Česky English Deutsch Francais

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. února 2010,sp. zn. 7 As 2/2009 – 80

Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou životního prostředí ve správním řízení. Územní řízení: námitky účastníka

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2008, sp. zn. č. j. 1 As 59/2008 - 77

Ochrana přírody a krajiny: zásahy do krajinného rázu
Řízení před soudem: znalecký posudek

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2008, sp. zn. č. j. 9 As 8/2008 - 80

Ochrana přírody a krajiny: zákaz činnosti
Správní řízení: kolize rozhodnutí správních orgánů

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2008, sp. zn. č. j. 5 As 48/2008 - 75

Ochrana přírody a krajiny: souhlas k umisťování a povolování staveb; pojem „sídelní útvar“

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. srpna 2008, sp. zn. č. j. 4 As 20/2008 - 84

Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin

ANOTACE


Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2008, sp. zn. 7 Ca 219/2007 – 58

Ochrana přírody a krajiny: zásah do krajinného rázu

ANOTACE

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 7. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022