Česky English Deutsch Francais

TŘETÍ SYNTETICKÁ ZPRÁVA PROGRAMU ESPON
Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice

Třetí systetická zpráva programu ESPON

Tato zpráva ESPON představuje třetí souhrn výsledků založených na Aplikovaném výzkumu realizovaném do léta roku 2014 nadnárodními projektovými týmy z celé Evropy, které byly zapojeny do celkem 66 projektů ESPON.

Zpráva zahrnuje nové pohledy na Evropu ve světě a jejím nejbližším okolí, klíčové územní vzorce v Evropě včetně makroregionů, rozvoj městských a venkovských oblastí, stejně jako oblasti s geografickými zvláštnostmi, a je doplněna o příklady z Cílených analýz, které byly iniciovány, zpracovány a využity zainteresovanými subjekty z členských a partnerských států, regionů a měst, poskytujícími evropský náhled na témata, která jsou předmětem jejich zájmu. Týká se zejména otázek evropské územní diverzity, potenciálů a výzev v kontextu ekonomické krize.

Adobe Acrobat PDF Třetí syntetická zpráva programu ESPON

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 1. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021