Česky English Deutsch Francais

Téma 2 – Veřejná prostranství

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR

Opatření 2.1.2
Opatření 2.1.4
Opatření 2.1.3
Opatření 2.2.3

Opatření 2.1.2

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických podkladech.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Opatření 2.1.4

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém veřejných prostranství v sídlech.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Výstup

Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech

Řešitelský kolektiv ÚÚR zpracoval návrh metodického pokynu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Metodika využívá zkušeností a odborných názorů pořizovatelů a projektantů na nezbytnost údajů o veřejných prostranstvích v ÚAP a ÚPD.
Uvedené podklady k metodice byly získány prostřednictvím dotazníku; výstupy byly shrnuty v publikacích Vyhodnocení dotazníkuAnalýza odpovědí dotazníku.

Přiložené dokumenty

Veřejná prostranství v územně analytických podkladech a územních plánech – Metodický pokyn

Adobe Acrobat PDF Veřejná prostranství v územně analytických podkladech a územních plánech – Metodický pokyn
(2 693 kB, 02/2020)


Opatření 2.1.3

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, AUÚP
Termín: průběžně

Výstup

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravilo v rámci plnění opatření č. 2.1.2 a 2.1.3 podklady pro metodický pokyn týkající se identifikace hodnot, využití, funkčnosti a dostupnosti veřejných prostranství v územně analytických podkladech a v územních plánech. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období říjen – listopad 2016.

Dopisem odboru územního plánování MMR byly o vyplnění dotazníků požádány obce vybrané v úzké spolupráci s krajskými úřady. Rovněž byli osloveni projektanti prostřednictvím České komory architektů. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období do 11. prosince 2016.

Analýza odpovědí dotazníku

03/2017. Dokument obsahuje souhrnné slovní vyhodnocení odpovědí a závěry pro metodiku.

Vyhodnocení dotazníku

02/2017. Odpovědi dotazníku vyjadřují úroveň praxe, náměty, zkušenosti a odborné názory pořizovatelů a projektantů na důležitost a potřebnost údajů o veřejných prostranstvích v ÚAP a ÚPD. Vyhodnocení odpovědí a jejich zobecnění je podkladem pro metodický pokyn. Analýza odpovědí přispěla k efektivitě metodického pokynu, k možnosti zaměření se na nejpotřebnější stránky řešení problematiky veřejných prostranství při územně plánovací činnosti.

Dotazníky

10/2016–01/2017. Ústav územního rozvoje děkuje všem pracovníkům krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a projektantům, kteří se podíleli na průzkumu zpracování informací o veřejných prostranstvích v územně analytických podkladech a v územních plánech. Zkušenosti a názory získané pomocí dotazníku byly vyhodnoceny a představeny odboru územního plánování MMR formou přehledných grafů v souhrnné stručné publikaci.

Přiložené dokumenty

Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(778 kB, 03/2018)

Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(2 097 kB, 06/2017)


Opatření 2.2.3

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, MK, ČKA, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Výstup

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR, plnění opatření č. 2.2.3 publikaci, která poukazuje na pozitivní přístup širokého spektra problémů a zároveň je orientačním vodítkem pro zajištění kvality veřejných prostranství se zaměřením na zachování genia loci. (03/2019)

Přiložené dokumenty

Veřejná prostranství aneb jak udělat veřejný
prostor dobře

Adobe Acrobat PDF Publikace – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře
(3 907 kB, 03/2019)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 2. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021