Česky English Deutsch Francais

Prezentace ze semináře pro zástupce mikroregionů 2009:

MIKROREGIONY A JEJICH ČINNOST

pořádaného Ústavem územního rozvoje Brno pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj dne 2.12.2009 v Pardubicích


Úvod Úvod Úvod

Program semináře:


Dopolední blok referátů:


09:30 - Zahájení a úvodní informace o programu a účelu semináře - zástupci MMR a ÚÚR.

09:35 - Úvod do problematiky - Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

10:00 - Regionální a kohezní politika - RNDr. Josef Postránecký, MMR.


Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Ing. Jan Binek, Ph.D., GaREP RNDr. Josef Postránecký, MMR

10:30
Microsoft PowerPoint document Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů
RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. Daniel Rychlý, ÚÚR Brno.

10:45
Microsoft PowerPoint document Ochrana kulturního dědictví venkovských mikroregionů – přístupy k řešení vzhledu obcí a okolní krajiny
Ing. Igor Kyselka, CSc., ÚÚR Brno.

11:30
Microsoft PowerPoint document Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů
Doc. Ing. Vladimíra Šilhánková, CSc., Mgr. Michael Pondělíček, Univerzita Pardubice.


12:00 - Diskuse k předneseným referátům


Dopolední blok Dopolední blok Dopolední blok

Odpolední blok referátů:


13:00
Microsoft PowerPoint document Spolupráce mikroregionů v Jihomoravském kraji
Ing. Pavel Fišer, KÚ JMK.

13:45
Microsoft PowerPoint document Spolupráce mikroregionů v Plzeňském kraji
zástupce KÚ Plzeňského kraje.

14:15
Microsoft PowerPoint document Příklady dobrých nástrojů rozvoje území – Postavení svazků obcí jako aktérů v regionální politice kraje
PhDr. Iva Galvasová, GaREP, spol. s r.o.

14:45
Microsoft PowerPoint document Příklady dobré praxe, úspěšné řešení konkrétního prostoru obce
Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. Igor Kyselka, CSc., ÚÚR Brno.


15:30 - Diskuse a závěr semináře


Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1 Jednání na ÚÚR 1
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021