Česky English Deutsch Francais

Systém stavebně technické prevence

OZNÁMENÍ UDÁLOSTI

Událost – závada, porucha nebo havárie stavby nebo zařízení, došlo-li při ní ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat),k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení, nebo ke značným majetkovým škodám. Stavbou se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.


K oznámení události vyplňte následující elektronický formulář.
(Po vstupu do formuláře nejdříve lokalizujte místo události.)


Formulář Oznámení události


Formulář Oznámení události vyplňuje:

  • ­stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, stavební podnikatel a autorizovaný inspektor (povinnost oznámit / ohlásit dle § 152 až § 155 stavebního zákona) nebo také
  • stavební úřad (předávání informací dle §14 SZ), autorizovaná osoba, všeobecně uznávaný odborník v dotyčné oblasti a kterýkoliv občan.

Za nesplnění povinnosti (oznámit / ohlásit havárii, závadu, poruchu stavby) jsou ve SZ stanoveny sankce:

  • za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč fyzické osobě jako stavebníkovi, stavbyvedoucímu, fyzické osobě vykonávající stavební dozor, vlastníkovi stavby nebo zařízení a autorizovanému inspektorovi (dle § 178 a 179 SZ),
  • za správní delikt lze uložit pokutu do 200 000 Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě jako stavebníkovi, stavebnímu podnikateli, autorizovanému inspektorovi, právnické osobě jako vlastníkovi stavby nebo zařízení (dle § 180 a 181 SZ).

SSTP se zabývá závadami, poruchami a haváriemi budov a inženýrských děl vč. zařízení. Do systému jsou zahrnuty události týkající se obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.

SSTP se nezabývá:

  • silničními a železničními dopravními nehodami bez příčinného nebo následného vztahu ke stavbě a zařízení,
  • závadami, poruchami a haváriemi při nichž nedošlo ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat) nebo k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení,
  • závadami, poruchami a haváriemi s majetkovými škodami nižšími než 500 000 Kč.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 3. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021