Česky English Deutsch Francais

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. února 2011,sp. zn. 2 As 6/2010 – 93

Opatření obecné povahy. Rozhodnutí o ochranném pásmu letiště. Aktivní legitimace

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. dubna 2010,sp. zn. 9 As 3/2010 – 174

Rozhodnutí o umístění stavby. Soulad záměru s územním plánem

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. března 2010, sp. zn. 1 As 69/2009 – 139

Zamítnutí žádosti o umístění stavby pro rozpor s územně plánovací dokumentací a s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Výklad pojmu "pohoda bydlení"

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. prosince 2009, sp. zn. 5 As 94/2008 – 44

Ochrana lesa: pozemek určený k plnění funkcí lesa

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 2/2009 – 68

Pojmy veřejné pohřebiště a hřbitov

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2009, sp. zn. 7 As 29/2009 - 58

Vzájemný odstup staveb

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2009, sp. zn. 1 As 20/2009 - 70

Územní řízení: nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy; protichůdná stanoviska spolupůsobících orgánů státní správy
Ochrana přírody a krajiny: zásah do krajinného rázu

ANOTACE


Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009, publikovaný ve Sbírce zákonů ČR 2009 (částka 36, číslo 124)

Zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně pro jeho rozpor s Ústavou a Listinou základních práv a svobod

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. února 2009, sp. zn. 1 As 79/2008 - 128

Stavební zákon: zrušení územního rozhodnutí po vydání stavebního povolení; obnova stavebního řízení
Územní řízení: námitky účastníků řízení v novém řízení po zrušení územního rozhodnutí

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 22 Cdo 1601/2006

Zřízení věcného břemene - právo cesty přes pozemek pro nezbytný přístup, řádné užívání nebo příjezd ke stavbě

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. 1 As 68/2008 - 126

Územní řízení: stanovisko dotčeného orgánu státní správy

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. prosince 2008, sp. zn. 31 Ca 145/2007 - 406

Zrušení územního rozhodnutí o umístění stavby "přestavba železničního uzlu Brno"

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. září 2008, sp. zn. 9 As 92/2007 - 63

Územní řízení: výjimka ze stavební uzávěry vyhlášené nařízením obce

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, sp. zn. 1 As 16/2008 - 48

Územní řízení: účastenství v řízení; k pojmu "přímo dotčen na vlastnickém právu"

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2008, sp. zn. 5 As 80/2006 - 73

Stavební zákon: prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí; stavění lhůt

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2007, sp. zn. 8 As 44/2005 - 70

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zastavení územního řízení

ANOTACE

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022