Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2020

  • Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) – česká, anglická a německá verze.
  • Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
  • ESPON. Teze politik. Digitální inovace v městském prostředí.
  • Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech – Metodický pokyn.
  • ESPON. Teze politik. Řešení problémů pracovní migrace v Evropě.

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje, Praha, Brno, 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
(ve znění závazném od 11. 9. 2020)

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC (as amended, in effect on 11th September 2020)
Ministry of Regional Development of the Czech Republic, Institute for Spatial Development, Praha, Brno, 2020

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC
(as amended, in effect on 11th September 2020)

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (in der ab 11. 9. 2020 verbindlichen Fassung)
Ministerium für Regionalentwicklung, Institut für Raumentwicklung, Praha, Brno, 2020

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK
(in der ab 11. 9. 2020 verbindlichen Fassung)

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství.
Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.

Rozsah: 88 stran.

ISBN 978-80-7538-306-8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (tištěná verze)
ISBN 978-80-7663-002-4 Ústav územního rozvoje (tištěná verze)

ISBN 978-80-7538-307-5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (on-line)
ISBN 978-80-7663-003-1 Ústav územního rozvoje (on-line)

ISBN 978-80-7538-308-2 Ministry of Regional Development of the Czech Republic (on-line)
ISBN 978-80-7663-006-2 Institute for Spatial Development (on-line)

ISBN 978-80-7538-309-9 Ministerium für Regionalentwicklung (on-line)
ISBN 978-80-7663-005-5 Institut für Raumentwicklung (on-line)

Neprodejná publikace (CZ). On-line publikace (EN, DE).

Adobe Acrobat PDF POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
(PUR-CR_Úplné-znění-závazné-od-11-09-2020-brozura-cz.pdf, 5 434 kB)

Adobe Acrobat PDF SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC (as amended, in effect on 11th September 2020)
(PUR-CR_Úplné-znění-závazné-od-11-09-2020-brozura-en.pdf, 3 349 kB)

Adobe Acrobat PDF RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (in der ab 11. 9. 2020 verbindlichen Fassung)
(PUR-CR_Úplné-znění-závazné-od-11-09-2020-brozura-de.pdf, 3 478 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje

Politika architektury a stavební kultury České republiky
Analýza zahraničních materiálů a doporučení

Praha, Brno, 2020

Tento materiál slouží jako podklad pro připravovanou aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR. Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů, zadaných odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj odborným zpracovatelům, kterými byly Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zpracovatelé dodali analýzy zahraničních materiálů, které byly podkladem tohoto výstupu.

Rozsah 30 stran.

ISBN 978-80-7538-284-9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online verze
ISBN 978-80-87318-93-5 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení
(PASK-analyza-zahranicnich-materialu-a-doporuceni-2020-07-07.pdf, 1 215 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politik. Digitální inovace v městském prostředí.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, prosinec 2019

ESPON
Teze politik
Digitální inovace v městském prostředí

Účelem této publikace je pomoci evropským, národním, regionálním a městským úřadům, podnikům, akademické obci a občanům lépe porozumět tomu, jak lze využít digitalizaci a nové technologie. Teze podporují přeměnu měst na platformy otevřených inovací a dále předpokládají rozvoj, který lze nazvat „digitálním urbanismem“. Vyzývají města, aby spolupracovala jak vertikálně, tak horizontálně s občany a se svými partnery při navrhování strategií a akcí pro budoucnost.

Rozsah 20 stran.

ISBN: 978-2-919795-12-3 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-92-8 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Digitální inovace v městském prostředí.
(2020-03-espon-digitalni-inovace.pdf, 1 058 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech – Metodický pokyn
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje

Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech – Metodický pokyn

Brno, únor 2020

Metodický pokyn vychází z dotazníkových šetření, které mapovaly současný stav práce s veřejnými prostranstvími v územně analytických podkladech a v územních plánech. Zabývá se hodnotami v území, využitím veřejných prostranství, jejich materiálovým řešením, funkčností a dostupností a řeší i strukturu veřejných prostranství v sídle. Metodický pokyn je rovněž naplněním jednoho z opatření Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Rozsah 24 stran.

ISBN 978-80-7538-245-0 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-91-1 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech – Metodický pokyn
(33-verejna-prostranstvi-uap-up-mmr-57381-2020-02.pdf, 2 693 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politik. Řešení problémů pracovní migrace v Evropě.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, červen 2019

ESPON
Teze politik
Řešení problémů pracovní migrace v Evropě

Volný pohyb pracovních sil je jednou ze „čtyř svobod“ Evropské unie a jejího jednotného trhu. Ačkoliv mnoho ekonomicky dynamických měst a regionů zažilo značný migrační tok kvalifikovaných a částečně kvalifikovaných pracovníků, jiné regiony, zejména na evropských periferiích, řeší opačný problém. Tyto migrační vzorce mají za následek značné regionální rozdíly a jsou příčinou mnoha sociálně-politických výzev, kterým Evropa dnes čelí.

Rozsah 20 stran.

ISBN: 978-99959-55-79-3 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-88-1 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Řešení problémů pracovní migrace v Evropě.
(2020-01-espon-migrace.pdf, 8 449 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021