Česky English Deutsch Francais

CO JSOU NOVINKY

Stěžejním výstupem z databáze knihovny ÚÚR jsou měsíční přírůstky knihovního fondu. V současné době vycházejí pod názvem NOVINKY v internetové podobě - Novinky podle data.

Záznamy uvnitř jsou řazeny tematicky (kód 1, kód 2), každý záznam je zařazen maximálně ve dvou skupinách.

Seznam tematických skupin (kód 1 nebo kód 2):

 1. Teorie a metodika územního plánování, urbanismu a architektury
 2. Samospráva obcí, právní předpisy v územním plánování
 3. Společenskovědní východiska územního plánování
 4. Přírodovědní východiska územního plánování
 5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků
 6. Územní plánování měst
 7. Územní plánování částí měst
 8. Venkovská sídla
 9. Mezinárodní programy a spolupráce
 10. Vodní hospodářství
 11. Regionální politika a regionální rozvoj
 12. Kulturní hodnoty města a krajiny
 13. Ekonomika územního plánování a urbanismu
 14. Bydlení
 15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields
 16. Doprava
 17. Technická infrastruktura, energetika
 18. Občanské vybavení a služby
 19. Cestovní ruch, rekreace a volný čas
 20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny
 21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města
 22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy
 23. Různé

Ze dvou čísel NOVINEK se do konce roku 2015 prováděl výběr, který pod názvem Výběr z databáze knihovny ÚÚR, vycházel jako samostatná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 7. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021