Česky English Deutsch Francais

Prezentace ze semináře

Práce s mikroregiony na úrovni krajů:
METODIKA TVORBY A VYUŽITÍ ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ,

který pořádal Ústav územního rozvoje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj dne 26.listopadu 2008.


Program semináře:


Jednání na Ústavu územního rozvoje

09:30 - Prezence

10:00 - Zahájení a úvodní informace o fungování mikroregionů jako součásti regionálního rozvoje a o účelu semináře - zástupci MMR a ÚÚR


Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1

Blok I. Teoretická východiska v problematice mikroregionů

10:10 - 10:25 Informace o problematice mikroregionů na ÚÚR
Microsoft PowerPoint document Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
RNDr. Vladimíra Labounková, ÚÚR, Brno

10:25 - 10:50 Faktory efektivity spolupráce obcí a problematika financování mikroregionů, analýzy hospodaření svazků obcí v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina.
Microsoft PowerPoint document Faktory efektivity spolupráce obcí - Financování svazků obcí v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ing. Jan Binek, Ph.D., GaREP, spol. s r. o.

10:50 - 11:05 Benchmarking venkova – účinný prostředek pro hodnocení rozvoje mikroregionů, zavádění managementu rozvoje mikroregionů
Mgr. Ivo Škrabal, CpKP střední Morava

11:05 - 11:25 Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů, problematika aplikovatelnosti rozvojových dokumentů mikroregionů
Microsoft PowerPoint document Problematika aplikovatelnosti rozvojových dokumentů mikroregionů
Ing. Tomáš Pápol, Projektová a rozvojová agentura, a.s., Praha

11:25 - 11:45 Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionů
Microsoft PowerPoint document Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionů. Využití metodických přístupů k problematice rozvojových disparit v krajích
PhDr. Iva Galvasová, GaREP, spol. s r. o.

11:45 - 12:00 Diskuse k předneseným referátům

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd


Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1

Jednání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje

Blok II. Metodiky využitelné pro Strategické rozvojové dokumenty mikroregionů a jejich praktické využití

13:00 - 13:15 Zkušenosti a poznatky z hodnocení rozvojových dokumentů mikrotegionů a představení metodiky pro zpracování SRD mikroregionů JM kraje
Microsoft PowerPoint document Metodická příručka pro zpracování SRD mikroregionů
RNDr. Vladimíra Labounková, ÚÚR, Brno

13:15 - 13:30 Připomínky zástupců krajů k metodice pro zpracování SRD mikroregionů JM kraje

13:30 - 13:45 Spolupráce Olomouckého kraje s mikroregiony
Microsoft PowerPoint document Spolupráce s mikroregiony a místními akčními skupinami v Olomouckém kraji
Mgr. Libor Dorňák, Krajský úřad Olomouckého kraje

13:45 - 14:00 Metodika tvorby lokálních rozvojových strategií
Microsoft PowerPoint document Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů v Ústeckém kraji
Zdenek Tarant, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

14:00 - 14:15 Spolupráce s mikroregiony v Ústeckém kraji
Microsoft PowerPoint document Spolupráce s mikroregiony
Ing. Josef Svoboda, Krajský úřad Ústeckého kraje

14:15 - 14:30 Diskuse


Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1

Blok III. Praktické zkušenosti činnosti mikroregionů

14:30 - 14:50 Problematika mikroregionů v Jihomoravském kraji
Microsoft PowerPoint document Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje
Ing. Pavel Fišer, Krajský úřad Jihomoravského kraje

14:50 - 15:10 Využití strategického rozvojového dokumentu
Microsoft PowerPoint document Mikroregion Nový Dvůr-využití strategického rozvojového dokumentu
Ing. Terezie Svorová, manažerka Mikroregionu Nový Dvůr

15:10 - 15:30 Problematika přípravy projektových návrhů pro Strukturální fondy
Microsoft PowerPoint document Problematika přípravy projektových návrhů pro SF
Ing. Petr Halámek, Ph.D., eCBA, s. r. o.

15:30 - 16:00 Závěrečná diskuse a ukončení semináře

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021