Česky English Deutsch Francais

Kroměříž


Kroměříž

Území a osídlení

Rozloha 499 km2
Počet obyvatel 70 264
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 141 (133)
Počet obcí 46
Města Hulín, Chropyně, Koryčany, Kroměříž, Morkovice-Slížany

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)

Počet evidovaných uchazečů celkem 4230
  - dosažitelní uchazeči 3953
  - ženy 1941
  - osoby zdravotně postižené 682
  - absolventi 310
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 166
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 24
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 66

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 1831
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 742
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 1089
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 593
Průměrná doba evidence žen (dny) 651

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 11,31
Volná pracovní místa celkem 138
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 30,7
Průměrný věk uchazečů 38,7

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
ROSA market s.r.o. Kroměříž Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 1000 - 1499
Kroměřížská nemocnice a.s. Kroměříž Ústavní zdravotní péče 500 - 999
MG - KM a.s. Kroměříž Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 500 - 999
PSYCHIATRICKÁ LĚČEBNA Kroměříž Ústavní zdravotní péče 500 - 999
Fremach Morava, s.r.o. Kroměříž Výroba ostatních plastových výrobků 250 - 499
MAGNETON a.s. Kroměříž Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 250 - 499
MĚSTO KROMĚŘÍŽ Kroměříž Všeobecné činnosti veřejné správy 250 - 499
NAVOS, a.s. Kroměříž Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy 250 - 499
PLASTIKA a.s. Kroměříž Výroba ostatních plastových výrobků 250 - 499
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Kroměříž Sociální péče v domovech pro seniory 250 - 499
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 250 - 499
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 250 - 499
TOSHULIN, a.s. Hulín Výroba kovoobráběcích strojů 250 - 499
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo Morkovice-Slížany Smíšené hospodářství 200 - 249
Chropyňská strojírna, a.s. Chropyně Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 200 - 249
NWT a.s. Hulín Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem 200 - 249
PILANA Knives s.r.o. Hulín Výroba nástrojů a nářadí 200 - 249
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž Shromažďování, úprava a rozvod vody 200 - 249
AEV, spol. s r. o. Kroměříž Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 100 - 199
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž Střední všeobecné vzdělávání 100 - 199
AVOS a.s. Kroměříž Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 100 - 199
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul - Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž Činnosti náboženských organizací 100 - 199
GASTROMA a.s. Litenčice Zpracování a konzervování drůbežího masa 100 - 199
HANÁK NÁBYTEK,a.s. Kroměříž Výroba kuchyňského nábytku 100 - 199
KM konsult s.r.o. Kroměříž Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 100 - 199
KMOTR - Masna Kroměříž a.s. Kroměříž Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 100 - 199
KORYNA nábytek, a.s. Koryčany Výroba kuchyňského nábytku 100 - 199
KRODOS BUS a.s. Kroměříž Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava 100 - 199
PILANA Saw Bodies s.r.o. Zborovice Výroba nástrojů a nářadí 100 - 199
PILANA Wood s.r.o. Hulín Výroba nástrojů a nářadí 100 - 199
PNEUFORM Hulín, a.s. Hulín Povrchová úprava a zušlechťování kovů 100 - 199
Rovina, a.s. Hulín Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 100 - 199
SAKER spol. s r.o. Kroměříž Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 100 - 199
TRIANGOLO spol. s r.o. Hulín Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 100 - 199
YUCATANA, a.s. Kroměříž Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 100 - 199
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. Kroměříž Smíšené hospodářství 100 - 199
Agroječmínek s.r.o. Chropyně Smíšené hospodářství 50 - 99
Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 50 - 99
BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
CORA MANAGEMENT s.r.o. Kroměříž Všeobecný úklid budov 50 - 99
ČR - Okresní soud v Kroměříži Kroměříž Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 50 - 99
DŘEVOPODNIK HAUSNER s.r.o. Koryčany Výroba pilařská a impregnace dřeva 50 - 99
EKKL a.s. Kroměříž Výstavba ostatních staveb j. n. 50 - 99
Elektro Kroměříž a.s. Kroměříž Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
EMEA s.r.o. Hulín Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť 50 - 99
ERCE CZ, s.r.o. Chropyně Výroba ostatních plastových výrobků 50 - 99
FORNAL trading s.r.o. Kroměříž Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 50 - 99
GOTTSCHOL ALCUILUX CZ, spol. s r.o. Hulín Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 50 - 99
GSP-High Tech Saws, s.r.o. Zborovice Výroba nástrojů a nářadí 50 - 99
Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496 Kroměříž Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
Hanhart Morkovice s.r.o. Morkovice-Slížany Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 50 - 99
Justiční akademie Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
Kroměřížské technické služby, s.r.o. Kroměříž Ostatní úklidové činnosti 50 - 99
Kromexim Material Handling ČR a.s. Kroměříž Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 50 - 99
KROMEXIM Products spol. s r.o. Kroměříž Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
KROMILK, a.s. Kroměříž Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 50 - 99
KRUŽÍK s.r.o. Kroměříž Výroba kovových dveří a oken 50 - 99
LIGNIS s.r.o. Koryčany Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 50 - 99
MODIKOV, s.r.o. Hulín Výroba kovoobráběcích strojů 50 - 99
MOPRE s.r.o. Břest Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 50 - 99
Oblastní charita Kroměříž Kroměříž Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. 50 - 99
ORTIKA a.s. Hulín Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 50 - 99
PHARMIX, s.r.o. Kroměříž Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 50 - 99
PIERO s.r.o. Kroměříž Výroba papíru a výrobků z papíru 50 - 99
PILANA MCT, spol. s r.o. Hulín Výroba ostatních obráběcích strojů 50 - 99
PILANA Metal s.r.o. Hulín Výroba nástrojů a nářadí 50 - 99
Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. Hulín Výroba odlitků z oceli 50 - 99
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace Pačlavice Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním 50 - 99
Spálovský, a.s. Kroměříž Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 50 - 99
SPD Kroměříž, a.s. Kroměříž Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 50 - 99
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Kroměříž Ostatní úklidové činnosti 50 - 99
Správa majetku města Kroměříže, příspěvková organizace Kroměříž Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
SYNER Morava, a.s. Kroměříž Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Kroměříž Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 50 - 99
V okno s.r.o. Skaštice Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 50 - 99
VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o. Kroměříž Výstavba silnic a dálnic 50 - 99
VW WACHAL a.s. Kroměříž Výstavba nebytových budov 50 - 99
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká 107 Střílky Ostatní pobytové služby sociální péče 50 - 99
Základní škola Hulín, okres Kroměříž Hulín Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Morkovice-Slížany Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Kroměříž Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Kroměříž Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Kroměříž Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní umělecká škola Kroměříž Kroměříž Umělecké vzdělávání 50 - 99
Zámoraví, a.s. Břest Smíšené hospodářství 50 - 99
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Kroměříž Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 12. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021