Česky English Deutsch Francais

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Usnesením vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 774 bylo uloženo ministru pro místní rozvoj, aby každoročně do 31. 3. prováděl dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování, obecných a speciálních stavebních úřadů za uplynulý kalendářní rok, a to v součinnosti s ministrem dopravy a ministrem zemědělství, řediteli krajských úřadů, ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníky územně členěných statutárních měst, která výkon těchto činností delegovala na své městské části, resp. městské obvody.


Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování za rok 2019


Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 10. do 24. 2. 2020.


Vstup pro všechny dotazníky
Vstup do on-line aplikace


UPOZORNĚNÍ:

Přístupová práva jsou stejná jako pro loňské dotazníkové šetření.

Prohlížeč Google Chrome není podporovaný a proto jej, prosíme, pro vyplňování dotazníků nepoužívejte! Aplikace funguje ve většině běžných prohlížečů (např. IE, Firefox, Opera apod.). Doporučujeme však používat Internet Explorer, který je obsažený a funkční i ve Windows 10.

Dotazník je možné vyplňovat postupně. Pro uložení dat rozpracovaného dotazníku je třeba kliknout na tlačítko Uložit dotazník umístěné na začátku nebo na konci dotazníku.

Na pravé straně dotazníku jsou data z předchozího šetření. Pokud jsou platná i pro sledovaný rok, stačí je zkopírovat pomocí šedého tlačítka se znakem "<".

Všechny položky je nutno vyplnit:

  • pokud je číselná hodnota položky nulová, zapište nulu,
  • pokud má být textová hodnota položky prázdná, zapište krátkou pomlčku.

Webová aplikace provádí logickou a formální kontrolu vyplněných údajů. V případě upozornění na chybu je vhodné použít nápovědu, protože některé údaje je, z důvodu strojního zpracování výsledku, třeba uvádět v požadovaném formátu (např. telefonní číslo je třeba uvádět ve formátu 999999999 a ne ve formátu 999 999 999).

Pokud používáte Internet Explorer v. 11 a nedaří se vám vytisknout dotazník, je potřeba provést následující kroky:

  • V menu IE vyberete Nástroje a dále zvolíte Nastavení kompatibilního zobrazení.
  • Po výběru se vám zobrazí okno Nastavení kompatibilního zobrazení, kde Přidáte tento web: uur.cz.
  • Po zavření okna bude možné stránku vytisknout.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj jsou pověřeni sledováním vyplňování dotazníků:

Ing. Vladimír Voldřich (na úseku územního plánování bez územního rozhodování), pracovník odboru územního plánování (vladimir.voldrich@mmr.cz, 224 862 276),

Ing. arch. Jiří Raška (na úseku územního plánování bez územního rozhodování), pracovník odboru územního plánování (jiri.raska@mmr.cz, 224 862 334),

Ing. Lucie Jelínková (na úseku územního rozhodování a stavebního řádu mimo otázek, které se týkají správních řízení vedených stavebním úřadem), pracovnice odboru stavebního řádu (lucie.jelinkova@mmr.cz, 224 862 216),

Mgr. Daniel Tydrych (na úseku územního rozhodování a stavebního řádu pro otázky správních řízení vedených stavebním úřadem), pracovník odboru územně a stavebně správního (daniel.tydrych@mmr.cz, 224 862 209),

V době vyplňování dotazníků je možné se obrátit se žádostí o radu na:

Ing. Michala Artima, pracovníka oddělení informací o územním rozvoji ÚÚR (artim@uur.cz, 542 423 136)


VZORY (MAKETY) DOTAZNÍKŮ


Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ S VÝJIMKOU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ - dotazník pro úřady územního plánování (B-DotazníkProÚÚP-2019-20200106.xls, 112 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ S VÝJIMKOU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ - dotazník pro krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy (BB-DotazníkProKÚ-ÚÚP-2019-20200106.xls, 129 kB)


Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU - dotazník pro stavební úřady první instance (A-DotazníkProSÚ-2019-20200106.xls, 127 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU - dotazník pro stavební úřady odvolací (AA-DotazníkProKÚ-SÚ-2019-20200106.xls, 104 kB)


Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU PRO STAVBY DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - dotazník pro stavební úřady první instance (D-DotazníkProSÚ-2019-20200106.xls, 115 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU PRO STAVBY DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - dotazník pro stavební úřady odvolací (DD-DotazníkProKÚ-SÚ-2019-20200106.xls, 101 kB)


Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU V KOMPETENCI VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU - dotazník pro stavební úřady první instance (V-DotazníkProSÚ-2019-20200106.xls, 115 kB)

Soubor je k dispozici ve formátu xls VÝKON AGENDY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU V KOMPETENCI VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU - dotazník pro stavební úřady odvolací (VV-DotazníkProKÚ-SÚ-2019-20200106.xls, 102 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 1. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020