Česky English Deutsch Francais

Systém stavebně technické prevence

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

Událost – závada, porucha nebo havárie stavby nebo zařízení, došlo-li při ní ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení, nebo ke značným majetkovým škodám. Stavbou se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.

Formulář Hlášení události vyplňuje:

  • ­osoba předávající hlášení – za Policii České republiky, Stavební policii, Hasičský záchranný sbor České republiky a další instituce, pokud nebyly údaje v předem dohodnutých formátech elektronicky odeslány do databáze iSSTP přímo z příslušných informačních systémů.

SSTP se zabývá závadami, poruchami a haváriemi budov a inženýrských děl vč. zařízení. Do systému jsou zahrnuty události týkající se obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.

SSTP se nezabývá:

  • silničními a železničními dopravními nehodami bez příčinného nebo následného vztahu ke stavbě a zařízení,
  • závadami, poruchami a haváriemi při nichž nedošlo ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat) nebo k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení,
  • závadami, poruchami a haváriemi s majetkovými škodami nižšími než 500 000 Kč.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022