Česky English Deutsch Francais

Sokolov


Sokoliv

Území a osídlení

Rozloha 489 km2
Počet obyvatel 78 914
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 161 (132)
Počet obcí 30
Města Březová, Habartov, Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nové Sedlo, Sokolov

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 5 358
  - dosažitelní uchazeči 5 277
  - ženy 2 644
  - osoby zdravotně postižené 500
  - absolventi 268
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 425
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 138
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 95

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 1 677
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 782
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 895
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 524
Průměrná doba evidence žen (dny) 563

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 12,78
Volná pracovní místa celkem 219
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 24,5
Průměrný věk uchazečů 37,1

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov Těžba a úprava hnědého uhlí 4000 - 4999
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Sokolov Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 500 - 999
Wieland Electric s.r.o. Sokolov Výroba elektroinstalačních zařízení 500 - 999
ČESDA, s.r.o. Libavské Údolí Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 250 - 499
ept connector s.r.o. Svatava Výroba elektroinstalačních zařízení 250 - 499
Hexion Specialty Chemicals, a.s. Sokolov Výroba jiných základních organických chemických látek 250 - 499
CHODOS CHODOV s.r.o. Chodov Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 250 - 499
OIET spol. s r.o. Krajková Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 250 - 499
PEKOSA Chodov s.r.o. Chodov Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 250 - 499
HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol. s r.o. Horní Slavkov Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 200 - 249
LINCOLN CZ, s.r.o. Chodov Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 200 - 249
Město Sokolov Sokolov Všeobecné činnosti veřejné správy 200 - 249
Svatavské strojírny s.r.o. Svatava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 200 - 249
ALLIGARD s.r.o. Libavské Údolí Konečná úprava textilií 100 - 199
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Sokolov Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
DOP - HC s.r.o. Dolní Rychnov Ústavní zdravotní péče 100 - 199
ESTA - ENERGETICKÁ STROJÍRNA TISOVÁ, s.r.o. Březová Obrábění 100 - 199
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Sokolov Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
KH-Cetto s.r.o. Chodov Výroba ostatních plastových výrobků 100 - 199
LEANDER, Porcelán Loučky, s.r.o. Nové Sedlo Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 100 - 199
Léčebně preventivní zařízení s. r. o. Sokolov Ambulantní a zubní zdravotní péče 100 - 199
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Vintířov Výroba betonových výrobků pro stavební účely 100 - 199
Město Chodov Chodov Všeobecné činnosti veřejné správy 100 - 199
Okresní soud v Sokolově Sokolov Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 100 - 199
SAFEGUARD SERVICE, a.s. Chodov Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby 100 - 199
Sokolovská bytová s.r.o. Sokolov Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 100 - 199
SOKOREST, s.r.o. Sokolov Poskytování cateringových služeb 100 - 199
Sostroj, a.s. Sokolov Instalace průmyslových strojů a zařízení 100 - 199
SOTES Sokolov spol. s r.o. Sokolov Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 100 - 199
T.F.S. - International s.r.o. Dolní Rychnov Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 100 - 199
Úřad práce v Sokolově Sokolov Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Sokolov Shromažďování, úprava a rozvod vody 100 - 199
AUTO MAKAR s.r.o. Sokolov Příprava staveniště 50 - 99
BOHEMIAN HANGER SORTING s.r.o. Dolní Rychnov Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
CONTINENTAL CARGO CARRIERS TRUCKING s.r.o. Sokolov Silniční nákladní doprava 50 - 99
DACHDECKER spol. s r.o. Dolní Rychnov Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením 50 - 99
DEHONIT-FALKE s.r.o. Sokolov Výroba dýh a desek na bázi dřeva 50 - 99
Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov Horní Slavkov Ostatní ústavní sociální péče 50 - 99
Domácí práce s.r.o. Loket Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 50 - 99
Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o. Svatava Opravy strojů 50 - 99
EKOLL Liďáková s.r.o. Habartov Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 50 - 99
Elektromechanika SOKO, s.r.o. Dolní Rychnov Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 50 - 99
ELMOSYSTÉM SOKOLOV, s.r.o. Habartov Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení 50 - 99
FRENZELIT s.r.o. Dolní Rychnov Výroba skleněných vláken 50 - 99
Fuhrmann Verbandstoffe, spol. s r.o. Habartov Balicí činnosti 50 - 99
GPH, spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří Výroba a hutní zpracování mědi 50 - 99
Gymnázium Sokolov Sokolov Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
H.S.BOHEMIA s.r.o. Březová Tkaní textilií 50 - 99
HDB TRANS, s.r.o. Březová Silniční nákladní doprava 50 - 99
Holzdesign BÄTZ spol. s r.o. Dolní Nivy Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 50 - 99
HORNA - DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o. Sokolov Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 50 - 99
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. Chodov Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. Svatava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Jihočeská drůbež - Kofroň, s.r.o. Staré Sedlo Maloobchod s masem a masnými výrobky 50 - 99
König-Porzellan Sokolov spol. s r.o. Dolní Rychnov Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 50 - 99
KRUFIN s.r.o. Sokolov Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky 50 - 99
LINORA - Velkoobchod, s.r.o. Dolní Rychnov Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 50 - 99
Loketské městské lesy s.r.o. Loket Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 50 - 99
Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, okres Sokolov Chodov Předškolní vzdělávání 50 - 99
Město Horní Slavkov Horní Slavkov Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
Město Kynšperk nad Ohří Kynšperk nad Ohří Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
Městský dům kultury Sokolov Sokolov Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 50 - 99
MONTSTAV CZ s.r.o. Dolní Rychnov Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory 50 - 99
NABAU, s.r.o. Kynšperk nad Ohří Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 50 - 99
NADE, s.r.o. Krásno Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 50 - 99
PENTAR - ZBA, s.r.o. Horní Slavkov Výroba kovových nádrží a zásobníků 50 - 99
PLASTMETALCHEM, s.r.o. Sokolov Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
PROFIL A + H, s.r.o. Královské Poříčí Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 50 - 99
Rauschert, k.s. Horní Slavkov Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 50 - 99
SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o. Sokolov Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 50 - 99
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří Správa nemovitostí na základě smlouvy 50 - 99
STASIS - ZBA, a.s. Horní Slavkov Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 50 - 99
Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Sokolov Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
STAX Metal Fibers s.r.o. Dasnice Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 50 - 99
Střední průmyslová škola Loket Loket Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Šlégr, s.r.o. Horní Slavkov Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 50 - 99
TOP TRANS LINE s.r.o. Sokolov Silniční nákladní doprava 50 - 99
WERANA spol. s r.o. Habartov Výroba osobního prádla 50 - 99
Z A B R A s.r.o. Vřesová Opravy kovodělných výrobků 50 - 99
Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov Chodov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 Sokolov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 Sokolov Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Sokolov Primární vzdělávání 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021