Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2021

  • ESPON. Teze politik. Opětovné využití prostor a budov.
  • ESPON. Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR.
  • ESPON. Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech.

ESPON. Teze politik. Opětovné využití prostor a budov.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, prosinec 2020

ESPON
Teze politik
Opětovné využití prostor a budov

Mnoho měst v Evropě zažívá populační růst, který vytváří zvýšený tlak na využívání městské půdy ve městech a jejich okolí, což často vede k neplánovanému, živelnému rozšiřování měst. Díky důkazům vyšlo najevo, že během období mezi lety 2000–2018 převyšoval zábor půdy v Evropě předpokládanou potřebu (populační růst). Neplánované, živelné rozšiřování měst, které je obecně považováno za neudržitelné, existuje již dlouhou dobu.
Opětovné využití prostor a budov lze považovat za účinný způsob, jak omezit neplánované, živelné rozšiřování měst i jeho dopady na životní prostředí a zajistit obsazenost a životaschopnost městských částí.

Rozsah 32 stran.

ISBN: 978-2-919795-22-2 (anglická verze)
ISBN: 978-80-7663-000-0 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Opětovné využití prostor a budov.
(2021-01-espon-opetovne-vyuziti.pdf, 1 783 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, listopad 2020

ESPON
Country fiche
Územní vzorce a vztahy v České republice
Stručný přehled o ČR

Souhrn výsledků výzkumu z různých tematických projektů aplikovaného výzkumu v rámci programu ESPON 2020. Cílem publikace je představit širokou škálu výzkumu programu ESPON a zaměřením se na konkrétní země, zvýšit zájem o vědecké výsledky v celostátním nebo regionálním měřítku.
Témata: Chytřejší Evropa - Zelenější Evropa - Propojenější Evropa - Sociálnější Evropa - Evropa blíže k občanům.

Rozsah 30 stran.

ISBN: ISBN 978-80-7663-001-7 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR.
(2021-01-espon-country-fiche.pdf, 2 912 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, říjen 2020

ESPON
Teze politik
Zelená infrastruktura v urbánních oblastech

Zelená infrastruktura (ZI) sestává z propojených zelených a modrých ploch, které vznikají na základě strategického plánování zaměřeného na problematiku ochrany krajiny, ekologických a sociálních důsledků šíření měst a zrychlené fragmentace krajiny. ZI může být nástrojem uspořádání urbánních oblastí do tvaru, který zabezpečí ochranu a podporu integritě ekologických a kulturních funkcí a jejich udržitelnost. Hlavní odpovědnost za implementaci ZI v Evropě mají nejčastěji orgány místní správy, neboť plánování městské infrastruktury jsou jejich agendou stejně jako související investice. Uplatňují vliv na povahu obnovy infrastruktury a jejího šíření a umějí prosazovat zelenější a udržitelnější podobu městských center.
Účelem publikace je pomoci orgánům na celoevropské, státní, regionální a městské úrovni utvářet, udržovat a zkvalitňovat ZI v městských oblastech.

Rozsah 24 stran.

ISBN: 978-2-919795-20-8 (anglická verze)
ISBN: 978-2-919795-20-8 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech.
(2021-01-espon-zelena-infrastruktura.pdf, 1 386 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021