Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

MONITORING POSKYTOVÁNÍ DESETILETÝCH PŮJČEK
NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU

Výstup úkolu - závěrečná zpráva úkolu A.4.9/BP

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Garant MMR - RNDr. Jan Uxa.

Garant ÚÚR - Ing. arch. Hana Halasová.

Ústav územního rozvoje, Brno, 2011.

CÍL ÚKOLU

Cílem úkolu je zjistit zkušenosti obcí s fungováním fondu rozvoje bydlení obcí, kterým byla poskytnuta půjčka na opravy bytového fondu Ministerstvem pro místní rozvoj nebo úvěr Státním fondem rozvoje bydlení a využití těchto fondů po vrácení dotace.

OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

 • 1. Úvod
 • 2. Průběh šetření
 • 3. Výsledky šetření
  • 3.1 Vyhodnocení přehledu poskytnutých půjček
  • 3.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku
  • 3.3 Pilotní šetření - shrnutí
  • 3.4 Řízené rozhovory - shrnutí
  • 3.5 Přehled hodnocených obcí - pilotní šetření a řízené rozhovory
 • 4. Závěr

PŘÍLOHY

 • Příloha č. 1 Kartogramy
 • Příloha č. 2 Pilotní šetření
 • Příloha č. 3 Řízené rozhovory
 • Příloha č. 4 Dotazník pro pilotní šetření
 • Příloha č. 5 Dotazník pro řízené rozhovory

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Závěrečná zpráva (Zaverecna-zprava.pdf, 749 kB.)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Závěrečná zpráva - přílohy (Zaverecna-zprava-prilohy.pdf, 801 kB.)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Kartogram č. 1 Obce, které obdržely desetiletou půjčku v letech 1998 až 2000 - dle roku poskytnuté půjčky (Kartogram-1.pdf, 2 303 kB.)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Kartogram č. 2 Obce, které obdržely desetiletou půjčku v letech 1998 až 2000 - dle počtu obyvatel obcí (Kartogram-2.pdf, 2 336 kB.)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Kartogram č. 3 Obce hodnocené v rámci pilotního šetření a řízených rozhovorů (Kartogram-3.pdf, 2 289 kB.)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Monitoring poskytování desetiletých půjček na opravy bytového fondu - odkaz na webové stránky MMR ČR.

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 7. 2014 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021