Česky English Deutsch Francais
Foto Foto Foto

Prezentace ze semináře pro zástupce krajských úřadů a mikroregionů 2012:

„Rozvoj a fungování mikroregionů“

Pořádaného Ústavem územního rozvoje Brno
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR


v rámci řešení úkolu A.4.4/RP „Monitoring mikroregionů ČR a podpora jejich rozvoje“,
který je garantován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.


Termín konání: 23. a 24. května 2012
Místo konání: Humpolec, Fabrikahotel


Foto Foto Foto

23. května 2012 - Dopoledne

10:00 - 10:10 Zahájení a úvodní informace - Ing. Josef Vlk, CSc., MMR ČR

10:10 - 11:00
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Podpora pro regiony od roku 2014“
RNDr. Josef Postránecký, MMR ČR

11:00 - 11:40
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Úprava veřejných prostorů v rámci obce a mikroregionu“
Ing. Petr Šiřina, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

11:40 - 12:15
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů"
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Ondřej Slach, PřF. Ostravská universita


Foto Foto Foto

23. května 2012 - Odpoledne

13:00 - 13:30
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Město Humpolec a spolupráce s okolními obcemi
Svazek obcí mikroregionu ZÁLESÍ - Mgr. Roman Brzoň, předseda mikroregionu, Zdena Augustová, MěÚ Humpolec

13:30 - 14:00
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Polycentrický rozvoj regionů a rozvoj obcí“
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Masarykova universita Brno

14:00 - 14:30
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů
Mgr. Richard Hubl, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

14:30 - 15:00
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Finanční podpora z Fondů SK – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst a Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání“
Ing. Tereza Zavadilová, Mgr. Jana Měchurová, Krajský úřad Středočeského kraje

15:00 - 15:30
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Rozvoj mikroregionu Vranovsko se zaměřením na inovace při využití potenciálu místní ekonomiky v oblasti cestovního ruchu“
Mikroregion Vranov - Ing. Lubomír Vedra - předseda Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, RNDr. Pavel Grégr, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

15:30 - 16:00
Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft PowerPoint „Inovace rozvoje činnosti mikroregionu“
Ing. Miroslav Netolický, Mikroregion Moravskotřebovsko a Jevíčsko

16:00 - 16:15 „Malujeme barvami země“ - Informace o projektu a krátký film
Přeshraniční česko-rakouský projekt „Malujeme barvami země“ Masarykova muzea v Hodoníně z Jihomoravského kraje a oddělení Rozvoj země Dolnorakouské zemské vlády z Dolního Rakouska je připravován v úzké spolupráci obou zemí se zapojením místních komunit. Cílem projektu je podpořit ochrany půdy prostřednictvím účasti v mezinárodní organizaci ELSA, na jejímž zasedání v dolnorakouském Tullnu byl projekt „Malujeme barvami Země“ představen. V rámci projektu se uskutečnila již řada akcí a pracovních setkání.

16:15 - 16:30 Diskuse a závěr semináře


Foto Foto Foto


24. května 2011 - TERÉNNÍ EXKURZE

Letošní, již VI. ročník semináře k problematice mikroregionů proběhl ve dnech 23. a 24. 5. v Humpolci.

Humpolec se nachází v Kraji Vysočina 23 km severozápadně od Jihlavy. Byl založen na začátku 13. století. Městem je asi od roku 1807. V roce 2011 měl Humpolec 10 966 obyvatel. K významným humpoleckým rodákům patří zejména antropolog Aleš Hrdlička. Své mládí v Humpolci prožil spisovatel a překladatel Jan Zábrana. V nedaleké obci Kaliště se narodil skladatel Gustav Mahler.

Obec Kaliště navštívili účastníci semináře druhý den v rámci exkurze.

Obec Kaliště se nachází v mikroregionu Zálesí, který sdružuje 18 okolních obcí. Životu a dílu Gustava Mahlera je v obci Kaliště věnována stálá expozice, která byla otevřena v roce 1986. Dominantou expozice je busta Gustava Mahlera od akademického sochaře Milana Knoblocha. Expozice v Kališti patří organizačně pod muzeum v Humpolci.

Kromě této expozice si účastníci exkurze prohlédli v Kališti pod vedením starosty obce Pavla Kutiše rovněž úpravu veřejných prostranství v obci a rozárium Gustava Mahlera u místní školky.

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

Dalším zastavením na trase exkurze byla obec Proseč. První zpráva o Proseči je z r. 1543, kdy byla majetkem Trčků z Lípy.

Na východním okraji obce se nachází zřícenina tvrze ze 14 století. Z tvrze se do dnešních dnů dochovala pouze jediná mohutná budova čtvercového půdorysu zachovaná do výšky prvního patra. Zbytek tvrze je významnou a poměrně dobře dochovanou ukázkou sídla drobného venkovského feudála. Na západní straně je vylámaný vchod, na východě je zachováno okénko s původním ostěním. V roce 2001 byla zahájena rekonstrukce zbytků tvrze.
Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, 2004

Foto Foto Foto

Na cestě zpět do Humpolce účastníci exkurze ještě navštívili bývalý poutní kostel v obci Zahrádky u Ledče nad Sázavou.

Obec ležela na hlavní silnici mezi městy Ledeč nad Sázavou a Humpolec u odbočky na Kaliště. První písemná zmínka o obci Zahrádka pochází z roku 1219. Obec zanikla při napouštění přehradní nádrže Švihov, zásobárny pitné vody pro Prahu a část Středočeského kraje na řece Želivce. Zatopena byla jen dolní část obce, avšak vzhledem k pásmu hygienické ochrany byla zbourána téměř celá obec a zachován zůstal jen historicky a umělecky cenný kostel a několik dalších účelově využitých budov. Většina z obyvatel obce Zahrádky se přestěhovala do Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Humpolce.

Objekt bývalého poutního kostela sv. Víta se nachází v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže. V kostele se nacházejí jedinečné nástěnné malby z let 1340–1350 s vyobrazením genealogie českého vládnoucího rodu Přemyslovců. Tři pásy výzdoby v presbytáři kostela navazují na nástěnné malby v románské kapli sv. Kateřiny ve Znojmě. Dalšími stavebně historickými prvky kostela jsou jižní románský portál, gotická křížová klenba a středověká dlažba zákristie, gotická střílnová okénka ve věži a kamenné zdobené kropenky u obou vchodů.

Malby jsou v původním stavu, probíhá jejich částečné restaurování. Pro celkovou opravu interiéru kostela je nutné nejdříve zajistit celkové vysušení stavby.

Kostel je od roku 1975 nevyužívaný. Od roku 2001 se zde 2x ročně konají setkání rodáků a přátel zaniklého městečka.

Foto Foto Foto

Exkurze byla ukončena prohlídkou pivovaru Bernard v Humpolci. Pivovar Bernard je rodinný pivovar. Jeho vlastníkem je společnost Rodinný pivovar Bernard, a. s. (akcionáři: Duvel Moortgat NV, Breendonk, Belgie 50 %, Stanislav Bernard, 25 %, Josef Vávra 25 %).

Po válce, v roce 1949, byl původní pivovar začleněn do národního podniku Horácké pivovary Jihlava a v roce 1960 do národního podniku Jihočeské pivovary České Budějovice. Vedení národního podniku již nepočítalo s jeho dalším rozvojem.

26. října 1991 Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal vydražili zkrachovalý humpolecký pivovar v malé privatizaci. Od roku 2000 působí Rodinný pivovar BERNARD jako akciová společnost a v červenci 2001 do ní jako strategický partner vstoupil pivovar Duvel Moortgat z Belgického království. Českými majiteli jsou Stanislav Bernard a Josef Vávra. BERNARD se stal celostátně známou značkou kvalitního piva a vyváží se i do zahraničí (v roce 2010 činil export 15 % produkce). V roce 2009 vyrobil pivovar poprvé více než 200 tisíc hl alkoholického a nealkoholického piva. Pivovar získal několik ocenění za sortiment i za reklamní kampaně, vydává magazín Vlastní cestou a pořádá v Humpolci každoroční hudební festival Bernard Fest.

Foto Foto Foto
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 6. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021