Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2017

  • Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.
  • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2017.
  • Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech.
  • Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti.
  • Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti.

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Naděžda Rozmanová, Zuzana Pokorná

CHARAKTER A STRUKTURA ZÁSTAVBY VENKOVSKÝCH SÍDEL
V ÚZEMNÍCH PLÁNECH

Brno, říjen 2017

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel. Snaží se poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.

Rozsah 73 stran.

ISBN 978-80-7538-153-8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-62-1 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech
(publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-10-2017.pdf, 8 490 kB)

Publikace byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Publikace verze 2018.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Hana Šimková

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Internetová publikace – Aktualizace 2017

Brno, srpen 2017

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Rozsah 134 stran.

ISBN 978-80-7538-147-7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-60-7 Ústav územního rozvoje

Tištěná publikace – neprodejná.
Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2017 (ceny-ti-2017-celek.pdf, 7 480 kB)

Publikace na webových stránkách ÚÚR v sekci Internetové prezentace.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech
ECTP-CEU – Evropská rada urbanistů 2016, Ústav územního rozvoje 2017

EVROPSKÁ CHARTA PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACIE
V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PROCESECH

Brno, srpen 2017

Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech. Schválena v Dublinu 17. října 2015. Zásadně důležité je zapojení jednotlivců a komunit do definování jejich životního prostoru. Charta evropského plánování podtrhuje význam implementace skutečné participativní demokracie.

Rozsah 12 stran.

ISBN 978-80-87318-59-1 Ústav územního rozvoje

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech (charta-2017-04.pdf, 390 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů

Analýza odpovědí dotazníku
Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Brno, březen 2017

Materiál navazuje na "Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti".
Analýza odpovědí přispěje k efektivitě metodického pokynu, k zaměření se na nejpotřebnější stránky řešení problematiky veřejných prostranství při územně plánovací činnosti.

Rozsah 15 stran.

ISBN 978-80-7538-126-2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-57-7 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti.
(PA-analyza-odpovedi-vyhodnoceni-15032018.pdf, 778 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů

Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Brno, leden 2017

Předložený materiál vznikl ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje s vybranými obcemi s rozšířenou působností a projektanty jako podklad pro metodický pokyn týkající se identifikace hodnot, využití, funkčnosti a dostupnosti veřejných prostranství v územně analytických podkladech a v územních plánech.
Analýza odpovědí přispěje k efektivitě metodického pokynu, k zaměření se na nejpotřebnější stránky řešení problematiky veřejných prostranství při územně plánovací činnosti.

Rozsah 48 stran.

ISBN 978-80-7538-123-1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-55-3 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti.
(PA-publikace-vyhodnoceni-ORP-20170605.pdf, 2 097 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 6. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021