Česky English Deutsch Francais
5/2013

OBSAH 5/2013

Adobe Acrobat PDF document Slovo úvodem

Adobe Acrobat PDF document EVROPSKÉ FÓRUM POLITIK ARCHITEKTURY
ZLEPŠOVÁNÍ STAVEBNÍ KULTURY
/ Hana MáchováNázory a diskuse

Adobe Acrobat PDF document 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
LIBEREC 19.–20. ZÁŘÍ 2013
/ Zdeňka Kučerová, Jaroslav Tušer

Adobe Acrobat PDF document VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A JEJÍ POJETÍ VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
/ Martin Tunka

Adobe Acrobat PDF document POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE (PÚR) A VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
/ Alena Navrátilová

Adobe Acrobat PDF document VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A JEJÍ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ V RÁMCI PÚR A ÚPD
/ Libor Krajíček

Adobe Acrobat PDF document NOVÉ POSTUPY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZJEDNODUŠENÍ PŘÍPRAVY ENERGETICKÝCH STAVEB
/ Zdeňka Fialová

Adobe Acrobat PDF document VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM NEMOVITOSTEM V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
/ Jakub Handrlica

Adobe Acrobat PDF document PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA NA STAVBÁCH PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
/ Dagmar Ledererová

Adobe Acrobat PDF document STAVEBNÍ ZÁKON – APLIKAČNÍ PRAXE PRO STAVBY PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
/ Karel Slončík, Miroslav Prokeš

Adobe Acrobat PDF document VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ SOUČASNOST A BLÍZKÝ VÝVOJ VE STŘEDNÍ EVROPĚ – ÚZEMNÍ A EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI
/ Milan Körner

Adobe Acrobat PDF document TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL NA ROZCESTÍ SVÉHO VÝVOJE. JAK DÁLE?
/ Petr Šrytr

Adobe Acrobat PDF document VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A JEJICH PLÁNOVÁNÍ
/ Lukáš Vacek

Adobe Acrobat PDF document NÁMĚSTÍ VE FRÝDLANTU
/ Vladimír Balda, Jiří JanďourekAktuality a informace

Adobe Acrobat PDF document CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K PROBLEMATICE LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ
/ Marie Tomíšková

Adobe Acrobat PDF document „REGIONÁLNÍ MĚSTSKÉ KRAJINY“ – KONGRES ARL 2013
INFORMACE O NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝROČNÍ AKCI NĚMECKÉ AKADEMIE PRO PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ
/ Igor Kyselka

Adobe Acrobat PDF document STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ
/ Ludmila Rohrerová

Adobe Acrobat PDF document SOUČASNOST A VIZE KRAJINY NOVODVORSKA A ŽEHUŠICKA VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
RECENZE ODBORNÉ PUBLIKACE
/ Igor Kyselka

Adobe Acrobat PDF document CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Adobe Acrobat PDF document ESPON
/ OP ESPON 2013 - aktuální informacePřílohy pravidelné

Adobe Acrobat PDF document Stavebně správní praxe

Adobe Acrobat PDF document Pořizovatelská praxe

Adobe Acrobat PDF document Výběr z databáze knihovny ÚÚR

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 2. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021