Česky English Deutsch Francais

Ostrava


Ostrava

Území a osídlení

Rozloha 331 km2
Počet obyvatel 336 735
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 1 016 (132)
Počet obcí 13
Města Klimkovice, Ostrava, Šenov, Vratimov

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 20 400
  - dosažitelní uchazeči 19 945
  - ženy 9 416
  - osoby zdravotně postižené 2 320
  - absolventi 829
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 922
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 257
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 721

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 6 696
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 2 511
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 4 185
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 693
Průměrná doba evidence žen (dny) 672

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 11,77
Volná pracovní místa celkem 889
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 22,9
Průměrný věk uchazečů 39,7

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
OKD, a.s. Ostrava Těžba a úprava černého uhlí 10 000 a více zam.
ArcelorMittal Ostrava a.s. Ostrava Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků, tváření výrobků za tepla 5000 - 9999
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Ostrava Všeobecné činnosti veřejné správy 5000 - 9999
H R U Š K A , spol. s r.o. Ostrava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 4000 - 4999
Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava Ústavní zdravotní péče 3000 - 3999
Statutární město Ostrava Ostrava Všeobecné činnosti veřejné správy 3000 - 3999
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ostrava Terciární vzdělávání 2500 - 2999
Dopravní podnik Ostrava a.s. Ostrava Městská a příměstská pozemní osobní doprava 2000 - 2499
Finanční ředitelství v Ostravě Ostrava Všeobecné činnosti veřejné správy 2000 - 2499
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Ústavní zdravotní péče 2000 - 2499
OKD, Doprava, akciová společnost Ostrava Železniční nákladní doprava 2000 - 2499
DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Ostrava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 1500 - 1999
PEGATRON Czech s.r.o. Ostrava Výroba počítačů a periferních zařízení 1500 - 1999
Tieto Czech s.r.o. Ostrava Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií 1500 - 1999
Trenkwalder a.s. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 1500 - 1999
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Ostrava Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 1500 - 1999
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 1500 - 1999
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. Ostrava Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 1000 - 1499
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Ostrava Opravy elektrických zařízení 1000 - 1499
Dalkia Česká republika, a.s. Ostrava Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 1000 - 1499
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ostrava Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků, tváření výrobků za tepla 1000 - 1499
OKK Koksovny, a.s. Ostrava Výroba koksárenských produktů 1000 - 1499
SUNGWOO HITECH s.r.o. Ostrava Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 1000 - 1499
Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Ostrava Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 1000 - 1499
Veolia Transport Morava a.s. Ostrava Ostatní pozemní osobní doprava j. n. 1000 - 1499
ZETKA. AUTO, s.r.o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 1000 - 1499
ABAS IPS Management s.r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 500 - 999
AutoCont CZ a.s. Ostrava Poradenství v oblasti informačních technologií 500 - 999
Bucyrus Czech Republic, a.s. Ostrava Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 500 - 999
ČOS - Česká ochranná společnost a.s. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 500 - 999
DHL Solutions s.r.o. Ostrava Skladování 500 - 999
Henniges Automotive s.r.o. Ostrava Výroba ostatních pryžových výrobků 500 - 999
HPF CLEAN s.r.o. Ostrava Všeobecný úklid budov 500 - 999
Hutní montáže, a.s. Ostrava Instalace průmyslových strojů a zařízení 500 - 999
Krajský soud Ostrava Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 500 - 999
Moravskoslezský kraj Ostrava Všeobecné činnosti veřejné správy 500 - 999
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Ostrava Provozování kulturních zařízení 500 - 999
Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava Terciární vzdělávání 500 - 999
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. Ostrava Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 500 - 999
PHARMOS, a.s. Ostrava Velkoobchod s farmaceutickými výrobky 500 - 999
Probank s.r.o. "v likvidaci" Ostrava Bezpečnostní a pátrací činnosti 500 - 999
RWE Zákaznické služby, s.r.o. Ostrava Činnosti zprostředkovatelských středisek 500 - 999
SENA Corporation, a.s. Ostrava Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 500 - 999
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ostrava Shromažďování, úprava a rozvod vody 500 - 999
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Ostrava Činnosti související s pozemní dopravou 500 - 999
TCHAS, spol. s r. o. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 500 - 999
VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Ostrava Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 500 - 999
VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. Ostrava Opravy strojů 500 - 999
Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava Ústavní zdravotní péče 500 - 999
VOKD, a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 500 - 999
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ostrava Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 500 - 999
A & T Construction, s. r. o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 250 - 499
ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. Ostrava Obrábění 250 - 499
AT Computers a.s. Ostrava Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem 250 - 499
AUTO Heller s.r.o. Ostrava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 250 - 499
Biskupství ostravsko-opavské Ostrava Činnosti náboženských organizací 250 - 499
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava Výroba jiných základních organických chemických látek 250 - 499
ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 250 - 499
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostrava Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 250 - 499
ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ostrava Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 250 - 499
ČR - Krajské státní zastupitelství v Ostravě Ostrava Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 250 - 499
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Ostrava Silniční nákladní doprava 250 - 499
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o zdravotně postižené osoby 250 - 499
FlexI T agency s.r.o. Ostrava Ostatní poskytování lidských zdrojů 250 - 499
Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. Ostrava Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 250 - 499
Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Ostrava Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 250 - 499
Charita Ostrava Ostrava Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. 250 - 499
IPO SECURITY s.r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 250 - 499
ITT Holdings Czech Republic s.r.o. Ostrava Výroba plastových výrobků 250 - 499
IVACOM spol. s r. o. Ostrava Všeobecný úklid budov 250 - 499
KAMENOLOMY ČR s.r.o. Ostrava Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu 250 - 499
KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Vratimov Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 250 - 499
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Ostrava Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 250 - 499
Lukáš Chlebovský a.s. Ostrava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 250 - 499
NWR Energy, a.s. Ostrava Výroba, přenos a rozvod elektřiny 250 - 499
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Ostrava Výstavba silnic a dálnic 250 - 499
Okresní soud Ostrava Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 250 - 499
Ostravské komunikace, a.s. Ostrava Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 250 - 499
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Ostrava Shromažďování, úprava a rozvod vody 250 - 499
OZO Ostrava s.r.o. Ostrava Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 250 - 499
Personal fabric - agentura práce, a.s. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 250 - 499
Povodí Odry, státní podnik Ostrava Shromažďování, úprava a rozvod vody 250 - 499
První ostravská finanční s.r.o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání 250 - 499
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Ostrava Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 250 - 499
RPG Služby, s.r.o. Ostrava Správa nemovitostí na základě smlouvy 250 - 499
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava Provozování sportovních zařízení 250 - 499
Strojírny K&K, s.r.o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 250 - 499
ŠKODA VAGONKA a.s. Ostrava Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 250 - 499
Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov Ostrava Výroba betonu připraveného k lití 250 - 499
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 250 - 499
Úřad práce v Ostravě Ostrava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 250 - 499
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Ostrava Výroba kovových nádrží a zásobníků 250 - 499
VÍTKOVICE Doprava, a.s. Ostrava Železniční nákladní doprava 250 - 499
Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Ostrava Výroba strojů pro metalurgii 250 - 499
Weppler & Trefil s.r.o. Ostrava Výroba ostatních plastových výrobků 250 - 499
Bytostav Poruba a. s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 200 - 249
CANIS SAFETY a.s. Ostrava Velkoobchod s oděvy a obuví 200 - 249
Démos trade, a.s. Ostrava Nespecializovaný velkoobchod 200 - 249
Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 200 - 249
Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 200 - 249
HASIL a.s. Ostrava Truhlářské práce 200 - 249
IPO - STAR s. r. o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 200 - 249
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 200 - 249
Městská záchranná služba Ostrava Ostrava Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 200 - 249
OKD, HBZS, a.s. Ostrava Činnosti v oblasti protipožární ochrany 200 - 249
PEKÁRNA HRUŠKA, spol. s r.o. Ostrava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 200 - 249
PST Ostrava, a.s. Ostrava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 200 - 249
RENATEX CZ a.s. Ostrava Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků 200 - 249
Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava Obchod s plynem prostřednictvím sítí 200 - 249
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 200 - 249
Trakce, a.s. Ostrava Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 200 - 249
VAMOZ - servis, a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 200 - 249
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ostrava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 200 - 249
VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. Ostrava Technické zkoušky a analýzy 200 - 249
ABI Special s.r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
ALFA COMPUTER a.s. Ostrava Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem 100 - 199
AMIX, spol. s r. o. Ostrava Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách 100 - 199
AmpluServis, a.s. Ostrava Opravy kovodělných výrobků 100 - 199
AquaKlim, s.r.o. Ostrava Ústavní zdravotní péče 100 - 199
AQUASPED s.r.o. Ostrava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 100 - 199
BŠ JUDITH, s.r.o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání 100 - 199
CELogis a.s. Ostrava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 100 - 199
CENTR FACILITY MANAGEMENT, a.s. "v likvidaci" Ostrava Bezpečnostní a pátrací činnosti 100 - 199
ČEZ Logistika, s.r.o. Ostrava Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 100 - 199
ČOS - Technický servis s.r.o. Ostrava Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 100 - 199
ČSAD RADIÁLKA OSTRAVA s.r.o. Ostrava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 100 - 199
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace Ostrava Ostatní ústavní sociální péče 100 - 199
DG JIHOVEL a.s. v likvidaci Šenov Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 100 - 199
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16 Ostrava Ostatní ústavní sociální péče 100 - 199
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
Domov pro seniory Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
eD´ system Czech, a.s. Ostrava Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem 100 - 199
EKOSTAV-MORAVIA a.s. Ostrava Všeobecný úklid budov 100 - 199
EURO - Šarm spol. s r.o. Šenov Velkoobchod s chemickými výrobky 100 - 199
FERRMON, spol. s r.o. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 100 - 199
GARDIA, s.r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
Hadr & Kyblík s.r.o. Ostrava Všeobecný úklid budov 100 - 199
HAGEMANN a.s. Ostrava Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 100 - 199
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostrava Činnosti v oblasti protipožární ochrany 100 - 199
HOLUB zámečnictví s.r.o. Ostrava Opravy strojů 100 - 199
Hornická poliklinika s.r.o. Ostrava Všeobecná ambulantní zdravotní péče 100 - 199
I-ZONE CZECH s.r.o. Ostrava Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 100 - 199
Janáčkova filharmonie Ostrava Podpůrné činnosti pro scénická umění 100 - 199
JC TRANS, s.r.o. Ostrava Silniční nákladní doprava 100 - 199
Jelínek - Top Produkt, s.r.o. Ostrava Výroba ostatního nábytku 100 - 199
JINPO PLUS a.s. Ostrava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 100 - 199
KAR-mobil s.r.o. Ostrava Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 100 - 199
KM Steel s. r. o. "v likvidaci" Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 100 - 199
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace Ostrava Činnosti knihoven a archivů 100 - 199
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj Ostrava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
Krůta Ostrava s.r.o. Ostrava Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 100 - 199
Librex, spol. s r.o. Ostrava Maloobchod s knihami 100 - 199
LUXOS spol. s r.o. Ostrava Správa nemovitostí na základě smlouvy 100 - 199
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Ostrava Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 100 - 199
MEPHACENTRUM, a.s. Ostrava Všeobecná ambulantní zdravotní péče 100 - 199
MERKO CZ, a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
MOJE AMBULANCE a.s. Ostrava Všeobecná ambulantní zdravotní péče 100 - 199
MORAVIA SPORT GROUP spol. s r. o. Ostrava Velkoobchod s oděvy a obuví 100 - 199
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. Ostrava Tažení ocelového drátu za studena 100 - 199
NIPOKOV, spol. s r. o. "v likvidaci" Ostrava Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 100 - 199
NOSRETI a.s. Ostrava Silniční nákladní doprava 100 - 199
NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Ostravské městské lesy, s.r.o. Ostrava Těžba dřeva 100 - 199
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
PEKAŘI a spol., spol. s r.o. Ostrava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 100 - 199
PEMIC BOOKS a.s. Ostrava Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 100 - 199
PÓROBETON Ostrava a.s. Ostrava Výroba betonových výrobků pro stavební účely 100 - 199
RPG Byty, s.r.o. Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 100 - 199
SATJAM, s. r. o. Ostrava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 100 - 199
SBD VÍTKOVICE,Ostrava Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 100 - 199
SE-MI service a. s. Ostrava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 100 - 199
SEVAL spol.s r.o. Ostrava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 100 - 199
Smart painting s.r.o. Ostrava Povrchová úprava a zušlechťování kovů 100 - 199
SMART TRADING COMPANY s.r.o. Ostrava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 100 - 199
SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. Ostrava Povrchová úprava a zušlechťování kovů 100 - 199
STASPO, spol. s r.o. Ostrava Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 100 - 199
Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 100 - 199
Stavos Stavba a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
STRAVOVÁNÍ ČAVOJSKÁ s.r.o. Ostrava Stravování v závodních kuchyních 100 - 199
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na učilištích 100 - 199
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na učilištích 100 - 199
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na učilištích 100 - 199
Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
ŠMÍRA - PRINT, s.r.o. Ostrava Tisk ostatní, kromě novin 100 - 199
TALPA - RPF, s.r.o. Ostrava Příprava staveniště 100 - 199
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 100 - 199
Technoprojekt, a.s. Ostrava Inženýrské činnosti a související technické poradenství 100 - 199
TEMEX , spol. s r. o. Ostrava Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 100 - 199
THERM, spol. s r. o. Ostrava Ostatní stavební instalace 100 - 199
UNIGEO a.s. Ostrava Geologický průzkum 100 - 199
US - ACTION, s.r.o. Ostrava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 100 - 199
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 100 - 199
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Ostrava Provozování sportovních zařízení 100 - 199
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 100 - 199
VL Servis s.r.o. Ostrava Opravy strojů 100 - 199
V-NASS, spol. s r.o. Ostrava Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 100 - 199
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Ostrava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 100 - 199
WEBCOM AXPERIENCE a.s. Ostrava Programování 100 - 199
Z + M servis, spol. s r.o. Ostrava Opravy počítačů a periferních zařízení 100 - 199
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 100 - 199
ZO OS Stavba ČR, Bytostav Poruba a.s. Ostrava Činnosti odborových svazů 100 - 199
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků 100 - 199
ABnote Czech s.r.o. Ostrava Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 50 - 99
ActiveCall.CZ s.r.o. Ostrava Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 50 - 99
agentura EKPERA, s.r.o. Klimkovice Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 50 - 99
Agentura SLUNCE, o.p.s. Ostrava Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby 50 - 99
ALUMONT plast s.r.o. Ostrava Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 50 - 99
AMES s.r.o. Ostrava Balicí činnosti 50 - 99
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava Inženýrské činnosti a související technické poradenství 50 - 99
ATB Components s.r.o. "v likvidaci" Ostrava Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 50 - 99
ATLAS consulting spol. s r.o. Ostrava Ostatní vydávání softwaru 50 - 99
ATLAS software a.s. Ostrava Programování 50 - 99
Auto Tichý s.r.o. Ostrava Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 50 - 99
AVÍZO, a.s. Ostrava Činnosti reklamních agentur 50 - 99
BABY expert s.r.o. Ostrava Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. 50 - 99
Bartovická dopravní společnost s.r.o. Ostrava Silniční nákladní doprava 50 - 99
BONVER WIN, a.s. Ostrava Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 50 - 99
BOSWELL a.s. Ostrava Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 50 - 99
Briggs & Stratton (Czech) Power Products, s.r.o. Ostrava Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 50 - 99
BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě Ostrava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
CARMAN-DOORS, s.r.o. Ostrava Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 50 - 99
CASINO KARTÁČ Group a.s. Ostrava Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 50 - 99
CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. Ostrava Bezpečnostní a pátrací činnosti 50 - 99
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. Ostrava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 50 - 99
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 50 - 99
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Ostrava Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99
CGB laboratoř a.s. Ostrava Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 50 - 99
CITADELA - dřevařské závody s.r.o. Ostrava Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 50 - 99
CONE - DOPRAVA, a.s. Ostrava Silniční nákladní doprava 50 - 99
CUPROSAN s.r.o. Ostrava Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily 50 - 99
Č.V.PROTOTYP s.r.o. Ostrava Obrábění 50 - 99
Česká distribuční a.s. Ostrava Činnosti reklamních agentur 50 - 99
Československý sport, s.r.o. Ostrava Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 50 - 99
ČSAD Ostrava a.s. Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
D3Soft s.r.o. Ostrava Programování 50 - 99
DANKAR, s. r. o. Ostrava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 50 - 99
DAV, a.s. Ostrava Demolice 50 - 99
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Ostrava Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. 50 - 99
DILERIS a.s. Ostrava Opravy počítačů a periferních zařízení 50 - 99
DIMA spol. s r.o. Ostrava Velkoobchod s textilem 50 - 99
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Provozování kulturních zařízení 50 - 99
Dodávky automatizace, spol. s r.o. Ostrava Instalace průmyslových strojů a zařízení 50 - 99
Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
Domov pro seniory Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace Ostrava Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Ostrava Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. 50 - 99
DRILLING TRADE, s.r.o. Ostrava Průzkumné vrtné práce 50 - 99
Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou Ostrava Smíšené hospodářství 50 - 99
Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. Ostrava Provozování kulturních zařízení 50 - 99
Dům kultury města Ostravy, a.s. Ostrava Provozování kulturních zařízení 50 - 99
DUNAJ - OSTRAVA CZ s.r.o. Ostrava Velkoobchod s ovocem a zeleninou 50 - 99
EBG plastics CZ s.r.o. Ostrava Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
EBH - HAUS s.r.o. Ostrava Výstavba bytových budov 50 - 99
EKOFAS spol. s r.o. Ostrava Omítkářské práce 50 - 99
ELMONTEX a.s. Ostrava Opravy elektrických zařízení 50 - 99
ELVAC AUTOMATION s.r.o. Ostrava Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
F I T E a.s. Ostrava Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 50 - 99
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. Ostrava Inženýrské činnosti a související technické poradenství 50 - 99
FC Baník Ostrava, a.s. Ostrava Činnosti sportovních klubů 50 - 99
Ferona - Dělící centrum, a. s. Ostrava Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků, tváření výrobků za tepla 50 - 99
Flash Steel, a.s. Ostrava Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky 50 - 99
FOCH Security s.r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 50 - 99
FRAMA CZ s.r.o. Ostrava Silniční nákladní doprava 50 - 99
FUS a HARAZIM s. r. o. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
GLANZ SERVIS s.r.o. Ostrava Všeobecný úklid budov 50 - 99
GLfau, s.r.o. Ostrava Opravy strojů 50 - 99
GMP MIX, a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
GOLDBERG Textil a.s. Ostrava Tkaní textilií 50 - 99
GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o. Ostrava Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 50 - 99
Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
ha-vel internet s.r.o. Ostrava Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť 50 - 99
HOMOLA a.s. Ostrava Výstavba inženýrských sítí pro plyny 50 - 99
Hoteltrans s.r.o. Ostrava Hotely 50 - 99
HP LAK s.r.o. Ostrava Povrchová úprava a zušlechťování kovů 50 - 99
HSF System a.s. Vratimov Výstavba nebytových budov 50 - 99
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. Ostrava Inženýrské činnosti a související technické poradenství 50 - 99
HYDROSPOR spol. s r.o. Ostrava Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 50 - 99
Charita sv. Alexandra Ostrava Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. 50 - 99
Ingeteam a.s. Ostrava Inženýrské činnosti a související technické poradenství 50 - 99
INTOZA s.r.o. Ostrava Ostatní stavební instalace 50 - 99
IPROKOS společnost s ručením omezeným Ostrava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
IRP Krejčí, s.r.o. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
IVITAS, a.s. Ostrava Architektonické činnosti 50 - 99
JANKOSTAV s.r.o. Ostrava Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
JEANS MACHINE, a.s. Ostrava Maloobchod s oděvy 50 - 99
JOB FACTORY s.r.o. Ostrava Činnosti související se zaměstnáním 50 - 99
JOMIKOV s.r.o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 50 - 99
JS konsorcium s.r.o. Ostrava Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 50 - 99
JTA - Holding, spol. s r.o. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
K + K General Corporation, s.r.o. Ostrava Výroba počítačů a periferních zařízení 50 - 99
K2 atmitec s.r.o. Ostrava Poradenství v oblasti informačních technologií 50 - 99
KADAMO a.s. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
KCL CZ s.r.o. Ostrava Balicí činnosti 50 - 99
KDH AUTO MORAVA s.r.o. Ostrava Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 50 - 99
KIMBEX, s.r.o. Ostrava Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů 50 - 99
KLEIBLOVÁ s.r.o. Ostrava Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 50 - 99
Kofola Holding a.s. Ostrava Činnosti vedení podniků 50 - 99
Komanditní společnost Orio Ostrava Pohostinství 50 - 99
KOMA-Servis, s.r.o. Ostrava Instalace průmyslových strojů a zařízení 50 - 99
Koupelny JaS, s.r.o. Ostrava Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 50 - 99
KR OSTRAVA a.s. Ostrava Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
Krkonošská slévárna, s. r. o. Ostrava Výroba odlitků z litiny 50 - 99
KTL - CZ, a.s. Ostrava Povrchová úprava a zušlechťování kovů 50 - 99
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace Ostrava Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 50 - 99
KVAZAR akciová společnost Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
LABOREX, s.r.o. Ostrava Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 50 - 99
Lekis s.r.o. Ostrava Programování 50 - 99
LEKTRANS s.r.o. Ostrava Silniční nákladní doprava 50 - 99
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace Ostrava Umělecké vzdělávání 50 - 99
LIFTCOMP a.s. Ostrava Opravy strojů 50 - 99
LINDE VÍTKOVICE a. s. Ostrava Výroba technických plynů 50 - 99
Majetková správa Ostrava - Jih Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
MAJKA EŠV, s.r.o. Ostrava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 50 - 99
MANUTAN s.r.o. Ostrava Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby 50 - 99
MARKÝZ, veřejná obchodní společnost Velká Polom Silniční nákladní doprava 50 - 99
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
MAYAK Corporation, a.s. Ostrava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 50 - 99
MEDIUM SOFT a.s. Ostrava Programování 50 - 99
Město Vratimov Vratimov Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
MG Odra Gas, spol. s r.o. Vratimov Výroba technických plynů 50 - 99
MGT Group, a.s. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
MIKES s.r.o. Ostrava Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 50 - 99
Minova Bohemia s.r.o. Ostrava Velkoobchod s chemickými výrobky 50 - 99
MIREL TRADING a.s. Vratimov Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 50 - 99
MIROTA, spol. s r.o. "v likvidaci" Ostrava Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 50 - 99
Montážní společnost energetických zařízení a.s. Ostrava Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Ostrava Činnosti knihoven a archivů 50 - 99
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne Ostrava Činnosti náboženských organizací 50 - 99
NetDirect s.r.o. Ostrava Programování 50 - 99
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Orchard Hotel a.s. Ostrava Hotely 50 - 99
OSA projekt s.r.o. Ostrava Architektonické činnosti 50 - 99
OVANET a.s. Ostrava Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť 50 - 99
P R O M O N T, a.s. Ostrava Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 50 - 99
PEN - COM s.r.o. Ostrava Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 50 - 99
Personel Logistic Company s.r.o. Ostrava Manipulace s nákladem 50 - 99
PEZO - PEKÁRNA s.r.o. Ostrava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 50 - 99
PIERCE CONTROL AUTOMATION, spol. s r. o. Ostrava Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 50 - 99
PK DOAN AGENCY, s.r.o. Ostrava Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 50 - 99
PODA a.s. Ostrava Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 50 - 99
POE, spol. s r.o. Ostrava Ostatní vzdělávání j. n. 50 - 99
POKART spol. s r.o. Ostrava Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 50 - 99
POSPIECH SD, s.r.o. Ostrava Silniční nákladní doprava 50 - 99
PREVENTA service s.r.o. Ostrava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 50 - 99
PRINTO, spol. s r.o. Ostrava Tisk ostatní, kromě novin 50 - 99
PROMET FOUNDRY a.s. Ostrava Výroba odlitků z litiny 50 - 99
PROSPER TRADING a.s. Ostrava Provozování sportovních zařízení 50 - 99
Q - ELEKTRIK a.s. Ostrava Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 50 - 99
Q Trucking Morava, s.r.o. Ostrava Silniční nákladní doprava 50 - 99
RAMSES OSTRAVA spol. s r.o. Ostrava Pokrývačské práce 50 - 99
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Ostrava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 50 - 99
REKTIMONT s.r.o. Ostrava Opravy strojů 50 - 99
REPÁK a spol., spol. s r.o. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
RT TORAX, s. r. o. Ostrava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 50 - 99
RUBING s.r.o. Ostrava Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
SATUM CZECH s.r.o. Ostrava Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním 50 - 99
SILSCRAP a.s. Ostrava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 50 - 99
SKY WEB CZ s.r.o. Ostrava Rozmnožování nahraných nosičů 50 - 99
SOFT-TRONIK, a.s. Ostrava Programování 50 - 99
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
STARTRONIC s. r. o. Ostrava Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 50 - 99
Stavby COMPLET s.r.o. Ostrava Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 50 - 99
Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
Stavební bytové družstvo Poruba Ostrava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
STAVIA - silniční stavby, a.s. Ostrava Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
Strojírenská výroba Zárubek s.r.o. Ostrava Výroba zámků a kování 50 - 99
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, přísp. organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace Ostrava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
SV UNIPS s.r.o. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
SVADKO s.r.o.,organizační složka Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
SYNOT OSTRAVA a.s. Ostrava Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 50 - 99
T. O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r. o. Ostrava Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 50 - 99
TDB security s.r.o. Ostrava Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 50 - 99
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava Ostrava Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
Tělovýchovná jednota Mittal Ostrava Ostrava Provozování sportovních zařízení 50 - 99
TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Ostrava Sekundární odborné vzdělávání 50 - 99
TISK SLEZSKÁ GRAFIA, spol. s r. o. Ostrava Tisk ostatní, kromě novin 50 - 99
TKBČ, s.r.o. - organizační složka Ostrava Ostatní těžba a dobývání 50 - 99
Tomášek SERVIS s.r.o. Ostrava Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 50 - 99
TRIMR s.r.o. Ostrava Elektrické instalace 50 - 99
U & SLUNO a.s. Ostrava Programování 50 - 99
UNIBEST CZ s.r.o. Ostrava Stravování v závodních kuchyních 50 - 99
UNICAR, spol. s r.o. Ostrava Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 50 - 99
VDI Meta - výrobní družstvo invalidů Ostrava Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem 50 - 99
VHS Tunely s.r.o. Ostrava Výstavba mostů a tunelů 50 - 99
VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. Ostrava Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 50 - 99
VÍTKOVICE ITS a.s. Ostrava Programování 50 - 99
VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. Ostrava Činnosti vedení podniků 50 - 99
VÍTKOVICE, a.s. Ostrava Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory 50 - 99
VJAČKA spol. s r. o. Ostrava Výroba kovových dveří a oken 50 - 99
VS - Invest a.s. Ostrava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
VVUÚ, a.s. Ostrava Technické zkoušky a analýzy 50 - 99
Výchovný ústav a školní jídelna Ostrava - Hrabůvka, Slezská 23 Ostrava Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava Terciární vzdělávání 50 - 99
Vzájemné soužití Ostrava Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. 50 - 99
Waftcom s.r.o. Ostrava Činnosti zprostředkovatelských středisek 50 - 99
WEPPLER FILTER, s. r. o. Ostrava Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 50 - 99
Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace Ostrava Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Základní organizace Odborového svazu ECHO ředitelství společnosti Dalkia Česká republika Ostrava Činnosti odborových svazů 50 - 99
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19 Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava-Stará Bělá Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, přísp. org. Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Šenov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky1638, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915,příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny1804, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Ostrava Primární vzdělávání 50 - 99
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Ostrava Umělecké vzdělávání 50 - 99
Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace Ostrava Umělecké vzdělávání 50 - 99
ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby Ostrava Opravy strojů 50 - 99
ZO OS pracovníků justice Okresní soud Ostrava Ostrava Činnosti odborových svazů 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021