Česky English Deutsch Francais

PRVNÍ SYNTETICKÁ ZPRÁVA ESPON 2013
Nová evidence o rozumných, udržitelných a inkluzivních územích

Výsledky programu ESPON – léto 2010


Espon

Tato shrnující zpráva programu ESPON představuje souhrn výsledků z hlavních projektů Priority 1 (aplikovaného výzkumu) a Priority 2 (cílených analýz), které pokrývají problematiku funkčnosti hlavních městských aglomerací, diverzitu možností rozvoje venkovských oblastí, demografické a migrační toky, rizika regionálních ekonomik v důsledku fluktuací cen energie, územní dopady klimatických změn nebo hodnocení územních dopadů evropských sektorových politik.

Cílem této publikace je poskytnout důkazy, které mohou podpořit rozvoj politik na všech úrovních, tj. od evropské až po regionální/místní.

Na slavnostním uvedení První shrnující zprávy v Bruselu dne 27. října 2010 byly za přítomnosti generálního ředitele Evropské komise a zástupců členských zemí představeny tyto výsledky:

  • Světová pozice Evropy se mění – mimo ekonomické výzvy ze strany Asie a Ameriky čelí Evropa mnoha dalším výzvám (např. stárnoucí pracovní síle a demografickým změnám, důsledkům klimatických změn apod.).
  • Konkurenceschopnost Evropy závisí zejména na jejich globálních městech a metropolitních regionech, kde může podnikání těžit z aglomeračních ekonomik a sítí spojujících světová tržní místa.
  • Evropa disponuje množstvím chytrých venkovských oblastí, které jsou dobře napojené na globální ekonomiku – díky dostupnosti městským centrům a přeměně svého místního potenciálu v příležitosti rozvoje.
  • Dostupnost je významná – životaschopná a rozumná místa mají dobrou dopravní dostupnost a atraktivní prostředí. Pro metropolitní regiony je nezbytná jejich vzájemná propojenost a přístup ke globálním trhům. Množství a kvalita spojení s městskými centry je nutným předpokladem pro účinnou integraci veškerého území Evropské unie.
  • Dostupnost regionů a měst postupně narůstá díky investicím do infrastruktury, které tak zvyšují ekonomickou konkurenceschopnost těchto oblastí.
  • Náchylnost vůči důsledkům klimatických změn je záležitostí zejména těch regionů, kde nejsou správně formulovány a/nebo využívány adaptační a zmírňující strategie.
  • Dobrá správa a teritoriální spolupráce je stěžejní – a to na jakékoliv geografické úrovni, včetně partnerství na úrovni městských regionů a větších makroregionů, stejně jako napříč politickými sektory.

Adobe Acrobat PDF První syntetická zpráva programu ESPON 2013


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 1. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021