Česky English Deutsch Francais

HODNOCENÍ INDIKÁTORŮ
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2007–2013

Zpráva "Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007–2013"
Úkol A.4.7./RP – duben 2014


Obsah

Oddíl I.

 • Rozvojově zaměřený cíl: zvýšení ekonomického a environmentálního potenciálu, konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony
 • Disparitně zaměřený cíl: zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit a využívání specifik území
 • Shrnutí k oddílu I.

Oddíl II.

 • Výkonná a efektivní veřejná správa v regionech
 • Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů
 • Podpora inovačního podnikání, vědy a výzkumu v regionech
 • Tvorba pracovních míst
 • Bytová politika a bydlení
 • Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí
 • Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti
 • Zajištění kvalitní regionální, meziregionální a nadregionální dopravní obslužnosti
 • Rozvoj energetických a spojových sítí a zařízení v regionech
 • Ochrana životního prostředí včetně přírody
 • Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta
 • Podpora řešení specifických problémů rozvoje venkova a periferních území
 • Shrnutí k oddílu II.

Oddíl III.

 • Výkonná a efektivní veřejná správa v regionech
 • Shrnutí k oddílu III.

Seznam použitých zkratek

Přiložené dokumenty

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007–2013

Adobe Acrobat PDF Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007–2013
(4 903 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 4. 8. 2014 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2021