Česky English Deutsch Francais

Prezentace ze semináře pro zástupce krajských úřadů a mikroregionů 2010:

„PRÁCE S MIKROREGIONY, ČINNOST MIKROREGIONŮ A PROJEKTY NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI“

pořádaného Ústavem územního rozvoje Brno pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
3.11.2010 v Havlíčkově Brodě

Součástí semináře byla rovněž výstava "Venkovy a venkované", zpracovaná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje.


Program semináře:


09:30 - Zahájení a úvodní informace o programu a účelu semináře - Zástupce MMR.

09:35 - Zástupce MMR - RNDr. Josef Postránecký, MMR.


Foto

10:00 - Prezentace ÚÚR :

10:00
Microsoft PowerPoint document „Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů, výběr projektů - vyhodnocení dotazníkového šetření“
RNDr. Vladimíra Labounková, ÚÚR Brno.

10:15
Microsoft PowerPoint document „Pozemkové úpravy – přístupy k řešení vzhledu obcí a okolní krajiny“
Ing. arch. Igor Kyselka, ÚÚR Brno.

10:30
Microsoft PowerPoint document „ Mikroregiony v oblasti územní plánování -Úspěšné řešení prostoru obce a územní plánování“. ÚÚR a pomoc venkovu
(publikace a letáky, práce s mikroregiony, územní plánování a metodiky, portály ÚÚR). Ing. arch. Naděžda Rozmanová.


Foto Foto Foto

10:45 - Prezentace krajských úřadů:

10:45
Microsoft PowerPoint document „Spolupráce Jihomoravského kraje s mikroregiony v rámci podpory projektů a území zasaženém povodněmi“
Ing. Pavel Fišer – Krajský úřad Jihomoravského kraje

11:00
Microsoft PowerPoint document „Spolupráce a podpora mikroregionů a MAS v kraji Vysočina“
Mgr. Dušan Vichr - Krajský úřad kraje Vysočina

11:15
„Rozvoj venkova on-line“

Zdenka Opočenská - Krajský úřad Ústeckého kraje – omluvena pro nemoc.

11:30
Microsoft PowerPoint document „Rozvoj venkovských mikroregionů v Jihomoravském kraji“
RNDr. Antonín, Vaishar, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie.


Foto Foto Foto

11:45 - Diskuse k k dopolednímu bloku


13:00
Microsoft PowerPoint document „Obec versus mikroregion – Od myšlenky k projektům“
Ing. Jan Binek, GaREP, spol. s r. o.

13:15
Microsoft PowerPoint document „Možnosti portálu www.regionalnirozvoj.cz“
Představení webových stránek www.regionalnirozvoj.cz, které vznikly s podporou MMR, RNDr. Kateřina Chabičovská, GaREP, spol. s r.o.


Foto Foto Foto

13:30 - Blok prezentace projektů mikroregionů:

13:30
Microsoft PowerPoint document Mikroregion Rychnovsko
Mikroregion má smlouvu o partnerství s polským partnerem. V rámci přeshraniční spolupráce realizuje projekty z různých programů (Phare CBC, Interreg IIIA, Operační program přeshraniční spolupráce), tyto projekty budou prezentovány.

13:45
Microsoft PowerPoint document Dobrovolný svazek obcí Modré Hory
Prezentace projektů zaměřených především na folklor, místní lidové tradice a propagaci vinařské turistiky, pod názvem „Turistický produkt Modré Hory“.

14:00
Adobe Acrobat PDF document DSO Blanicko-Otavského regionu
„Úspěšně realizované projekty v roce 2008“.

14:15
Microsoft PowerPoint document Mikroregion Tanvaldsko
Prezentace realizovaných projektů v oblasti cestovního ruchu, dopravní infrastruktury a bezpečnosti.

14:30
Microsoft PowerPoint document Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Představení realizovaného projektu „Cyklostezka Kotvrdovice – Jedovnice“ a problém následné údržby cyklostezek.

14:45
Microsoft PowerPoint document DSO „Zlatý vrch“
„Člověk a jeho ….“ - výtvarné happeningy pro děti a mládež v regionu. Ukázka úspěšné realizace projektu pro děti a mládež v rámci svazku obcí.

15:15
Microsoft PowerPoint document Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Labské skály
„Romantika severu“.

15:15
Microsoft PowerPoint document Mikroregion Porta
Prezentace akcí a konkrétních staveb, uskutečněné v rámci Mikroregionu Porta.

15:15
Microsoft PowerPoint document Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s.- Má vlast 2011
Prezentace akce „Má vlast“ roky 2010-2011.


Mikroregion Porta Bohemica - prezentace na panelech
Prezentace projektu, řešeného v rámci programu LEADER a tradiční akce "Žernosecký košť", výstavy vinařských výrobků vinařů regionu Porta Bohemica“.


Foto Foto Foto

15:45 - Diskuse k odpolednímu bloku

16:00 - Závěr semináře

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021