Česky English Deutsch Francais

Jihlava


Jihlava

Území a osídlení

Rozloha 922 km2
Počet obyvatel 99 634
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 108 (133)
Počet obcí 79
Města Brtnice, Jihlava, Polná, Třešť

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)

Počet evidovaných uchazečů celkem 4538
  - dosažitelní uchazeči 4401
  - ženy 2016
  - osoby zdravotně postižené 511
  - absolventi 416
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 268
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 34
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 63

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 1469
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 699
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 770
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 410
Průměrná doba evidence žen (dny) 467

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 8,79
Volná pracovní místa celkem 201
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 22,6
Průměrný věk uchazečů 37,7

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 4000 - 4999
Kostelecké uzeniny a.s. Kostelec Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 1500 - 1999
MOTORPAL, a.s. Jihlava Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 1500 - 1999
Automotive Lighting s.r.o. Jihlava Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 1000 - 1499
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Jihlava Ústavní zdravotní péče 1000 - 1499
ICOM transport a.s. Jihlava Silniční nákladní doprava 500 - 999
Kraj Vysočina Jihlava Všeobecné činnosti veřejné správy 500 - 999
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Jihlava Činnosti související s pozemní dopravou 500 - 999
Moravské kovárny, a.s. Jihlava Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 500 - 999
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Jihlava Ústavní zdravotní péče 500 - 999
Statutární město Jihlava Jihlava Všeobecné činnosti veřejné správy 500 - 999
JIPOCAR Logistic, s.r.o. Jihlava Skladování 250 - 499
Katastrální úřad pro Vysočinu Jihlava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 250 - 499
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Jihlava Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti 250 - 499
KRONOSPAN CR,spol. s r.o. Jihlava Výroba dýh a desek na bázi dřeva 250 - 499
LAPEK, a.s. Jihlava Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 250 - 499
PSJ, a.s. Jihlava Výstavba bytových a nebytových budov 250 - 499
SAPELI, a.s. Polná Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 250 - 499
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Jihlava Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 250 - 499
Swoboda CZ s.r.o. Jihlava Výroba elektronických součástek 250 - 499
TESLA Jihlava, a.s. Jihlava Výroba ostatních plastových výrobků 250 - 499
Tchibo Praha, spol. s r.o. Jihlava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 250 - 499
Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava Terciární vzdělávání 250 - 499
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti Třešť Výroba ostatních svrchních oděvů 250 - 499
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace Jihlava Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 250 - 499
AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. Jihlava Výroba elektroinstalačních zařízení 200 - 249
ALTIA JIHLAVA s.r.o. Jihlava Výroba ostatních plastových výrobků 200 - 249
Moravia Lacto a.s. Jihlava Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 200 - 249
AGROSTAV, akciová společnost Jihlava Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
Ammeraal Beltech s.r.o. Jihlava Výroba ostatních technických a průmyslových textilií 100 - 199
ARCÁDE COLOR s.r.o. Luka nad Jihlavou Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 100 - 199
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. Polná Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 100 - 199
DITON s.r.o. Střítež Výroba betonových výrobků pro stavební účely 100 - 199
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Jihlava Městská a příměstská pozemní osobní doprava 100 - 199
Energetický regulační úřad Jihlava Všeobecné činnosti veřejné správy 100 - 199
GEO-ING Jihlava spol. s r.o. Jihlava Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 100 - 199
Gold - Crystal s.r.o. Jihlava Výroba dutého skla 100 - 199
GORDIC spol. s r.o. Jihlava Programování 100 - 199
Gymnázium Jihlava Jihlava Střední všeobecné vzdělávání 100 - 199
INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. Jihlava Sekundární odborné vzdělávání 100 - 199
JAS ČR,a.s. Jihlava Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 100 - 199
JIHLAVAN, a.s. Jihlava Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 100 - 199
JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. Jihlava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 100 - 199
KOSYKA, s.r.o. Jihlava Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 100 - 199
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Jihlava Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 100 - 199
Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina Jihlava Regulace a podpora podnikatelského prostředí 100 - 199
Masonite CZ spol. s r.o. Jihlava Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 100 - 199
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace Jihlava Předškolní vzdělávání 100 - 199
MODETA STYLE s.r.o. Jihlava Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků 100 - 199
Musterbuch s.r.o. Třešť Činnosti reklamních agentur 100 - 199
PEZAG Machining a.s. Třešť Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 100 - 199
Podzimek a synové s.r.o. Třešť Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
PROCEMM s.r.o. Stonařov Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 100 - 199
SEPOS, spol. s r. o. Jihlava Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením 100 - 199
Sklárna Janštejn, s.r.o. Horní Dubenky Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 100 - 199
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Jihlava Těžba dřeva 100 - 199
STAALBOEK s.r.o. Plandry Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 100 - 199
Státní veterinární ústav Jihlava Jihlava Technické zkoušky a analýzy 100 - 199
STORMWARE s.r.o. Jihlava Ostatní vydávání softwaru 100 - 199
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Třešť Střední odborné vzdělávání na učilištích 100 - 199
Střední škola obchodu a služeb Jihlava Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Střední škola stavební Jihlava Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Swoboda - Stamping, s.r.o. Jihlava Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 100 - 199
SYNER VHS Vysočina, a.s. Jihlava Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 100 - 199
TKZ Polná, spol. s r.o. Polná Výroba zámků a kování 100 - 199
VRTAL s.r.o. Jihlava Velkoobchod s nápoji 100 - 199
Zemědělské družstvo "Roštýn" Hodice Smíšené hospodářství 100 - 199
Zemědělské družstvo Brtnice Brtnice Smíšené hospodářství 100 - 199
ACO Stavební prvky spol. s r.o. Jihlava Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením 50 - 99
AGRO - STONAŘOV,družstvo Stonařov Smíšené hospodářství 50 - 99
AGRO družstvo vlastníků Puklice Puklice Smíšené hospodářství 50 - 99
ARMATUS group, s.r.o. Jihlava Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 50 - 99
BOHEMIA BITUNOVA, spol. s r.o. Jihlava Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
BURSON PROPERTIES, a.s. Jihlava Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory 50 - 99
Decoleta, a.s. Jihlava Obrábění 50 - 99
Dobrosev, a.s. Dobronín Smíšené hospodářství 50 - 99
Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace Ždírec Sociální péče v domovech pro seniory 50 - 99
Domov pro seniory Jihlava-Lesnov Jihlava Sociální péče v domovech pro seniory 50 - 99
Družstvo vlastníků Batelov Batelov Smíšené hospodářství 50 - 99
Družstvo Vysočina Polná Smíšené hospodářství 50 - 99
EKON, družstvo Jihlava Tisk ostatní, kromě novin 50 - 99
ELSA, spol. s r.o. Jihlava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 50 - 99
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Střítež Ostatní poštovní a kurýrní činnosti 50 - 99
GM, spol. s r.o. Jihlava Hotely 50 - 99
HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o. Jihlava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace Jihlava Provozování kulturních zařízení 50 - 99
HORPO, spol. s.r.o. Jihlava Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Jihlava Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 50 - 99
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Polná Ostatní stavební instalace 50 - 99
JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti Třešť Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 50 - 99
JIHLAVAN airplanes, s.r.o. Jihlava Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 50 - 99
K & M - BUS Jihlava, v.o.s. - v likvidaci Větrný Jeníkov Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří 50 - 99
KAPPA 77, a.s. Jihlava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 50 - 99
KLIKA - BP, a.s. Jihlava Instalace průmyslových strojů a zařízení 50 - 99
KOMBI TRANS s.r.o. Jihlava Silniční nákladní doprava 50 - 99
KOOL Trading, spol. s r.o. Třešť Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 50 - 99
KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Jihlava Výroba dýh a desek na bázi dřeva 50 - 99
LUKA, a.s. Vysoké Studnice Smíšené hospodářství 50 - 99
MÁCA, s.r.o. Jihlava Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 50 - 99
MARC´O sport s.r.o. Jihlava Maloobchod se sportovním vybavením 50 - 99
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Jihlava Předškolní vzdělávání 50 - 99
MĚSTO POLNÁ Polná Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
MĚSTO TŘEŠŤ Třešť Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
MIVOKOR s.r.o. Polná Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 50 - 99
Mlékárna Polná spol. s r.o. Polná Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 50 - 99
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace Jihlava Činnosti muzeí 50 - 99
NEKO KLIMA, s.r.o. Jihlava Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 50 - 99
NOVAKO JIHLAVA s.r.o. Jihlava Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 50 - 99
OKRESNÍ SOUD V JIHLAVĚ Jihlava Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 50 - 99
OPTOKON, a.s. Jihlava Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 50 - 99
PATROL group s.r.o. Jihlava Elektrické instalace 50 - 99
Pivovar Jihlava, a.s. Jihlava Výroba piva 50 - 99
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Jihlava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. Jihlava Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků 50 - 99
REKOSTAV s.r.o. Polná Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Rieder Beton, spol. s r.o. Jihlava Výroba betonových výrobků pro stavební účely 50 - 99
ROZKVĚT, stavební bytové družstvo Jihlava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
SELMA a.s. Jihlava Chov prasat 50 - 99
SENECO, spol. s r.o. Polná Smíšené hospodářství 50 - 99
Serviscentrum Vysočina s.r.o. Jihlava Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 50 - 99
SILVA CZ, s.r.o. Jihlava Silniční nákladní doprava 50 - 99
Služby pro stavebnictví, družstvo Jihlava Výroba osobního prádla 50 - 99
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
STARKON JIHLAVA CZ a.s. Jihlava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Strojírny Podzimek, s.r.o. Třešť Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
Střední průmyslová škola Jihlava Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední škola automobilní Jihlava Jihlava Střední odborné vzdělávání na učilištích 50 - 99
Střední škola technická Jihlava Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Tesco trading, spol. s r.o. Jihlava Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením 50 - 99
VaP Bransouze, spol. s r.o. Jihlava Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 50 - 99
VELKOOBCHOD HEVA, spol. s r.o. Jihlava Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 50 - 99
VIKI, spol. s r.o., JIHLAVA Jihlava Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou 50 - 99
VMV, spol. s r. o. Jihlava Výroba kovoobráběcích strojů 50 - 99
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě Jihlava Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Weindel Logistik Service ČR, spol. s r.o. Jihlava Silniční nákladní doprava 50 - 99
Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Jihlava, Demlova 32 Jihlava Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 Jihlava Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Jihlava Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Jihlava,Kollárova 30 Jihlava Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Jihlava Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Polná Polná Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Třešť Třešť Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace Jihlava Umělecké vzdělávání 50 - 99
Zemědělské družstvo Dušejov, družstvo Dušejov Smíšené hospodářství 50 - 99
Zemědělské družstvo Velký Beranov Velký Beranov Smíšené hospodářství 50 - 99
Zemědělské družstvo Zhoř v likvidaci Zhoř Smíšené hospodářství 50 - 99
Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. Jihlava Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 12. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021