Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

NÁJEMNÍ BYTY PRO OSOBY S NÍZKÝMI PŘÍJMY

Výstup úkolu - závěrečná zpráva

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Garant MMR - Mgr. Věra Pelíšková.

Garant ÚÚR - Ing. Ludmila Rohrerová.

Ústav územního rozvoje, Brno, 2011.

CÍL ÚKOLU

Cílem úkolu bylo provést analýzu účinnosti podpory výstavby nájemního bydlení se zaměřením na nájemní byty pro osoby s nízkými příjmy. Předmětem analýzy byla výstavba nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby v letech 2003 až 2007, na kterou byla poskytnuta dotace od:

 • Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) – Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury (rok 2003 a 2004) a podprogram Podpora výstavby nájemních bytů (rok 2005),
 • Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s výstavbou pro příjmově vymezené osoby.

V rámci úkolu byla zkoumána účinnost dotační politiky MMR ČR v oblasti bydlení pro osoby s nízkými příjmy a dále přístup obcí k plnění veřejnoprávní role v oblasti sociálního bydlení prostřednictvím využití státní podpory.

OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

 • 1. Cíl úkolu
 • 2. Metodika řešení
  • 2.1 Používané pojmy
  • 2.2 Metodika sběru dat a výběru respondentů
  • 2.3 Metodika zpracování dat
 • 3. Shrnutí výsledků
  • 3.1 Počet dotovaných nájemních bytů
  • 3.2 Domácnosti se specifickými potřebami
  • 3.3 Limit příjmů při prodloužení nájemní smlouvy
  • 3.4 Dotované nájemní byty pronajaté domácnostem s nízkými příjmy
  • 3.5 Způsob využívání dotovaných nájemních bytů
 • 4. Závěry
 • Přílohy
  • Příloha 1 - Charakteristika podpor na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby
  • Příloha 2 - Seznam respondentů
  • Příloha 3 - Dotazník
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 7. 2014 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021