Česky English Deutsch Francais
Espon

Teze politik
Přeshraniční monitoring v Evropě


Přeshraniční regiony odrážejí téměř ve stejné míře jak národní charakter, tak regionální rozmanitost. Tyto regiony jsou kulturními tavicími kotli, což je výsledkem úzké spolupráce a kulturní výměny mezi příhraničními oblastmi. V důsledku toho se ukázalo, že příhraniční regiony „zdaleka nejsou jen periferií, ale jsou úspěšnou laboratoří evropské integrace a územní soudržnosti“.
Přeshraniční regiony jsou místem inovací a spolupráce, ve kterých existují vzájemné závislosti, jež vymezují území a společenství. Jsou však také místem mnoha interakcí mezi vnitrostátními zákony a regionálními nebo místními specifiky. Jednou z důležitých otázek, která se v těchto oblastech často objevuje jako zásadní krok k udržení dobrého provozního klimatu je, zda jsou interakce mezi přeshraničními oblastmi sledovány na národní/regionální úrovni, nebo jsou sledovány pouze na úrovni místní.

Přeloženo z anglického originálu.

Překlad: Lubor Fridrich
Redakce české verze: Lubor Fridrich a Milada Hroňková
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, prosinec 2021


Adobe Acrobat PDF Teze politik. Přeshraniční monitoring v Evropě.
(2021-12-espon-preshranicni-monitoring.pdf, 4 136 kB)


Publikaci naleznete také v sekci Publikační činnost a knihovna – Metodické příručky a publikační materiály – 2021.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 12. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022