Česky English Deutsch Francais

Program ESPON 2013

Druhé, aktualizované vydání
Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ústav územního rozvoje v září 2011


Espon 2013

Obsah

 1. Charakteristika programu
  • Zaměření a vznik programu
  • Cíl programu ESPON 2013
  • Jednací jazyk programu
  • Země účastnící se programu ESPON 2013
  • Česká participace v programu
 2. Programové priority
  • Priorita 1 - Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politi
  • Priorita 2 - Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: Evropská perspektiva rozvoje různých typů území
  • Priorita 3 - Vědecká základna a nástroje: Územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora
  • Priorita 4 - Kapitalizace, vlastnictví a účast: Výstavba kapacit, dialog a síťové propojení
  • Priorita 5 - Technická pomoc: Analytická podpora komunikace
 3. Projektoví partneři, projektové týmy
  • Partneři ESPON
  • Partneři z „třetích“ partnerských zemí
  • Všeobecné požadavky na projektové týmy
  • Požadavky na partnerství v rámci priorit 1, 2 a 3
 4. Úloha a odpovědnost členů projektových týmů
  • Vedoucí partner
  • Projektový partner
  • Vedoucí stakeholder
  • Stakeholder
 5. Vyhlašování výzev
  • Předvýzva
  • Přípravné období
  • Výzva
  • Rozhodnutí o schválených projektech
  • Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z ERDF
 6. Podávání projektových žádostí
  • Priorita 1, 2. kolo Priority 2 a Priorita 3
  • 1. kolo Priority 2
 7. Náležitosti dokladování projektových partnerů
  • Veřejné organizace
  • Veřejnoprávní instituce
  • Soukromé subjekty
 8. Hodnocení žádostí, schválení projektu
  • Kritéria způsobilosti
  • Podrobná kritéria hodnocení
  • Schválení projektu
 9. Finanční stránka projektů
  • Vykazování nákladů
  • Finanční kontrola 1. stupně
  • Ověřování na úrovni projektových partnerů
  • Ověřování na úrovni vedoucího partnera
  • Účetnictví a ukládání dokumentů k výkazům
 10. Řídící jednotky programu
  • Řídící orgán
  • Monitorovací výbor
  • Certifikační orgán
  • Auditní orgán
  • Koordinační jednotka
  • Národní koordinátor České republiky
  • Síť národních kontaktních míst programu ESPON
  • Důležité materiály
 11. Kontaktní informace
  • Národní koordinátor ESPON
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR
  • Národní kontaktní místo ESPON
  • ESPON Coordination Unit

Adobe Acrobat PDF document Program Espon 2013


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 1. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021