Česky English Deutsch Francais

Kongresy Akademie prostorového výzkumu a zemského plánování (ARL)

ARL pořádá každý rok kongres (dříve označovaný jako vědecké plenární zasedání) zaměřený na vybrané aktuální téma. Jedná se o nejvýznamnější vědeckou akci v Německu zaměřenou na problematiku územního rozvoje včetně evropských souvislostí.


Informace a prezentace z kongresů ARL

Rok 2020

Kongres Räumliche Gerechtigkeit

Z důvodu pandemie COVID-19 se kongres nemohl uskutečnit. Protože se však jedná o velmi aktuální téma, zveřejnila akademie příspěvky, abstrakty a prezentace k tématu od odborníků, kteří měli na kongresu původně vystoupit.

Rok 2019

Kongres Mehr oder weniger? Raumentwicklung braucht Postwachstum!, Kassel, 27. 6. - 28. 6. 2019

Účastníci kongresu se zabývali otázkou, jak může vypadat prostorový rozvoj, který již není zaměřen na hospodářský nebo kvantitativní růst, ale orientuje se na udržitelný rozvoj.

Rok 2018

Kongres Flächenentwicklung im Widerstreit der Interessen, Mnichov, 26. 4. - 27. 4. 2018

Hlavními tématy kongresu byly problematika hledání kompromisu mezi různými zájmy při rozvoji území, budoucí obraz kulturní krajiny, vliv obnovitelné energie na krajinné plánování atd.

Rok 2017

Kongres Gesundheit in der räumlichen Planung verankern, Postupim, 11. 5. - 12. 5. 2017

Hlavním tématem kongresu bylo zdraví a zdravé životní podmínky ve vztahu k prostorovému plánování.

Rok 2016

Kongres Daseinsvorsorge und Zusammenhalt, Hannover, 16. 9. - 17. 9. 2016

Společný kongres ARL a DASL (Německá akademie urbanismu a zemského plánování). Hlavním tématem kongresu byla problematika zajištění veřejných služeb ve vazbě na principy soudržnosti.

Rok 2015

Kongres Migration, Integration - Herausforderungen für die räumliche Planung, Kolín nad Rýnem, 18. 6. - 19. 6. 2015

Hlavním tématem kongresu byla problematika migrace a integrace a dále dopad mezinárodní migrace na územní rozvoj.

Rok 2014

Kongres (T)Raumentwicklung in Europa - Brauchen wir eine neue Politik der Umverteilung? Karlsruhe, 26. 6. - 27. 6. 2014

Hlavním tématem kongresu byly úkoly a možnosti prostorového plánování při prosazování reformované politiky soudržnosti EU v programovém období 2014–2020.

Rok 2013

Kongres Regionale StadtLandschaften, Hamburk, 6. 6. - 7. 6. 2013

Kongres byl zaměřen na následující témata: aktuální rozvoj pronikání města do krajiny a krajiny do města, změny v trendech suburbanizace, tvůrčí pojímání vnitrobloků a zahradničení na veřejných prostranstvích.

Rok 2012

Kongres Infrastrukturgroßprojekte: Akzeptanz durch Raumplanung, Lipsko, 21. 6. - 22. 6. 2012

Kongres byl věnován problematice účasti veřejnosti při plánování velkých infrastrukturních projektů. Cílem jednání bylo představit dosavadní německé zkušenosti a nově vymezit roli prostorového plánování při koordinaci účasti veřejnosti na přípravě infrastrukturních záměrů.

Rok 2011

Kongres Raumentwicklung in Europa 2020. Miteinander – Füreinander – Gegeneinander, Brémy, 16. 6. – 17. 6. 2011

Kongres byl zaměřen na problematiku územního rozvoje v Evropě do roku 2020. Účastníci kongresu se zamýšleli nad tím, jaké výzvy lze očekávat, jaká témata jsou důležitá, které politiky, strategie a nástroje je třeba uplatnit a které problémy je nutné řešit. Důraz byl kladen na otázku, jakou roli může a má hrát prostorové (územní) plánování.

Rok 2010

Vědecké plenární zasedání Neue Energien – neue Chancen und Konflikte für Städte und Regionen, Erfurt, 3. 6. – 4. 6. 2010

Cílem plenárního zasedání bylo představit, porovnat a zvážit různé podněty a přístupy týkající se vztahu prostorového a regionálního plánování k problematice využívání obnovitelných zdrojů energie.

Rok 2009

Vědecké plenární zasedání Wenn zwei sich streiten... – Bessere Planung durch Koordination, Mohuč, 18. 6. – 19. 6. 2009

Plenární zasedání bylo věnováno významu prostorového plánování při koordinaci územního rozvoje v Německu a jeho perspektivám. Z příspěvků a diskuzí vyplynulo, že potřeba koordinace procesů v území v souvislosti s novými problémy a požadavky roste a současně se vyvíjí postavení prostorového plánování v tomto procesu, přičemž hlavním cílem by mělo být dosažení všestranného rozvoje území respektujícího princip udržitelnosti.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 2. 2021 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2021