Česky English Deutsch Francais

Sokolov


Sokoliv

Území a osídlení

Rozloha 489 km2
Počet obyvatel 78 788
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 161 (133)
Počet obcí 30
Města Březová, Habartov, Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nové Sedlo, Sokolov

Nezaměstnanost

Vybrané údaje o nezaměstnanosti podle úřadů práce (Pramen: Český statistický úřad, výpis k 31.12.2011)

Počet evidovaných uchazečů celkem 5191
  - dosažitelní uchazeči 5006
  - ženy 2569
  - osoby zdravotně postižené 509
  - absolventi 277
  - uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 411
  - mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 125
  - uchazeči věkové skupiny nad 60 let 85

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 12 měsíců 2173
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci mezi 12 a 24 měsíci 877
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - v evidenci nad 24 měsíců 1296
Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem (dny) 610
Průměrná doba evidence žen (dny) 657

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v %) 11,94
Volná pracovní místa celkem 191
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo 27,2
Průměrný věk uchazečů 37,1

Hlavní zaměstnavatelé

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 50 a více zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností. (Pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011):

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost Kategorie podle
počtu zaměstnanců
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov Těžba a úprava hnědého uhlí 4000 - 4999
Wieland Electric s.r.o. Sokolov Výroba elektroinstalačních zařízení 500 - 999
ČESDA, s.r.o. Libavské Údolí Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 250 - 499
ept connector s.r.o. Svatava Výroba elektroinstalačních zařízení 250 - 499
LINCOLN CZ, s.r.o. Chodov Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 250 - 499
Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov Výroba jiných základních organických chemických látek 250 - 499
PEKOSA Chodov s.r.o. Chodov Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 250 - 499
CHODOS CHODOV s.r.o. Chodov Výroba strojů na výrobu plastů a pryže 200 - 249
Město Sokolov Sokolov Všeobecné činnosti veřejné správy 200 - 249
OIET spol. s r.o. Krajková Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 200 - 249
ALLIGARD s.r.o. Libavské Údolí Konečná úprava textilií 100 - 199
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Sokolov Výstavba bytových a nebytových budov 100 - 199
Domácí práce s.r.o. Loket Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 100 - 199
DOP - HC s.r.o. Dolní Rychnov Ústavní zdravotní péče 100 - 199
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Sokolov Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
KH-Cetto s.r.o. Chodov Výroba ostatních plastových výrobků 100 - 199
Léčebně preventivní zařízení s. r. o. Sokolov Specializovaná ambulantní zdravotní péče 100 - 199
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Vintířov Výroba betonových výrobků pro stavební účely 100 - 199
Město Chodov Chodov Všeobecné činnosti veřejné správy 100 - 199
NABAU, s.r.o. Kynšperk nad Ohří Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 100 - 199
Okresní soud v Sokolově Sokolov Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 100 - 199
Rauschert, k.s. Horní Slavkov Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 100 - 199
Rudolf Kämpf s.r.o. Nové Sedlo Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 100 - 199
SAFEGUARD SERVICE, a.s. Chodov Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 100 - 199
Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním 100 - 199
Sostroj, a.s. Sokolov Opravy strojů 100 - 199
SOTES Sokolov spol. s r.o. Sokolov Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 100 - 199
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Sokolov Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 100 - 199
Svatavské strojírny s.r.o. Svatava Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 100 - 199
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Sokolov Shromažďování, úprava a rozvod vody 100 - 199
CONTINENTAL CARGO CARRIERS TRUCKING s.r.o. Sokolov Silniční nákladní doprava 50 - 99
DACHDECKER spol. s r.o. Dolní Rychnov Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením 50 - 99
DEHONIT-FALKE s.r.o. Sokolov Výroba dýh a desek na bázi dřeva 50 - 99
Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o. Královské Poříčí Opravy strojů 50 - 99
Elektromechanika SOKO, s.r.o. Dolní Rychnov Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 50 - 99
ELMOSYSTÉM SOKOLOV, s.r.o. Habartov Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 50 - 99
ESTA - ENERGETICKÁ STROJÍRNA TISOVÁ, s.r.o. Březová Obrábění 50 - 99
FRENZELIT s.r.o. Dolní Rychnov Výroba skleněných vláken 50 - 99
Fuhrmann Verbandstoffe, spol. s r.o. Habartov Balicí činnosti 50 - 99
Golf Sokolov a.s. Sokolov Provozování sportovních zařízení 50 - 99
GPH, spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří Výroba a hutní zpracování mědi 50 - 99
Gymnázium Sokolov Sokolov Střední všeobecné vzdělávání 50 - 99
HDB TRANS, s.r.o. Březová Silniční nákladní doprava 50 - 99
HORNA - DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o. Sokolov Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 50 - 99
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. Chodov Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 50 - 99
Invest Trust s.r.o. Dolní Rychnov Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 50 - 99
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. Svatava Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
JPR lighting spol. s r.o. Sokolov Výroba strojů pro metalurgii 50 - 99
König-Porzellan Sokolov spol. s r.o. Dolní Rychnov Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 50 - 99
KRUFIN s.r.o. Sokolov Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky 50 - 99
Loketské městské lesy s.r.o. Loket Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 50 - 99
Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, okres Sokolov Chodov Předškolní vzdělávání 50 - 99
Město Březová Březová Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
Město Horní Slavkov Horní Slavkov Všeobecné činnosti veřejné správy 50 - 99
Městský dům kultury Sokolov Sokolov Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 50 - 99
NADE, s.r.o. Krásno Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 50 - 99
PLASTMETALCHEM, s.r.o. Sokolov Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 50 - 99
PROFIL A + H, s.r.o. Královské Poříčí Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 50 - 99
Sokolovská bytová s.r.o. Sokolov Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 50 - 99
SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o. Sokolov Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 50 - 99
SOKOREST, s.r.o. Sokolov Poskytování cateringových služeb 50 - 99
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. Kynšperk nad Ohří Správa nemovitostí na základě smlouvy 50 - 99
Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Sokolov Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 50 - 99
STAX Metal Fibers s.r.o. Dasnice Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 50 - 99
SUAS - stavební, s.r.o. Sokolov Výstavba bytových a nebytových budov 50 - 99
Šlégr, s.r.o. Horní Slavkov Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 50 - 99
Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov Chodov Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Sokolov Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 Sokolov Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 Sokolov Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Sokolov Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 50 - 99

*

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 12. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021