Česky English Deutsch Francais

STAVEBNÍ ŘÁD


Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. června 2010, sp. zn. 22 Cdo 1654/2009

Neoprávněná stavba. Přikázání zastavěného pozemku do vlastnictví

ANOTACE


Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. května 2010, sp. zn. IV. ÚS 121/10

Odstranění nevhodně provedené nástavby obytného domu. Rovnováha mezi vlastnickými právy

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn. 2 As 11/2010 – 54

Náprava zjištěného užívání stavby, které je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Rozhodnutí správních orgánů vyloučených ze soudního přezkumu ("kompetenční výluky")

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2010, sp. zn. 7 As 84/2009 – 90

Změna rozhodnutí o povolení užívání stavby – stavební úpravy

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2010, sp. zn. 22 Cdo 3145/2008

Věcné břemeno – právo vstupu na pozemek. Řešení právní otázky vlastnictví určité místnosti, jež je dispozičně a reálně začleněna do jedné budovy osobou odlišnou od vlastníka budovy, v níž je místnost umístěna

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. prosince 2009, sp. zn. 1 As 76/2009 - 60

Pozemní komunikace: veřejné užívání účelové komunikace

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. listopadu 2009, sp. zn. 8 As 47/2009 – 100

Odstranění stavby rodinného domu a oplocení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. listopadu 2009, sp. zn. 8 Ao 2/2009 – 30

Opatření obecné povahy. Stavební povolení na stavbu cyklostezky

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2009, sp. zn. 7 As 48/2009 – 79

Stavební zákon: pojem "uzavřený prostor existujících staveb"

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. července 2009, sp. zn. 7 As 7/2009 – 88

Vztah stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. června 2009, sp. zn. 7 As 26/2008 – 140

Stavební řízení: povolení změny v užívání stavby.

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky Pardubice, ze dne 16. června 2009, sp. zn. 52 Ca 15/2009 - 40

Stavební řízení: ohlášení jednoduché stavby

ANOTACE


Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ze dne 17. dubna 2009, sp. zn. Konf 126/2008 – 15

Kompetenční spory: zřízení věcného břemene; zřizování a provozování podzemního a komunikačního vedení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. února 2009, sp. zn. 1 As 2/2009 – 61

Změna stavby dočasné na stavbu trvalou. Prodloužení doby užívání dočasné stavby. Nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí stavebního úřadu

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 22 Cdo 220/2008

Pojem stavba

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, ze dne 23. října 2008, sp. zn. 22 Ca 312/2007-34

Správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2008, sp. zn. 2 As 39/2007 - 80

Rozhodnutí správního orgánu: označení účastníka řízení
Správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. března 2008, sp. zn. 6 As 11/2007 - 77

Stavební zákon: zřízení věcného břemene

ANOTACE


Rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 11 Ca 91/2007 - 35

Stavební řízení: k pojmu "terénní úpravy"; řízení o odstranění nepovolených terénních úprav

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2007, sp. zn. 2 As 25/2007 - 118

Stavební řízení: osoba, která má ke stavbě jiné právo
Správní řízení: opomenutý účastník řízení; právní moc rozhodnutí

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. srpna 2006, sp. zn. č. j. 3 As 26/2005 - 55

Stavební řízení: změna stavby.
Stavební úpravy

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. března 2006, sp. zn. Na 349/2003 - 21

Stavební právo: působnost k rozhodování o stavbách vojenské správy

ANOTACE

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 9. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022