Česky English Deutsch Francais
Espon

Teze politik
Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí


Nedávné debaty o spravedlivém přechodu na dekarbonizovanou ekonomiku kladly tvůrcům politik i akademickým pracovníkům za úkol sladit různé úhly „spravedlivého“ přístupu. Věnujeme pozornost konstantní výzvě, kterou lze, i když v různé míře, očekávat ve všech regionálních ekonomikách. Závazky spojené s dekarbonizovanou ekonomikou přinesou změnu paradigmatu v regionech závislých na těžbě uhlí, ale pravděpodobně také v regionech na uhlí nezávislých. Regiony mají různé úrovně potenciálu k nastoupení do tohoto modelu.

Přeloženo z anglického originálu.

Překlad: Lubor Fridrich
Redakce české verze: Lubor Fridrich a Milada Hroňková
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, srpen 2021


Adobe Acrobat PDF Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí.
(2021-09-espon-strukturalni-zmeny.pdf, 3 160 kB)


Publikaci naleznete také v sekci Publikační činnost a knihovna – Metodické příručky a publikační materiály – 2021.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 9. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022