Česky English Deutsch Francais

Prezentace ze semináře pro zástupce krajských úřadů a mikroregionů 2011:

„PRÁCE S MIKROREGIONY, MIKROREGIONY SE PŘEDSTAVUJÍ“

Pořádaného Ústavem územního rozvoje Brno
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje


v rámci řešení úkolu A.4.4/RP „Monitoring mikroregionů ČR a podpora jejich rozvoje“,
který je garantován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.


Foto Foto Foto

Termín konání:  24. - 25. května 2011
Místo konání:     Sokolov, Multifunkční centrum (MFC) – Březová, hlavní sál


24. května 2011

ODBORNÝ PROGRAM, PREZENTACE MIKROREGIONŮ (MFC BŘEZOVÁ)
Doprovodné prezentace mikroregionů – tiskoviny, výrobky apod.


Foto Foto Foto

13:00 - 13:05 Zahájení a úvodní informace o programu a účelu semináře
Ing. Josef Vlk, CSc., zástupce MMR ČR

13:05 - 13:35 Zástupce MMR ČR
RNDr. Josef Postránecký, MMR ČR


Foto Foto Foto

13:35 - 14:05
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Práce s mikroregiony v Karlovarském kraji a jejich podpora
Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Milan Zukal, Krajský úřad Karlovarského kraje

14:05 - 14:30
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Prezentace mikroregionu Sokolov – východ
Ing. Miroslav Makovička, manažer mikroregionu

14:35 - 14:45
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Monitoring mikroregionů a další aktivity ÚÚR v oblasti mikroregionů
RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. Daniel Rychlý, ÚÚR Brno


Foto Foto Foto Foto

14:45 - 15:15
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Aktivity ÚZEI ve prospěch venkovského prostoru
Ing. Josef Kořínek, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

15:15 - 15:45
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Mikroregion Konstantinolázeňsko - Integrované projekty - význam spolupráce
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Mladé nápady pro Český Západ
Mgr. Jan Soulek, starosta obce Bezdružice

15:45 - 16:15
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Prezentace mikroregionu Mariánskolázeňsko
Ing. Josef Švajgl, vedoucí manažer mikroregionu


Foto Foto Foto

16:15 - 16:45
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Výzkum v oblasti malých obcí a mikroregionů z hlediska monitoringu a vyhodnocování
RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň

16:45 - 17:00
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Meziobecní spolupráce a její intenzita v Jihočeském kraji
Ing. Jiří Dušek, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice.

17:00 - 17:30
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Má vlast 2011 cestami proměn
Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě spojené s výstavou příkladných proměn v městech, vesnicích a krajině

Ing. Drahomíra Kolmanová, ASOCIACE ENTENTE FLORALE CZ - Souznění, o. s.


Foto Foto Foto

17:30   Diskuse a závěr semináře

18:00    Vycházka ke Kapli Svaté Máří Magdalény

Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

25. května 2011

TERÉNNÍ EXKURZE
Ukázky revitalizace Sokolovské pánve, napouštění jezera Medard, koupaliště Michal, těžba v dole Jiří, Statek Bernard (Královské Poříčí), centrum řemesel

Exkurze začala před statkem Bernard v Královském Poříčí, poblíž Sokolova. Odtud odjeli účastníci exkurze autobusem na první zastávku, a sice napouštěné jezero Medard.

Foto Foto Foto

Jezero Medard

Jezero Medard se nachází na severozápad od Sokolova. Vzniká jako projekt rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou uhlí bývalého lomu Medard - Libík. Těžba v této lokalitě byla ukončena v roce 2000. Do roku 2008 Sokolovská uhelná společnost provedla technické rekultivace budoucího dna jezera. V červnu roku 2010 se začalo jezero napouštět. Napouštění potrvá dva až tři roky, tedy do roku 2012-2013. Zároveň probíhají rekultivace a tvarování břehů jezera. U obce Svatava je budován umělý výběžek, který bude před vlnami a větrem chránit zátoku s přístavem a plážemi.

Kvalita vody v nádrži by měla být podle odborníků dobrá, což zajistí především velká hloubka jezera a fakt, že Medard nebude mít žádný přítok. Očekává se, že se po napuštění jezera poněkud změní mikroklima v okolí a rovněž cirkulační poměry.

Jezero Medard, které leží v nadmořské výšce 400 m n. m.. bude mít po napuštění plochu 493,4 ha, délku 4 km a šířku 1,5 km. Objem vody v jezeře bude 120 mil. m3. Délka břehové linie bude 12,4 km a po napuštění bude na břehu jezera šest měst a obcí. Okolí jezera Medard se má postupně změnit v atraktivní rekreační zónu.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

Golfové hřiště

Toto golfové hřiště poblíž Sokolova postavila Sokolovská uhelná společnost v rámci rekultivační činnosti po těžbě hnědého uhlí. Je tak rovněž příkladem úspěšně provedené rekultivace, v tomto případě jiným než hydrickým způsobem.

Foto Foto Foto

Koupaliště Michal

Vodní nádrž – koupaliště Michal se nachází u Sokolova, na místě někdejšího povrchového hnědouhelného dolu a je dobrým příkladem provedené hydrické rekultivace. Těžba hnědého uhlí zde probíhala v druhé polovině 20. století a byla ukončena v roce 1991. Jáma po těžbě byla zatopena a je využita k rekreačním účelům. Jezero má rozlohu 29 ha a je poměrně mělké s hloubkou maximálně 5,6 m. Nachází se v nadmořské výšce 452 m n. m. Objem vody je asi 800 000 m³. Napouštění bylo ukončeno v roce 2003 a od roku 2004 je areál k dispozici veřejnosti. Nádrž se vyznačuje velmi čistou vodou. Pro návštěvníky koupaliště jsou k dispozici různé vodní atrakce, dobře vybudované zázemí a obří tobogán. Nedostatkem je snad jen neexistence ubytovacích možností v bezprostřední blízkosti jezera.

Foto Foto Foto

Důl Jiří

Hnědouhelné doly patří neodmyslitelně k Sokolovsku. Poté, co si účastníci exkurze prohlédli několik příkladů provedených rekultivací po ukončení těžby, zamířili k dolu Jiří. V dole Jiří se uhlí stále těží a mělo by se podle odhadu těžit až do r. 2036. Poté začnou rekultivační práce. Těžba v dole Jiří probíhá ve směru z východu na západ. Účastníci exkurze si prohlédli činný důl z nadhledu, a sice z vyhlídky na Písečném vrchu.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

Muzeum řemesel na Statku Bernard

Na Statku Bernard si účastníci exkurze prohlédli kromě samotné zrekonstruované budovy statku také muzeum řemesel. Při interaktivní prohlídce s průvodcem navštívili zemědělskou expozici s exponáty na zpracování mléka, masa a obilí, prohlédli si funkční starodávnou mlátičku. Velmi zajímavá byla rovněž sbírka historických kočárů. Během další prohlídky v expozici nazvané Pocta řemeslům si účastníci prohlédli výrobky různých řemeslných odvětví vyrobené tradičními postupy našich předků, například výrobu porcelánu, skla, opracování dřeva. Na závěr prohlídky zaujal účastníky exkurze pohyblivý model hamru. Účastníci interaktivní prohlídky obdrželi glejt o své výšce měřené v loktech a palcích.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 7. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021