.o. Opava Výroba kancelářských potřeb z papíru 250 - 499
REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ Hrabyně Ústavní zdravotní péče 250 - 499
Statutární město Opava Opava Všeobecné činnosti veřejné správy 250 - 499
Technické služby Opava s. r. o. Opava Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 250 - 499
TQM - holding s.r.o. Opava Silniční nákladní doprava 250 - 499
UKAMO, spol. s r.o. Opava Zpracování a konzervování drůbežího masa 250 - 499
Charita Opava Opava Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. 200 - 249
KSR Industrial, s.r.o. Opava Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 200 - 249
Ostroj - Hansen + Reinders, spol. s r.o. Opava Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 200 - 249
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace Opava Provozování kulturních zařízení 200 - 249
Witzenmann Opava, spol. s r.o. Opava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 200 - 249
1. Hradecká zemědělská a.s. Hradec nad Moravicí Smíšené hospodářství 100 - 199
ABEL-Computer s.r.o. Opava Opravy počítačů a periferních zařízení 100 - 199
ARAKO spol. s r.o. Opava Výroba ostatních potrubních armatur 100 - 199
ARGOS ELEKTRO, a. s. Opava Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou 100 - 199
BEST, spol. s r. o. Opava Chov drůbeže 100 - 199
BOIS Opava a.s. Opava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Opava Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
FEMONT OPAVA s.r.o. Opava Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 100 - 199
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Opava Výroba zámků a kování 100 - 199
HON a.s. Skřipov Výroba ostatního nábytku 100 - 199
INGE Opava, spol. s r.o. Opava Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 100 - 199
JASPA s.r.o. Opava Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 100 - 199
KOMAS, spol. s r.o. Opava Výroba zámků a kování 100 - 199
MAGMA, servis a.s. Opava Opravy strojů 100 - 199
Marianum, příspěvková organizace Opava Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 100 - 199
MERKURO TEMP. s.r.o. Opava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 100 - 199
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Opava Městská a příměstská pozemní osobní doprava 100 - 199
Okresní soud v Opavě Opava Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 100 - 199
Prestar, s. r. o. Opava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 100 - 199
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Hrabyně Hrabyně Činnosti v oblasti protipožární ochrany 100 - 199
SELIKO trading a.s. Opava Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 100 - 199
SEMIX PLUSO, spol. s r.o. Otice Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 100 - 199
TAURUS metal spol. s r.o. Dolní Životice Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 100 - 199
Úřad práce Opava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni Hrabyně Ústavní sociální péče o zdravotně postižené osoby 100 - 199
Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Dolní Životice Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 100 - 199
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Opava Stravování ve školních zařízeních, menzách 100 - 199
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Opava Smíšené hospodářství 100 - 199
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice Holasovice Smíšené hospodářství 100 - 199
Zemský archiv v Opavě Opava Činnosti knihoven a archivů 100 - 199
ZP Otice, a.s. Otice Smíšené hospodářství 100 - 199
"TIPA, spol. s r.o." Opava Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou 50 - 99
ADIV, spol. s r.o. Opava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 50 - 99
AGRIMEX Brumovice s. r. o. Brumovice Smíšené hospodářství 50 - 99
ALGOMAN, s.r.o. Otice Výstavba vodních děl 50 - 99
Armatury KLAD, spol. s r.o. Opava Výroba ostatních potrubních armatur 50 - 99
BETINA spol. s r.o. Opava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 50 - 99
Bohemiaflex Žaluzie, s.r.o. Opava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 50 - 99
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Opava Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99
Domov Na zámku, příspěvková organizace Kyjovice Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Háj ve Slezsku Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
ELEKTRO - FA. PAVELEK, s.r.o. Opava Elektrické instalace 50 - 99
Elok-Opava spol. s r. o. Velké Heraltice Výroba elektronických součástek a desek 50 - 99
EUROMETA s. r. o. Hrabyně Výroba základních farmaceutických výrobků 50 - 99
FERRAM STAVEBNINY s.r.o. Opava Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 50 - 99
FROS ZPS s.r.o. Opava Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 50 - 99
GANEKO, spol. s r.o. Opava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
GAVENDA s.r.o. Otice Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky 50 - 99
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. Opava Zeměměřické a kartografické činnosti 50 - 99
Granum, spol. s r.o. Opava Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy 50 - 99
H & B TISK a.s. Opava Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky 50 - 99
Haberkorn Ulmer s.r.o. Mokré Lazce Velkoobchod s ostatními meziprodukty 50 - 99
HON - nábytek s.r.o. Skřipov Výroba nábytku 50 - 99
HON-okna, dveře, s.r.o. Opava Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 50 - 99
JUROTRANS, spol. s r.o. Opava Silniční nákladní doprava 50 - 99
KLASSA plus s.r.o. Otice Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů 50 - 99
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Opava Činnosti knihoven a archivů 50 - 99
KOMFOR spol. s r.o. Opava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
LDF Rožnov a.s. Hradec nad Moravicí Podpůrné činnosti pro lesnictví 50 - 99
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. Opava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 50 - 99
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Opava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
NANE TRIO spol. s r.o. Opava Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky 50 - 99
NEJČI nábytek s.r.o. Opava Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve spec. prodejnách 50 - 99
Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
OPaLL-AGRI, s. r. o. Dolní Životice Výroba zemědělských a lesnických strojů 50 - 99
OPATHERM a.s. Opava Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 50 - 99
Ovod, spol. s r.o. Opava Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů 50 - 99
RENESA - stavební firma s.r.o. Opava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
ReSpol s. r. o. Hlavnice Elektrické instalace 50 - 99
Rozvoj, stavební bytové družstvo Opava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Štítina Štítina Činnosti v oblasti protipožární ochrany 50 - 99
SEYS SECURITY s.r.o. Opava Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 50 - 99
Silagra CZ, a.s. Opava Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 50 - 99
Sírius, příspěvková organizace Opava Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 50 - 99
Slezská tvorba, výrobní družstvo Opava Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 50 - 99
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace Opava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Opava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Slezské zemské muzeum Opava Činnosti muzeí 50 - 99
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. Opava Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 50 - 99
Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o. Opava Silniční nákladní doprava 50 - 99
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace Opava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
STS-V Opava, s. r. o. Opava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
Školní statek, Opava, příspěvková organizace Opava Smíšené hospodářství 50 - 99
ŠTENCEL TRANSPORT s. r. o. Otice Silniční nákladní doprava 50 - 99
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. Opava Velkoobchod s chemickými výrobky 50 - 99
Unicont Opava s.r.o. Opava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
VELVET International s. r. o. Opava Velkoobchod s textilem 50 - 99
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice Stěbořice Smíšené hospodářství 50 - 99
Základní organizace odborového svazu ECHO Skupiny ČEZ, oblast Opava Opava Činnosti odborových svazů 50 - 99
Základní škola Opava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom, příspěvková organizace Pustá Polom Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace Opava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace Opava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace Opava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Opava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, příspěvková organizace Velké Heraltice Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace Opava Umělecké vzdělávání 50 - 99
ZELENINA Malé Hoštice, a.s. Opava Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 50 - 99
Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice Hlavnice Smíšené hospodářství 50 - 99
ZO OS UNIOS Severomorávská plynárenská a.s. Provozní oblast Opava Opava Činnosti odborových svazů 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021