Česky English Deutsch Francais
Espon

Teze politik
Zelená infrastruktura v urbánních oblastech


Zelená infrastruktura (ZI) sestává z propojených zelených a modrých ploch, které vznikají na základě strategického plánování zaměřeného na problematiku ochrany krajiny, ekologických a sociálních důsledků šíření měst a zrychlené fragmentace krajiny. ZI může být nástrojem uspořádání urbánních oblastí do tvaru, který zabezpečí ochranu a podporu integritě ekologických a kulturních funkcí a jejich udržitelnost. Hlavní odpovědnost za implementaci ZI v Evropě mají nejčastěji orgány místní správy, neboť plánování městské infrastruktury jsou jejich agendou stejně jako související investice. Uplatňují vliv na povahu obnovy infrastruktury a jejího šíření a umějí prosazovat zelenější a udržitelnější podobu městských center.
Účelem publikace je pomoci orgánům na celoevropské, státní, regionální a městské úrovni utvářet, udržovat a zkvalitňovat ZI v městských oblastech.

Přeloženo z anglického originálu.

Překlad: Jan Mattuš
Redakce české verze: Lubor Fridrich a Milada Hroňková
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, říjen 2020


Adobe Acrobat PDF Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech.
(2021-01-espon-zelena-infrastruktura.pdf, 1 386 kB)


Publikaci naleznete také v sekci Publikační činnost a knihovna – Metodické příručky a publikační materiály – 2021.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021