Česky English Deutsch Francais

Ústí nad Labem


Ústí nad Labem

Území a osídlení

Rozloha 405 km2
Počet obyvatel 121 024
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 299 (132)
Počet obcí 23
Města Chabařovice, Trmice, Ústí nad Labem

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2009)

Počet evidovaných uchazečů celkem 8 320
  - dosažitelní uchazeči 8 195
  - ženy 3 822
  - osoby zdravotně postižené 933
  - absolventi 375
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 501
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 152
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 181

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 2 880
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 1 214
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 1 666
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 603
Průměrná doba evidence žen (dny) 728

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 13,39
Volná pracovní místa celkem 339
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 24,5
Průměrný věk uchazečů 37,9

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2009):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem Ústavní zdravotní péče 5000 - 9999
Krajské nemocnice, příspěvková organizace Ústí nad Labem Ústavní zdravotní péče 2000 - 2499
ČR - Finanční ředitelství v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Všeobecné činnosti veřejné správy 1500 - 1999
Krajské ředitelství policie Severočeského kraje Ústí nad Labem Všeobecné činnosti veřejné správy 1000 - 1499
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Ústí nad Labem Terciární vzdělávání 1000 - 1499
Black & Decker (Czech) s.r.o. Trmice Výroba ručních mechanizovaných nástrojů 500 - 999
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Ústí nad Labem Městská a příměstská pozemní osobní doprava 500 - 999
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. Trmice Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 500 - 999
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Ústí nad Labem Výroba plastů v primárních formách 500 - 999
Statutární město Ústí nad Labem Ústí nad Labem Všeobecné činnosti veřejné správy 500 - 999
Ústecký kraj Ústí nad Labem Všeobecné činnosti veřejné správy 500 - 999
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ústí nad Labem Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 500 - 999
ČETRANS a.s. Ústí nad Labem Silniční nákladní doprava 250 - 499
DRINKS UNION a.s. Ústí nad Labem Výroba piva 250 - 499
INSKY spol. s r.o. Ústí nad Labem Výstavba bytových a nebytových budov 250 - 499
KARKO, výrobní družstvo nevidomých Ústí nad Labem Výroba košťat a kartáčnických výrobků 250 - 499
KOMBIPROFI v.o.s. Ústí nad Labem Stavba lodí a plavidel 250 - 499
KONE Industrial - koncern s.r.o. Ústí nad Labem Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 250 - 499
Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem Ústí nad Labem Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 250 - 499
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 250 - 499
P E C U D ,výrobní a obchodní družstvo Žandov Chlumec Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 250 - 499
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Chabařovice Těžba a úprava hnědého uhlí 250 - 499
ROGER - security, a.s. Ústí nad Labem Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 250 - 499
ROGER - service, a.s. Ústí nad Labem Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 250 - 499
STZ a.s. Ústí nad Labem Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 250 - 499
Viamont DSP a.s. Ústí nad Labem Výstavba železnic a podzemních drah 250 - 499
AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 200 - 249
EVROmat a.s. Ústí nad Labem Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 200 - 249
Chabařovické strojírny, a.s. Chabařovice Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 200 - 249
KLEMENT a.s. Řehlovice Výstavba bytových a nebytových budov 200 - 249
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 200 - 249
Měď Povrly a.s. Povrly Výroba a hutní zpracování mědi 200 - 249
MEGA TRUCKING BOHEMIA spol. s r.o. Ústí nad Labem Silniční nákladní doprava 200 - 249
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Provozování kulturních zařízení 200 - 249
SEVEROTISK s.r.o. Ústí nad Labem Tisk novin 200 - 249
ArcelorMittal - Stainless Automotive Tubes Czech Republic s.r.o. Ústí nad Labem Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 100 - 199
AVE Ústí nad Labem s.r.o. Ústí nad Labem Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 100 - 199
BURG - SCHLIESSYSTEME s.r.o. v jazyce německém: BURG - SCHLIESSYSTEME G.m.b.h. Tisá Výroba zámků a kování 100 - 199
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace Ústí nad Labem Ústavní sociální péče o seniory 100 - 199
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Mimoústavní sociální péče 100 - 199
ENERGY Ústí nad Labem, a.s. Ústí nad Labem Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 100 - 199
INPEKO, spol.s r.o. Ústí nad Labem Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 100 - 199
Katastrální úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
KM - PRODUKT s.r.o. Chlumec Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 100 - 199
Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj Ústí nad Labem Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
MARTIA a.s. Ústí nad Labem Inženýrské činnosti a související technické poradenství 100 - 199
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Pohřební a související činnosti 100 - 199
MONIZ s.r.o. Ústí nad Labem Obrábění 100 - 199
Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace Ryjice Ústavní zdravotní péče 100 - 199
NORTH VIDEO s.r.o. Ústí nad Labem Rozmnožování nahraných nosičů 100 - 199
Okresní soud v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 100 - 199
Pierburg s.r.o. Ústí nad Labem Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 100 - 199
RAVEL spol. s r.o. Ústí nad Labem Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
RTR - TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o. Ústí nad Labem Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 100 - 199
RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 100 - 199
SALTEK s.r.o. Ústí nad Labem Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 100 - 199
SEVEN STARS CASINOS a.s. Ústí nad Labem Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 100 - 199
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Činnosti knihoven a archivů 100 - 199
SKD Průmstav - stavby, a.s. Ústí nad Labem Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
SP - TOP s.r.o. Ústí nad Labem Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 100 - 199
Spolpharma, s.r.o. Ústí nad Labem Výroba parfémů a toaletních přípravků 100 - 199
START UP s.r.o. Ústí nad Labem Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 100 - 199
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - Stříbrníky, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Tisk Horák a.s. Ústí nad Labem Příprava tisku a digitálních dat 100 - 199
Úřad práce v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Ústí nad Labem Všeobecná ambulantní zdravotní péče 100 - 199
VIAMONT a.s. Ústí nad Labem Železniční nákladní doprava 100 - 199
VIAMONT Servis a.s. Ústí nad Labem Výstavba železnic a podzemních drah 100 - 199
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 100 - 199
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 100 - 199
ADLER Czech, a.s. Ústí nad Labem Velkoobchod s textilem 50 - 99
AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem Geologický průzkum 50 - 99
BROUK s.r.o. Ústí nad Labem Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 50 - 99
C & B FASHION spol. s r.o. Ústí nad Labem Výroba osobního prádla 50 - 99
CASINO ROYAL a.s. Ústí nad Labem Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
CDL SYSTEM a.s. Ústí nad Labem Ostatní vydávání softwaru 50 - 99
Cosmetics ATOK International s. r. o. Trmice Výroba parfémů a toaletních přípravků 50 - 99
D A M Ústí n.L. s.r.o. Ústí nad Labem Výroba kovoobráběcích strojů 50 - 99
DC SPED spol. s r.o. Ústí nad Labem Silniční nákladní doprava 50 - 99
DIAGNOSTIKA, s.r.o. DIAGNOSTIKA, GmbH Ústí nad Labem Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 50 - 99
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Ústí nad Labem Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace Ústí nad Labem Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Velké Březno Ústavní sociální péče o seniory 50 - 99
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Činnosti organizací dětí a mládeže 50 - 99
ELBEN s.r.o. Ústí nad Labem Výroba ostatního nábytku 50 - 99
ELTE, s.r.o. Ústí nad Labem Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Fokus Ústí nad Labem Ústí nad Labem Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby 50 - 99
GRANETTE a.s. Ústí nad Labem Destilace, rektifikace a míchání lihovin 50 - 99
Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Ústí nad Labem Činnosti v oblasti protipožární ochrany 50 - 99
HB ENERGOMONT, s.r.o. Ústí nad Labem Opravy kovodělných výrobků 50 - 99
IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o. Ústí nad Labem Poskytování cateringových služeb 50 - 99
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
JAPIS s.r.o. Chabařovice Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. Trmice Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů 50 - 99
KAREKA, spol. s r.o. Ústí nad Labem Silniční nákladní doprava 50 - 99
KOMASTAV a.s. v likvidaci Ústí nad Labem Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
KTU s.r.o. Ústí nad Labem Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 50 - 99
Lederer s.r.o. Ústí nad Labem Všeobecný úklid budov 50 - 99
Materialise s.r.o. Ústí nad Labem Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
MONZAS, spol. s r.o. Ústí nad Labem Elektrické instalace 50 - 99
Obec Chlumec Chlumec Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové školy, Ústí nad Labem, přísp. organizace Ústí nad Labem Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Oblastní charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem Mimoústavní sociální péče 50 - 99
OSMID spol. s r.o. v likvidaci Ústí nad Labem Ostatní podobná ubytovací zařízení 50 - 99
Petrovická obchodní a.s. Petrovice Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
PLP a.s. Trmice Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů 50 - 99
Promotherm s.r.o. Ústí nad Labem Povrchová úprava a zušlechťování kovů 50 - 99
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ústí nad Labem Regulace a podpora podnikatelského prostředí 50 - 99
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. Ústí nad Labem Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 50 - 99
RWE Energie, a.s. Ústí nad Labem Obchod s plynem prostřednictvím sítí 50 - 99
SETUZA a.s. Ústí nad Labem Výroba olejů a tuků 50 - 99
SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o. Ústí nad Labem Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 50 - 99
SILCHEM, spol. s r.o. v likvidaci Ústí nad Labem Výroba jiných základních anorganických chemických látek 50 - 99
Spedition Rosner, s.r.o. Chuderov Silniční nákladní doprava 50 - 99
Stavební bytové družstvo ROZVOJ Ústí nad Labem Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
STEBAL Spedition, s.r.o. Chuderov Silniční nákladní doprava 50 - 99
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace Ústí nad Labem Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední škola, Trmice, příspěvková organizace Trmice Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Ústí nad Labem Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 50 - 99
TOMMI - SEVER, s.r.o. Ústí nad Labem Správa nemovitostí na základě smlouvy 50 - 99
Yes, s.r.o. Ústí nad Labem Maloobchod s oděvy 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod parkem 2788, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Ústí nad Labem Předškolní vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Ústí nad Labem Primární vzdělávání 50 - 99
ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. Ústí nad Labem Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 50 - 99
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústí nad Labem Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků 50 - 99
ZPA EKOREG, spol. s r.o. Ústí nad Labem Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021