Česky English Deutsch Francais

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Podklady pro aktualizaci

Analýza zahraničních materiálů a doporučení
Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu
Náměty k aktualizaci

Analýza zahraničních materiálů a doporučení

Tento materiál slouží jako podklad pro Politiku architektury a stavební kultury ČR. Ta je strategickým dokumentem s celostátní působností schvalovaným vládou České republiky. Její zpracování uložila vláda v roce 2011 usnesením, kterým schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Politika architektury a stavební kultury České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22. Politika architektury a stavební kultury České republiky (dále jen PASK ČR) stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Do konce roku 2020 bude vypracována Zpráva o uplatňování PASK ČR, která bude předložena vládě.

Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů, zadaných odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj odborným zpracovatelům, kterými byly Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále jen AUÚP ČR), Česká komora architektů (dále jen ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Zpracovatelé dodali analýzy zahraničních materiálů, které byly podkladem tohoto výstupu. Informace z jednotlivých analýz mohou být podkladem pro připravovanou aktualizaci PASK ČR.

Materiál má za úkol vytvořit přehled národních politik jednotlivých států a jejich vliv na formování a zvyšování kvality prostoru vytvořeného člověkem, ve kterém lidé žijí, pracují a rekreují se. Takové vystavěné prostředí zahrnuje místa vytvořená nebo upravená lidmi, včetně budov, parků a dopravních systémů.

Ze zahraničních národních politik má materiál za úkol vybrat příklady dobré praxe a možných doporučení pro zapracování do aktualizace PASK ČR. Doporučení cílí na doplnění a rozšíření, nebo naopak zredukování již existující struktury strategického dokumentu.

Obsah dokumentu:

 • 1. Úvod
 • 2. Zahraniční materiály
 • 3. Sumarizace doporučení vyplývající z analýz zahraničních politik architektury

Analýzy zahraničních materiálů:

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení
(1 215 kB)


Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu

Zpracovaný výstup je podklad pro Politiku architektury a stavební kultury České republiky.

Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění doporučení jednotlivých odborných zpracovatelů, kterými byly Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále jen AUÚP ČR), Česká komora architektů (dále jen ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Zpracovatelé dodali doporučení a komentáře, které byly podkladem tohoto výstupu.

Materiál navazuje na první výstup „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení“ (MMR, ÚÚR, Praha, Brno, červenec 2020), který sumarizuje a zpřehledňuje doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů.

Doporučení z druhého výstupu „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu“ jsou náměty na doplnění a rozšíření, nebo naopak zredukování již existující struktury strategického dokumentu.

Ústav územního rozvoje na základě zadání odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj vybral z dílčích podkladů nejvýznamnější sdělení a shrnul je do stručného celkového přehledu. Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskusi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Obsah dokumentu:

 • 1. Úvod
 • 2. Sumarizace doporučení vyplývající z analýzy
 • 2.1 Doporučení na doplnění či redukci základních témat PASK ČR
 • 2.2 Doporučení na doplnění či redukci cílů PASK ČR
 • 2.3 Doporučení na doplnění či redukci opatření PASK ČR
 • 2.4 Doporučení ke způsobu implementace PASK ČR
 • 2.5 Doporučení k finančním zdrojům na realizaci PASK ČR
 • 2.6 Doporučení k institucionálnímu zajištění implementace PASK ČR
 • 2.6.1 Pracovní skupiny pro implementaci PASK ČR
 • 2.7 Další doporučení
 • 2.8 Identifikace zásadních problémů, které by měla aktualizace PASK ČR řešit

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu
(935 kB)


Náměty k aktualizaci

Tento dokument je určen jako základní podklad pro diskuse nad aktualizací Politiky architektury a stavební kultury České republiky, které by měly proběhnout v letech 2021 a 2022. Obsahuje možná témata, která je třeba v rámci aktualizace prověřit. Uvedené náměty si nekladou za cíl být vyčerpávajícím přehledem všech témat, která by měla být při aktualizaci prověřena, v průběhu projednání se nepochybně objeví množství dalších. Zároveň neexistuje žádná záruka, že zde uvedené náměty budou do aktualizace, která bude předložena vládě, nakonec skutečně zařazeny.

Náměty uváděné v tomto materiálu vycházejí z vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky, z analýzy zahraničních materiálů a z doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci
(811 kB)


Související odkazy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 3. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021