Česky English Deutsch Francais

STANOVISKA A METODIKY
v oblasti územního plánování

UPOZORNĚNÍ

Sekce "Stanoviska a metodiky" má vazbu na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho novely a vyhlášky vydané k jeho provedení.
Sekce je postupně aktualizována.
Nové a revidované metodiky a stanoviska jsou označeny – V souladu se SZ ve znění účinném od ... nebo NOVÉ.
Vyřazené metodiky a stanoviska jsou přesouvány do sekce Neaktuální Stanoviska a metodiky.


Poslední aktualizace ke dni 6. 4. 2021.

Stanoviska a metodiky jsou nově rozděleny do následujících problémových okruhů dle odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj:


1. Politika územního rozvoje ČR

Adobe Acrobat PDF Hodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na lidské zdraví
AKTUALIZOVANÉ 6. 4. 2021
(54-hodnoceni-vlivu-pur-a-upd-na-lidske-zdravi-MMR-29850-2021-04-06.pdf, 335 kB, zveřejněno 30. 3. 2021, doplněno 6. 4. 2021)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
(46-APUR-1_2_3_5-pomucka-k-uplatnovani-priorit-23-10-2020_final.pdf, 1 213 kB, zveřejněno 27. 10. 2020)

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
(47-MMR-57333_2020_81-Informace-MMR-o-PUR-CR-pro-SU.pdf, 563 kB, zveřejněno 27. 10. 2020)


2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny

Územně plánovací dokumentace obecně

Adobe Acrobat PDF Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona – aktualizace z roku 2013
AKTUALIZOVANÉ
(49-zastupce-verejnosti-2021-01-19-mmr-74259.pdf, 366 kB, zveřejněno 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona
NOVÉ
(48-Opravneny-investor-20201013.pdf, 281 kB, zveřejněno 27. 10. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie
NOVÉ
(36-projednani-upd-v-dobe-epidemie-20343-2020-04-08.pdf, 340 kB, zveřejněno 8. 4. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(27-vps-mmr-34232-2019-81-2019-07-26.pdf, 411 kB, zveřejněno 26. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(25-uplne-zneni-upd-mmr-10730-2019-81-2019-03-08.pdf, 353 kB, zveřejněno 8. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(16-opatrovani-upd-autorizacnim-razitkem-mmr-31290-2018.pdf, 214 kB, zveřejněno 20. 7. 2018)

Územní plány

Adobe Acrobat PDF Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu – metodické sdělení OÚP MMR
NOVÉ
(42-spoluprace-porizovatele-a-projektanta-na-zadani-up-mmr-42106-2020-08-07.pdf, 257 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu – metodické sdělení OÚP MMR
V souladu se SZ ve znění účinném od 12. 3. 2020
(41-czt-v-up-mmr-42286-2020-07-30.pdf, 701 kB, zveřejněno 4. 8. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
NOVÉ
(38-navrh-porizeni-zup-zkracenym-postupem-mmr-2251-2020-04-14.pdf, 694 kB, zveřejněno 12. 5. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k „povinné“ změně územního plánu
NOVÉ
(34-povinna-zmena-up-mmr-12856-2020-03-03.pdf, 250 kB, zveřejněno 4. 3. 2020)

Standard vybraných částí územního plánu

 • Vzorové výkresy
 • Vzorové datové struktury
 • TXT readme!
  (!readme.txt, 1 kB, zveřejněno 24. 10. 2019)
 • ZIP DXF
  (DXF.zip, 17 kB, zveřejněno 24. 10. 2019)
 • ZIP SHP
  (SHP.zip, 60 kB, zveřejněno 24. 10. 2019)
 • Knihovna grafických symbolů
 • ZIP Vzorové vizualizace ESRI
  (ArcGIS_style_verze10_0.zip, 39 kB, zveřejněno 24. 10. 2019, aktualizováno 6. 10. 2020)
  NOVÉ
  Dne 6. 10. 2020 byl nahrán nový balíček pro nastavení vizualizace v prostředí ESRI pro zajištění kompatibility s jednotlivými verzemi ArcGIS (pro verze 10.0–10.8).

Adobe Acrobat PDF Metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018
(26-Ukony-porizovatele-verejne-projednani-aktualizace-2019-06-28.pdf, 468 kB, zveřejněno 28. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf, 468 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

MS Word Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.docx, 1 658 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(13-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-mmr-29172-2018.pdf, 222 kB, zveřejněno 26. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(07-zverejnovani-a-ukladani-updo-§165-mmr-17727-2018.pdf, 228 kB, zveřejněno 5. 4. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(04-soubezne-porizovani-zmen-up-mmr-6097-2018.pdf, 181 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(03-golfova-hriste-mmr-11117-2018.pdf, 171 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(02-zmena-mapoveho-podkladu-mmr-11113-2018.pdf, 133 kB, zveřejněno 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(05-koridory-vd-ti-doporuceni-2017-11-07.pdf, 2 447 kB, zveřejněno 20. 11. 2017, revize 31. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.

Regulační plány

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí – metodický pokyn – osnova zadání
NOVÉ
(43-rp-z-podnetu-mmr-46874-2020-08-28.pdf, 1 037 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi
NOVÉ
(40-regulacni-plan-otazky-a-odpovedi-mmr-20715-2020-07-01.pdf, 1 957 kB, zveřejněno 14. 7. 2020)

Adobe Acrobat PDF Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení
(29-RP-porizeni-z-podnetu-bez-ur-09-2015-MMR.pdf, 712 kB, zveřejněno 16. 9. 2015)


3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace

Adobe Acrobat PDF Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
NOVÉ
(31-metodika-uap-jevy-2019-12.pdf, 2 807 kB, zveřejněno 30. 12. 2019)

Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování / druhé revidované vydání 2018
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(21-usvp-06112018.pdf, 3 736 kB, zveřejněno 7. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií – metodický pokyn
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(12-aktualizace-uzemni-studie-11595-2018.pdf, 809 kB, zveřejněno 13. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 265 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie krajiny – Pro správní obvod obce s rozšířenou působností
(35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf, 459 kB, zveřejněno 19. 2. 2016, aktualizováno 26. 2. 2016)


4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území

Adobe Acrobat PDF Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
NOVÉ
(53-vyznamny-negativni-vliv-azur-mmr-8267-2021-02.pdf, 280 kB, zveřejněno 16. 2. 2021)

Adobe Acrobat PDF Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí
Aktuální k datu 22. 7. 2020
(45-eia-posuzovani-vlivu-met-vyklad-mmr-2016-10-04.pdf, 332 kB, zveřejněno 10. 10. 2016, revidováno 22.7.2020)

Adobe Acrobat PDF Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí – převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
NOVÉ
(zveřejněno 12. 5. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu
NOVÉ
(37-prohlaseni-predkladatele-koncepce-mmr-2535-2020-04-14.pdf, 585 kB, zveřejněno 12. 5. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(20-posuzovani-navrhu-up-z-hlediska-posuzovani-vlivu-mmr-40018-2018.pdf, 334 kB, zveřejněno 5. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vyjádření úřadu územního plánování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(11-vyjadreni-uup-posuzovani-vlivu-na-zp-15455-2018.pdf, 183 kB, zveřejněno 23. 5. 2018)


5. Orgány územního plánování, dotčené orgány

Adobe Acrobat PDF Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah – metodické sdělení je aktualizací sdělení z 19. 7. 2013
AKTUALIZOVANÉ
(51-stanovisko-ku-k-up-podklady-lhuta-obsah-2021-01-19-mmr-56219.pdf, 267 kB, zveřejněno 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu – metodické sdělení OÚP MMR
NOVÉ
(45-stanovisko-ku-k-up-vojenskeho-ujezdu-mmr-49156-2020-09-11.pdf, 601 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 3. vydání.
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 9. 2018
(19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf, 1 257 kB, zveřejněno 31. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(52-vestnik-mzp-mmr-§12-zopk-2017-10-25.pdf, 678 kB, zveřejněno 25. 10. 2017)


6. Zastavěné území

Adobe Acrobat PDF Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
(44-zastaveny-stavebni-pozemek-met-sdeleni-mmr-2016-09-22.pdf, 264 kB, zveřejněno 10. 10. 2016)

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)


7. Úprava vztahů v území

Adobe Acrobat PDF Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Aktuálnost prověřena v lednu 2021
(50-vzor-pro-vymaz-predkupniho-prava-v7-revize-2021-01.pdf, 37 kB, zveřejněno 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj „Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví“ – liniové stavby a problematika ochrany před hlukem
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(41-mz-mmr-metodika-pro-SU-verejne-zdravi-§77-2016-05-10.pdf, 299 kB, zveřejněno 14. 7. 2016)


8. Ostatní stanoviska a metodiky

Adobe Acrobat PDF Pozemky veřejných prostranství – metodický pokyn OÚP MMR
NOVÉ
(52-pozemky-verejnych-prostranstvi-mmr-74890-2021-02-05.pdf, 415 kB, zveřejněno 8. 2. 2021)

Adobe Acrobat PDF Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání – metodický pokyn OÚP MMR
NOVÉ
(44-vyjimka-ze-vzdelani-mmr-46321-2020-09-01.pdf, 438 kB, zveřejněno 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
AKTUALIZOVANÉ
(35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf, 8 355 kB, zveřejněno 30. 10. 2017, aktualizováno 22. 5. 2018 a 3. 3. 2020)

Adobe Acrobat PDF Veřejná prostranství v územně analytických podkladech a územních plánech – Metodický pokyn
NOVÉ
(33-verejna-prostranstvi-uap-up-mmr-57381-2020-02.pdf, 2 693 kB, zveřejněno 20. 2. 2020)

Adobe Acrobat PDF Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti
NOVÉ
(30-metodika-eupc-mmr-57097-2019-12-19.pdf, 701 kB, zveřejněno 19. 12. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků
NOVÉ
(29-kvalifikacni-pozadavky-mmr-44205-2019-11-07.pdf, 338 kB, zveřejněno 8. 11. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
V souladu se SZ ve znění účinném od 1. 1. 2018
(17-kvalifikacni-pozadavky-§189-mmr-37204-2018.pdf, 312 kB, zveřejněno 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí
Ve znění účinném od 1. 3. 2018
(08-spolecny-pokyn-cuzk-mmr-uplne-zneni-2018-03-01.pdf, 226 kB, zveřejněno 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování velkokapacitních skleníků
(50-velkokapacitni-skleniky-2017-08-08.pdf, 287 kB, zveřejněno 8. 8. 2017)

Adobe Acrobat PDF Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.pdf, 399 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

MS Word Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství
(47-smlouva-o-spolupraci-ORP-obec-2016-11-02.docx, 51 kB, zveřejněno 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Důležité informace na webových stránkách MMR ČR:


Zkratky:

OÚP MMR – Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 4. 2021 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2021