Česky English Deutsch Francais

Rok 2021


23. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Z důvodu administrativního zpracování přihlášek, přípravy dokladů a podkladů již nepřijímáme od 23. 9. 2021 od 12.00 hod. přihlášky na účast na 23. celostátní konferenci o ÚP a SŘ.
Děkujeme za pochopení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

Téma konference: NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, STANDARDIZACE A DIGITALIZACE.

Konference navazuje na dlouholetou tradici pravidelně po dvou letech se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků z oblasti územního plánování a stavebního řádu.


Přiložené soubory:

Adobe Acrobat PDF Informační leták ke konferenci

Adobe Acrobat PDF Přihláška na konferenci

WORD Čestné prohlášení – Covid-19

Dovolujeme si upozornit účastníky konference na povinnost dodržování aktuálních protiepidemických opatření proti nemoci Covid-19 platných v době konání konference.
Dále žádáme všechny prezenční účastníky konference, aby 1. den konference odevzdali při prezenci aktuální vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení – Covid-19“. Bez vyplněného Čestného prohlášení nebude účastník na akci vpuštěn.


Důležité upozornění:
Kapacita míst pro prezenční účast na konferenci byla ke dni 30. 8. 2021 vyčerpána.
Přihlašovací údaje pro on-line formu účasti byly účastníkům zaslány 23. 9. 2021 v 16.00 hod. na e-mail uvedený v přihlášce.
Pokud někdo z řádně přihlášených účastníků neobdržel odkazy, ať prověří složku SPAM a následně informuje p. Juránkovou, e-mail: jurankova@uur.cz nebo tel.: 542 423 106 a to nejpozději do středy 29. 9. 2021 do 9.00 hod.


Adobe Acrobat PDF Program konference (verze 24. 9. 2021)

Páteční program konference je rozdělen do tří souběžně probíhajících bloků:

  1. Územní plánování
  2. Digitalizace
  3. Instituce, integrace DO, proces, hmota, přezkum

Účastníci si vyberou jeden z bloků a v průběhu prvního dne konference (nikoliv při ranní prezenci účastníků) se zapíší do seznamu.
Počet účastníků v jednotlivých blocích bude omezen kapacitou sálu.Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Více informací na internetových stránkách MMR ČR

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 9. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021