Česky English Deutsch Francais
Espon

Teze politik
Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost venkovských oblastí


Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti [2040], která je zařazena do šesté priority Evropské komise Nový impuls pro evropskou demokracii, má za cíl přehodnotit úlohu, kterou mohou tyto oblasti hrát v současné společnosti, a defi novat nový život venkovských oblastí.
Cílem těchto tezí politik vypracovaných v aktuálním kontextu, je přinést vlastní příspěvek k této vizi a podpořit diskuse týkající se dlouhodobého budoucího rozvoje venkovských oblastí tím, že je propojí s prioritami a cíli Územní agendy 2030 a zajistí, aby byl jasně nastíněn výrazný územní rozměr na cestě k harmonickému politickému zásahu.
Tyto teze politik byly vypracovány společně s portugalským předsednictvím Rady EU (pro první pololetí roku 2021) a zaměřují se na jednu z priorit předsednictví: znovuzískání příležitostí pro venkovské oblasti a umožnění inteligentní kapitalizace aktiv venkovských oblastí.

Přeloženo z anglického originálu.

Překlad: Lubor Fridrich
Redakce české verze: Lubor Fridrich a Milada Hroňková
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, prosinec 2021


Adobe Acrobat PDF Teze politik. Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost venkovských oblastí.
(2021-12-espon-venkovske-oblasti.pdf, 7 273 kB)


Publikaci naleznete také v sekci Publikační činnost a knihovna – Metodické příručky a publikační materiály – 2021.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 12. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022