Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA č. 2 k Výroční zprávě za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012


Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) zveřejňuje Ústav územního rozvoje výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • počet podaných žádostí o informace: 0
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu

ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím jednotlivých referentů. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti.Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF PŘÍLOHA č. 2 k Výroční zprávě za rok 2012 - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012 (VZ_2012 priloha_2.pdf, 370 kB)

Pro prohlížení je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 4. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021