Česky English Deutsch Francais

Téma 7 – Osvěta a média

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR

Opatření 7.2.2
Opatření 7.3.1

Opatření 7.2.2

Využívat stálé elektronické platformy pro identifikaci, sdílení a propagaci „příkladů nejlepší praxe“ v oblasti architektury a stavební kultury (včetně památkové péče a zahradně-krajinářských úprav).

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ČKA, ČKAIT, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: průběžně

Výstup

Rozcestník na weby zabývající se tématikou architektury a stavební kultury – vybrané instituce, školy, periodika.


Opatření 7.3.1

Podporovat osvětovou činnost o kulturně historickém kontextu sídel (jak měst, tak i vesnic), jejich vývoji, o významu jednotlivých dochovaných prostorů a objektů, o jejich hodnotě umělecko-historické, o přírodním bohatství a zázemí sídla a jeho jednotlivých částí. Upozorňovat na hodnoty krajiny a potřebu její prostupnosti. Informovat o významu a problémech památkové péče.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŠMT, MK, MŽP, NPÚ, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: průběžně

Výstup

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování

V roce 2019 Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR vydal publikace Občan a územní plánování a Obec a územní plánování.
Publikace mají za cíl přiblížit občanům a obcím jednotlivé nástroje územního plánování a vysvětlit, jak se do jejich přípravy mohou zapojit.
Publikace byly distribuovány v tištěné formě jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj a jsou volně k dispozici ke stažení.


Adobe Acrobat PDF Informační leták OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
(Obcan-a-UP-letak-2021-08-30.pdf, 539 kB, 08/2021)

Adobe Acrobat PDF Informační leták OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
(Obec-a-UP-letak-2021-06-23.pdf, 518 kB, 06/2021)

Přiložené dokumenty

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování

Adobe Acrobat PDF OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování
(957 kB, 12/2019)

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování

Adobe Acrobat PDF OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování
(1 155 kB, 09/2019)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 31. 8. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022