Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2014

  • Program ESPON - vybrané projekty.
  • Společná strategie územního rozvoje států V4+2.
  • Vybrané údaje o bydlení 2013.

Program ESPON - vybrané projekty
Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů
Prosinec 2014

PROGRAM ESPON - VYBRANÉ PROJEKTY

Publikace seznamuje čtenáře s výsledky projektů ESPON, kterých se Česká republika účastnila jako projektový partner, případně s projekty, ve kterých byla předmětem výzkumu.

Rozsah 32 stran.

ISBN 978-80-87318-32-4

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF Program ESPON - vybrané projekty

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Společná strategie územního rozvoje států V4+2
Ústav územního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj

SPOLEČNÁ STRATEGIE ÚZEMNÍHO ROZVOJE STÁTŮ V4+2

Dokument Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (dále též Společná strategie) je dalším milníkem spolupráce v oblasti územního rozvoje zemí EU – České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska (Visegradská skupina – V4), Bulharska a Rumunska (+2).
Společná strategie je zaměřena na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje a na podporu územní soudržnosti v Evropě. Společná strategie je určena především pro oblasti územního plánování a regionálního rozvoje, zaměřené na plánování, přípravu a provádění změn v území, jejichž cílem je jeho vybavení potřebnými službami obecného zájmu.

Rozsah 121 stran.

ISBN 978-80-87147-53-5 (Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha).
ISBN 978-80-87318-28-7 (Ústav územního rozvoje. Brno).

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (spolecna-strategie-v4-plus2-tisk.pdf, 3 300 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Vybrané údaje o bydlení 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2013

Selected Data on Housing 2013
Ministry of Regional Development. Cooperation: Institute for Spatial Development

SELECTED DATA ON HOUSING 2013

Komentáře a statistická data z oblasti bydlení, včetně mezinárodního srovnání. Jedná se o údaje z následujících oblastí: bydlení v roce 2013, bytová politika a podpory bydlení v roce 2013, výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011, bytová výstavba, stavebnictví, energie, ceny bydlení, náklady na bydlení, úvěry na bydlení.

Rozsah 179 stran.

ISBN 978-80-87147-55-9 (česká verze).
ISBN 978-80-87147-66-5 (anglická verze).

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Vybrané údaje o bydlení 2013 (vybr-udaje-bydleni-2013.pdf, 5 783 kB)
Adobe Acrobat PDF Selected Data on Housing 2013 (Selected-data-housing-2013.pdf, 5 554 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 6. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021