Česky English Deutsch Francais

Politika územního rozvoje České republiky
Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Ministerstvo pro místní rozvoj má pořídit na základě usnesení vlády č. 315/2019 a vládě předložit Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky v termínu do 30. června 2021.

Zadání pro tuto aktualizaci plní část d) Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, která je dostupná na webu MMR.

Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí má být návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000.

Zveřejněné materiály

Veřejné projednání k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Veřejné projednání k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a souvisejícím materiálům se konalo dne 11. ledna 2021 v Praze.


Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 18. 2. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021