Česky English Deutsch Francais

Rok 2012


VÝKLADOVÉ SEMINÁŘE K DRUHÉ ÚPLNÉ AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v rámci metodické pomoci ústředního orgánu územního plánování připravil výkladové semináře k druhé úplné aktualizaci územně analytických podkladů. Semináře jsou určeny pro pracovníky úřadů územního plánování a pracovníky krajských úřadů.

Termín a místo konání:

Praha

19. června 2012, od 10:00 do cca 15:00 hod. Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2

Brno

21. června 2012, od 10:00 do cca 15:00 hod. Hotel International Brno, Husova 16, 659 21 Brno


Účelem výkladových seminářů je napomoci pořizovatelům územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) s druhou úplnou aktualizací ÚAP v souladu s platnými právními předpisy. Hlavním tématem druhé úplné aktualizace ÚAP je problémový výkres a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.


Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Prezentace z výkladového semináře k ÚAPSEMINÁŘE PRO PROJEKTANTY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v rámci své metodické činnosti připravil ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování semináře pro projektanty územně plánovací dokumentace.

Termín a místo konání:

Praha

25. června 2012, od 9:30 do cca 15:00 hod. Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2

Brno

27. června 2012, od 9:30 do cca 15:00 hod. Hotel International Brno, Husova 16, 659 21 Brno


Účelem seminářů je napomoci projektantům územně plánovací dokumentace se zpracováváním ÚPD v souladu s platnými právními předpisy. Obsahová náplň obou seminářů bude totožná.


Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Prezentace z výkladového semináře pro projektanty územně plánovací dokumentaceSEMINÁŘE A PORADY KE STAVEBNÍMU ZÁKONU

  • 27. ledna 2012: pracovní porada MMR s úředníky KÚ a MHMP na téma "Dotazníkové šetření MMR - úkol II/1/a) z usnesení vlády ČR ze dne 19. 10. 2011 č. 774", Praha 2, Národní dům na Vinohradech (Společenský sál), náměstí Míru 9.
  • 9. a 10. únor 2012: porada MMR s úředníky KÚ a MHMP vykonávajícími činnosti na úseku územního plánování, Brno, hotel International, Husova 16. Tématy porady jsou, mimo jiné: aktualizace ZÚR, problematiky ÚP a jejich změn, vyhodnocení vlivů na URÚ, SEA, Natura 2000 a kompenzační opatření, judikatura týkající se úseku územního plánování.
  • 8. březen 2012: metodická porada MMR s kraji k 2. úplné aktualizaci ÚAP, od 10:00 hodin v Paláci Dunaj - Národní třída 10, Praha 1 (vchod z Voršilské ulice).
  • 6. září 2012: porada MMR s krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy zaměřená na projednání rozpracovaného návrhu novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; od 9.30 do 15.00 hod., v Paláci Dunaj, Národní třída 10, Praha 1 (vchod z Voršilské ulice).
  • 16. října 2012: porada MMR s úřady územního plánování statutárních měst za účasti krajských úřadů zaměřená na pořizování nových územních plánů, změn územích plánů a zpracování zpráv o uplatňování územních plánů, Praha, Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 9, od 9.30 hod.
  • 18. října 2012: porada MMR s úřady územního plánování statutárních měst za účasti krajských úřadů zaměřená na pořizování nových územních plánů, změn územích plánů a zpracování zpráv o uplatňování územních plánů, Brno, hotel International, Husova 16, od 9.30 hod.
  • 22. a 23. listopadu 2012: porada MMR na úseku územního plánování s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy zaměřená na výklad novely stavebního zákona na úseku územního plánování, aktualizace ÚAP a ZÚR a na kontrolní a metodickou činnost krajů vůči obcím, Pardubice, konferenční sál Hotelu LABE, Masarykovo nám. 2633, od 9.00 hod.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022