Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2018

  • ESPON. Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje.
  • ESPON. Teze politik. Územní dimenze budoucích politik.
  • Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
  • Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018 (2. aktualizované vydání).
  • Zadání územní studie – Osnova zadání. Metodický pokyn (2. aktualizované vydání).
  • ESPON. Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.

ESPON. Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje

ESPON
Teze politik
Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje

Smyslem dokumentu je poskytnout argumenty a inspiraci k polycentrickému rozvoji pracovníkům, kteří se věnují tvorbě a implementaci politiky místního rozvoje, územní agendy EU po roce 2020 a budoucí kohezní politiky EU. Toto shrnutí má za cíl vzbudit zájem nejen u tradičních účastníků tohoto procesu, jakými jsou tvůrci politik, odborníci a akademikové v oblasti plánování a politiky, ale i u politiků v praxi a rozhodovatelů na celostátní, regionální a místní úrovni a u nově vznikajících zainteresovaných subjektů ze soukromého sektoru, občanských organizací a sdružení.

Rozsah 16 stran.

ISBN: 978-99959-55-22-9 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-72-0 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje.
(espon-ridici-nastroje-11-2018.pdf, 1 436 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politik. Územní dimenze budoucích politik.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje

ESPON
Teze politik
Územní dimenze budoucích politik

Publikace uvádí syntézu klíčových poznatků a politických tezí, které vyplynuly z programu spolupráce ESPON 2020 a jejichž smyslem je podpora diskuse k tématu územní dimenze budoucích politik na evropské, národní, regionální i místní úrovni.

Rozsah 16 stran.

ISBN: 978-99959-55-27-4 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-71-3 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Územní dimenze budoucích politik.
(espon-uzemni-dimenze-10-2018.pdf, 2 124 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
Ústav územního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Naděžda Rozmanová

Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků.
Metodická pomůcka

Osnova zadání sestavená do tabulky je podkladem pro doplňování jednotlivých požadavků na zpracování návrhu územního plánu. Body je třeba naplnit věcnými požadavky na zpracování návrhu územního plánu. V sekci Stanoviska a metodiky k dispozici pro vyplnění i ve formátu "docx". Metodická pomůcka je v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Rozsah 6 stran.

ISBN 978-80-7538-190-3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online verze
ISBN 978-80-87318-69-0 Ústav územního rozvoje, online verze

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
(18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf, 472 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Naděžda Rozmanová, Zuzana Pokorná

CHARAKTER A STRUKTURA ZÁSTAVBY VENKOVSKÝCH SÍDEL
V ÚZEMNÍCH PLÁNECH
verze 2018

Brno, únor 2018

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel. Snaží se poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.

Vydání: druhé, aktualizované.

Rozsah 73 stran.

ISBN 978-80-7538-173-6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-66-9 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018
(publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-02-2018-2-aktualizovane.pdf, 8 676 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Zadání územní studie – Osnova zadání. Metodický pokyn.
Ústav územního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pavla Balabánová a kol.

Zadání územní studie – Osnova zadání
Metodický pokyn

Zadání územní studie má být stručné a oproštěné od zbytečných formalit. Je podkladem pro zpracování návrhu územní studie projektantem, a proto se v něm neuvádějí jiné údaje, které jsou z hlediska zpracování nadbytečné. Zadání však musí obsahovat všechno, co je důležité a potřebné pro naplnění účelu pořizované územní studie, viz následující osnova.
Metodický pokyn je v souladu se stavebním zákonem, ve znění účinném od 1. 1. 2018, a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Rozsah 4 strany.

ISBN 978-80-7538-168-2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online verze
ISBN 978-80-87318-65-2 Ústav územního rozvoje, online verze)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – Osnova zadání. Metodický pokyn.
(06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf, 269 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.
Přeloženo z anglického originálu
"Policy Brief // The territorial and urban dimensions of the digital transition of public services"
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje

ESPON
Teze politiky
Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb

Smyslem Tezí politiky ESPON k územním a urbanistickým dimenzím digitalizace veřejných služeb je pomáhat celoevropským, státním, regionálním a městským institucím, aby lépe chápaly soudobou úroveň digitalizace veřejných služeb, učily se v zásadní problematice navzájem a uměly koncipovat opatření pro budoucnost.

Rozsah 18 stran.

ISBN: 978-99959-55-14-4 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-63-8 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.
(espon-digitalizace-verejnych-sluzeb.pdf, 1 301 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 6. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021