Česky English Deutsch Francais
1/2007

OBSAH 1/2007

Adobe Acrobat PDF document Slovo úvodem


Adobe Acrobat PDF document REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI ) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013
/ René Wokoun

Adobe Acrobat PDF document PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013
/ Marek Jetmar

Adobe Acrobat PDF document STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EU: PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2000–2006 V ČESKÉ REPUBLICE
/ Lucie Staroňová

Adobe Acrobat PDF document EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE
TŘETÍ ZÁKLADNÍ CÍL POLITIKY SOUDRŽNOSTI EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013
OBECNÝ ÚVOD K NÁSLEDUJÍCÍM PĚTI ČLÁNKŮM TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE
/ Odbor územních vazeb a Odbor regionální přeshraniční spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj

Adobe Acrobat PDF document PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
/ Jiří Škoda

Adobe Acrobat PDF document NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
/ Věra Korkischová

Adobe Acrobat PDF document MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
/ Alice Vybíralová

Adobe Acrobat PDF document PROGRAM ESPON V NOVÉM
/ Lubor Fridrich, Věra Korkischová

Adobe Acrobat PDF document PROGRAM ITERACT II
/ Soňa Schovánková

Adobe Acrobat PDF document PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ METODICKÉ PŘÍRUČCE
/ Eva Rozehnalová

Adobe Acrobat PDF document PRÁVNÍ ASPEKTY RADONOVÝCH MĚŘENÍ
/ Ondřej VíchaNázory a diskuse

Adobe Acrobat PDF document EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ A MOŽNOSTI JEJÍ IMPLEMENTACE V OBLASTI KONCEPČNÍCH A PLÁNOVACÍCH NÁSTROJŮ PRO REALIZACI KRAJINNÝCH POLITIK
/ Martin Weber

Adobe Acrobat PDF document UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ V NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ A V SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTECH
/ Marie Machová

Adobe Acrobat PDF document OLOMOUCKÉ OBCHODNÍ DOMY
KOMENTÁŘ K OTÁZKÁM GENEZE A SOUČASNÉMU VÝVOJI MĚSTSKÉ MALOOBCHODNÍ SITĚ
/ Zdeněk SzczyrbaAktuality a informace

Adobe Acrobat PDF document EVROPSKÁ KULTURNÍ KRAJINA V TEORII I PRAXI
(ZÁZNAM Z 5. WORKSHOPU K IMPLEMENTACI EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ „CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY OD TEORIE K PRAXI 28.–29. 10.2006“, GIRONA, ŠPANĚLSKO)
/ Igor Kyselka

Adobe Acrobat PDF document KRAJINA NEZNÁ HRANIC
JAKÉ BYLO „PRVNÍ MEZINÁRODNÍ SYMPÓZIUM INTERREG – EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ NA CESTĚ K LIDEM A K PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC“
/ Ing. Igor Kyselka

Adobe Acrobat PDF document ELLA – ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
/ Veronika Supová

Adobe Acrobat PDF document MĚSTO – ZELEŇ A BYDLENÍ
LUHAČOVICE 2006
/ Pavla Balabánová

Adobe Acrobat PDF document 12. MAGDEBURSKÝ SEMINÁŘ O OCHRANĚ VOD
/ Zuzana Hanzálková

Adobe Acrobat PDF document PROJEKT ESF – ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V OBLASTI DOPRAVA
/ Pavla Havlicová

Adobe Acrobat PDF document CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJPřílohy pravidelné

Adobe Acrobat PDF document Stavebně správní praxe

Adobe Acrobat PDF document Pořizovatelská praxe

Adobe Acrobat PDF document Výběr z databáze knihovny ÚÚR

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 3. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021